word_forex

ຄຳສັບທີ່ໃຊ້ໃນຕະຫລາດ Forex

Bid Price = ລາຄາສະເໜີຊື້ ... Details
Beginner forex

ສາລະໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບ Forex ສຳລັບຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນໃຫມ່

ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການຊື້ຂາຍ... Details
forex-vs.-stocks

ປຽບທຽບ Forex ກັບ ຕະຫລາດຫຸ້ນ Stocks

ປຽບທຽບ Forex ກັບ ຕະຫລາດຫຸ... Details
Risk management

ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ Risk Management

Risk Management !!! ໃນການ... Details
trading short

ເຄັດບໍ່ລັບໃນການຊື້-ຂາຍໄລຍະສັ້ນ

ເຂັດບໍ່ລັບໃນການຊື້-ຂາຍໄລຍ... Details
mindset forex

ຈິດຕະວິທະຍາ

ຈິດຕະວິທະຍາໃນການຊຶ້ຂາຍ ກາ... Details
mindset forex

ຕະຫຼາດ Forex ຖ້າໂລບເງິນຫມົດແນ່ນອນ !!!!

ຕະຫຼາດ Forex ຖ້າໂລບເງິນຫມ... Details
money forex

ຂ້ອຍສາມາດລວຍຈາກ Forex ໄດ້ແທ້ຫຼືບໍ່ ?

ລວຍຈາກ Forex ມີແທ້ບໍ່ ມີແ... Details
important-forex

ແມ່ນຫຍັງ ? ຄືຫົວໃຈສຳຄັນ ໃນການເທຣດ Forex ໃຫ້ປະສົບຄວາມສໍາເລັດ

ແມ່ນຫຍັງຄືຫົວໃຈສຳຄັນ ໃນກາ... Details
ຄູ່ສະກຸນເງິນຫລັກທີ່ນິຍົມເທຣດໃນ Forex

ຄູ່ສະກຸນເງິນຫລັກທີ່ນິຍົມເທຣດໃນ Forex

ສຳຫຼັບນັກລົງທຶນທີ່ເຂົ້າມາ... Details