ຈຸດປະສົງການຝຶກສະມາທິສຳລັບການເທຣດ :
– ແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະໝອງປະມວນຜົນໄດ້ໄວຂຶ້ນໃນນາທີທີ່ໄດ້ສຳຜັດ ແລະ ເຫັນການເຄື່ອນໄຫວຂອງກຣາຟ ວ່າປັດຈຸບັນຄວນໃຊ້ຫຼັກການໃດໃນການເທຣດ
– ເຮັດໃຫ້ຮູ້ເທົ່າທັນຄວາມໂລບ, ໂກດ, ຄວາມຫຼົງໄຫຼໃນຕົວເອງ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຕະຫຼາດ ເມື່ອຮູ້ເທົ່າທັນຄວາມໂລບ, ໂກດ ແລະ ຫຼົງ ແລ້ວ ຕົວສະຕິຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ນັກເທຣດຢູ່ໃນກອບຂອງຄວາມເໝາະສົມຕະຫຼອດສະຖານະການ
– ເພື່ອເສີມສ້າງໃຫ້ການວິເຄາະມີຄວາມແມ້ນຍໍ່າຕົງເປົ້າຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ ແລະ ລະອຽດຮອບຄອບ
– ເພື່ອຜ່ອນຄາຍຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການເທຣດເປັນໄປດ້ວຍຄວາມສະບາຍໆ ຜ່ອນຄາຍ ຊິວໆ. ໄດ້ກຳໄລກໍ່ຜ່ອນຄາຍ ເຖິງຈະເສຍກໍ່ຜ່ອນຄາຍ
– ເຮັດໃຫ້ສາມາດຢູ່ລອດໃນຕະຫຼາດໄດ້ຢ່າງຍືນຍາວ
– ເຮັດໃຫ້ວິໄນມີປະສິທິພາບ ແລະ ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້ໃນທີ່ສຸດ
——————————————
ລະດັບຂອງສະມາທິ ມີທັງໝົດ 9 ລະດັບຄື:
1. ປະຖົມມະຊານ
2. ທຸຕິຍະຊານ
3. ຕະຕິຍະຊານ
4. ຈະຕຸຖະຊານ
5. ອາກາສານັນຈາຍະຕະນະ
6. ວິນຍານັນຈາຍະຕະນະ
7. ອາກິນຈັນຍາຍະຕະນະ
8. ເນວະສັນຍານາສັນຍາຍະຕະນະ
9. ສັນຍາເວທຍິຕະນິໂຣດ
———————————————–
ວິທີການຝຶກຂັ້ນພື້ນຖານ:
1. ຫາສະຖານທີ່: ປ່າ ຫຼື ກ້ອງຮົ່ມໄມ້ ຫຼື ເຮືອນສະຫງົບ (ປາສະຈາກສຽງຟົດຟື້ນ ຫຼື ສິ່ງຕ່າງໆລົບກວນ, ຫຼື ບ້ານຕົນເອງກໍ່ໄດ້ ແຕ່ເລືອກຝຶກໃນຊ່ວງທີ່ບໍ່ມີສິ່ງລົບກວນເຊັ່ນຕອນເດິກ ຫຼື ໃກ້ແຈ້ງ)
2. ຈາກນັ້ນ, ນັ່ງຄູ້ຂາເຂົ້າມາໂດຍຮອບ (ນັ່ງຂັດສະໝາດໃນທ່າທີ່ສະບາຍໆ)-ຕັ້ງກາຍຕົງດຳລົງສະຕິສະເພາະໜ້າ-ກຳໜົດຮູ້ລົມຫາຍໃຈເຂົ້າອອກ. ເມື່ອຫາຍໃຈເຂົ້າຍາວກໍ່ຮູ້ ອອກຍາວກໍ່ຮູ້; ເມື່ອຫາຍໃຈເຂົ້າສັ້ນກໍ່ຮູ້ ຫາຍໃຈອອກສັ້ນກໍ່ຮູ້.
3. ເມື່ອຄິດເຖິງສິ່ງອື່ນ ໃຫ້ຮິບຖິ້ມຄວາມຄິດ ແລ້ວມາຢູ່ກັບລົມຫາຍໃຈໂດຍໄວ
ໝາຍເຫດ:
– ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງສາມາດຝຶກໄດ້ຕະຫຼອດວັນ ໂດຍໃຫ້ຮູ້ລົມຫາຍໃຈເຂົ້າອອກໃນຊ່ວງທີ່ເໝາະສົມ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຫາສະຖານທີ່ ຫຼື ນັ່ງຂັດສະໝາດ
– ນອກຈາກຮູ້ລົມຫາຍໃຈແລ້ວ ຍັງສາມາດກໍາໜົດສະຕິຢູ່ກັບການກະທໍາໝົດວັນ ກໍ່ໄດ້ ເຊັ່ນ: ຂັບລົດ ກໍ່ໃຫ້ມີສະຕິຢູ່ກັບການຂັບລົດ ຖ້າຄິດເລື່ອງອື່ນ ແມ່ນໃຫ້ຮີບກັບມາທີ່ການຂັບລົດ, ການກິນ, ຍ່າງ, ນັ່ງ, ນອນ, ເຮັດວຽກງານ ອື່ນໆກໍ່ເຊັ່ນກັນ ແມ່ນໃຫ້ພະຍາຍາມຈົດຈໍກັບສິ່ງໃດໜຶ່ງທີ່ກຳລັງເຮັດໃຫ້ສຳເລັດກ່ອນເຮັດອັນອື່ນ.
– ເມື່ອໝັ່ນຝຶກສະໝໍ່າສະເໝີແລ້ວ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ສະຕິມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ ເໝາະແກ່ການໃຊ້ງານໃນທຸກໆສະຖານນະການ

 

 

Cr. Coach To

ຄວາມເຄີຍຊິນ ຫຼື ນິໄສ !

ກ່ອນອື່ນໝົດເຮົາມາທຳຄວາມຮູ້ຈັກຄວາມເຄີຍຊິນ ຫຼື ນິໄສ ກັນກ່ອນ ຄວາມເຄີຍຊິນໃນທີ່ນີ້ແມ່ນໝາຍເຖິງການກະທຳຊໍ້າໆໃນສະຖານະການລັກສະນະເດີມໆ. ຊຶ່ງຄວາມເຄີຍຊິນ ຫຼື ນິໄສ ຈະຢັ່ງຮາກລົງເລິກໂດຍທີ່ເຮົາບໍ່ຮູ້ເທົ່າທັນມັນ ຖ້າຫາກເປັນຄວາມເຄີຍຊິນລົບໆແມ່ນຈະສ້າງຄວາມພິນາດແກ່ທຸກໆກິດຈະກຳທີ່ເຮົາເຮັດຈົນບໍ່ສາມາດເດີນທາງໄປຫາເປົ້າໝາຍໄດ້ຈັກເທື່ອ.
ຊຶ່ງໃນວົງການເທຣດນີ້, ຄວາມເຄີຍຊິນລົບໆແມ່ນຈະເປັນໂຕລາກແກ່ບັນດານັກເທຣດໃຫ້ໄປຕິດກັບດັກຂອງຕະຫຼາດຈົນຢາກທີ່ຈະກັບຕົວກັບໃຈ ແລະ ກໍ່ພົບຈຸດຈົບ ຫຼື ເຈັ້ງໃນທີ່ສຸດ. ສະນັ້ນ, ໃນວົງການເທຣດນີ້ ນອກຈາກນັກເທຣດຕ້ອງໄດ້ສະແຫວງຫາແຫຼ່ງຄວາມຮູ້ຝຶກຝົນຝີມືໃນການເທຣດຈົນເກີດຄວາມແມ້ນສູງແລ້ວ ຍັງຈະຕ້ອງມາຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມເຄີຍຊິນລົບໆໃນການເທຣດຂອງຕົວເອງ ມີຄືດັ່ງນີ້:

1. ມີຄວາມເທຣດແມ້ນຢູ່ ແຕ່ຕົວຈິງພັດເຂົ້າໄວເກີນຈຸດທີ່ຄວນເຂົ້າ ບໍ່ມີຄວາມອົດທົນ. ເຮັດແບບນີ້ຊໍ້າໆກໍ່ກາຍເປັນຄວາມເຄີຍຊິນ ແກ້ໄຂຢາກ
2. ຮູ້ຫຼັກການບໍລິຫານພອດຢູ່ ແຕ່ຕົວຈິງພັດເຂົ້າ LOT ໃຫ່ຍແບບບໍ່ມີຫຼັກການ ເກີດຄວາມຢາກໄດ້ຫຼາຍເກີນຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຮັບໄດ້ ສຸດທ້າຍເຮັດໃຫ້ຕິດກັບດັກຕະຫຼາດ. ເມື່ອເຮັດແບບນີ້ຊໍ້າໆ ກໍຈະກາຍເປັນນິໄສ ຄວາມເຄີຍຊິນ ແບບບໍ່ຮູ້ຕົວ
3. ຊະນະຫຼາຍໄມ້ຕິດຕໍ່ກັນ ເຮັດໃຫ້ເງິນໃນພອດເພີ່ມຂຶ້ນ ເກີດຄວາມຍຶດຕິດເງິນໃນພອດທີ່ມີຢູ່ ຈຶ່ງສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຕໍ່ມາເສຍພຽງໄມ້ດຽວ ເລີຍເກີດຄວາມເສຍດາຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໄປໄລ່ຕະຫຼາດໂດຍຂາດສະຕິໃນການວິເຄາະການເຂົ້າຢ່າງອຽດລະອໍ ແລະ Lot ທີ່ສາມາດເຂົ້າໄດ້ຕາມຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງຢ່າງແທ້ຈິງ
4. ແລະ ອື່ນໆ

ວິທີການແກ້ໄຂ “ຄວາມເຄີຍຊິນລົບໆ”

1. ຮຽນຮູ້ຫຼັກການວິເຄາະ ແລະ ບໍລິຫານພອດໃຫ້ແໜ້ນໆ
2. ທຸ້ມເທ່ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຮຽນມາ ແລະ ຮູ້ ໃຫ້ສຳເລັດກ່ອນ ບໍ່ຟ້າວເສຍເວລາ ຫຼື ເສຍສະມາທິນໍາຫຼັກການອື່ນໆຫຼາຍເກີນຄວາມຈໍາເປັນ ເພາະຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ນັກເທຣດບໍ່ແຕກສານຫຍັງຈັກຢ່າງ ຫຼື ອາດໃຊ້ເວລາຫຼາຍໆປີກວ່າຈະສໍາເລັດໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງຮູ້;
3. ຝຶກສະມາທິ ສະໝໍ່າສະເໝີ: ເພາະເປັນຕົວເສີມສ້າງຄວາມແຂງແກ່ງໃຫ້ສະຕິ ເມື່ອມີສະຕິທີ່ສູງຂຶ້ນ ກໍ່ຈະຮູ້ເທົ່າທັນຄວາມເຄີຍຊິນລົບໆຂອງຕົວເອງ – ເມື່ອຮູ້ເທົ່າທັນຄວາມເຄີຍຊິນລົບໆຂອງຕົວເອງ ເຮົາກໍ່ຈະບໍ່ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ມັນບໍ່ດີ ແລະ ສຸດທ້າຍກໍ່ຈະເຂົ້າຕະຫຼາດໃນຈຸດທີ່ແມ້ນຂຶ້ນ ໂດຍວາງ Lot size ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕໍ່ເນື່ອງຈົນສຳເລັດໃນເປົ້າໝາຍ;
*ໝາຍເຫດ: ສະມາທິມີຫຼາຍລະດັບ ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ແຕ່ລະຄົນມີລະດັບສະຕິສູງຕໍ່າແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍຂຶ້ນກັບຄວາມດຸໝັ່ນໃນການຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມຂອງແຕ່ລະຄົນ ວ່າຝຶກຫຼາຍໜ້ອຍຊໍ່າໃດ.
4. ສະຕິ ປຽບດັ່ງແຜນທີ່ເປົ້າໝາຍ, ວິໄນ ປຽບດັ່ງລົດ, ຄວາມແມ້ນ ປຽບດັ່ງນໍ້າມັນລົດ ຊຶ່ງທັງສາມຢ່າງນີ້ຕ້ອງມີຄູ່ກາຍນັກເທຣດ ຈຶ່ງຈະສາມາດໄປຮອດຈຸດໝາຍປາຍທາງໄດ້. ສະນັ້ນ, ນັກເທຣດລະດັບແນວໜ້າຂອງໂລກຈະໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນທີ່ Mindset ເປັນອັນດັບໜຶ່ງ, ອັນດັບສອງແມ່ນ ບໍລິຫານພອດ, ສ່ວນອັນດັບສຸດທ້າຍແມ່ນຄວາມແມ້ນ

 

Cr. Coach To

ວິທີເພີ່ມບັນຊີ XM ກໍລະນີເຮົາມີບັນຊີຢູ່ແລ້ວ ຈະມີ 2-3 ຂັ້ນຕອນ ແລະ ໃຊ້ເວລາບໍ່ດົນໃນການເພີ່ມຕິດຕາມວິທີດ້ານລຸ່ມເລີຍ

1. ທຳອິດແມ່ນກົດເຂົ້າໄປທີ່ໜ້າເປີດບັນຊີ ເປີດບັນຊີ >>>

 ຫລັງຈາກເຂົ້າຫນ້າເປີດບັນຊິແລ້ວ ສັງເກດຂວາມືຈະເປັນປຸ່ມເປີດບັນຊີເພີ່ມຕື່ມ ໃຫ້ກົດເຂົ້າ
“ການເພີ່ມບັນຊີໃນຫນ້ານີ້ເຮັດໄດ້ສະເພາະຢູ່ PC”

ເພີ່ມບັນຊີເທຣດ XM

 

2. ຕໍ່ມາຈະມີໜ້າໃຫ້ໃສ່ ບັນຊີທີ່ເຮົາມີຢູ່ແລ້ວ ໃຫ້ເຮັດການເພີ່ມຂໍ້ມູນລົງໄປ

 

ເພີ່ມບັນຊີເທຣດ XM

 

3. ມາເຖິງຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍຫນ້າເພີ່ມ ຂໍ້ມູນບັນຊີໃຫມ່ ຕື່ມຄົບແລ້ວກົດເປີດບັນຊີເລີຍ

 

ເພີ່ມບັນຊີເທຣດ XM

 

4. ສຳເລັດແລ້ວກວດເມວໂບຣກຈະສົ່ງເລກບັນຊີໃຫ້ທາງເມວ

 

ເພີ່ມບັນຊີເທຣດ XM

 

ເປີດບັນຊິແທ້ XM                                        ເປີດບັນຊິທົດລອງ XM

 

ມາເບິ່ງວິທີການສະຫມັກການຝາກຖອນນຳຜູ້ຝາກເງິນທ້ອງຖິ່ນກັບຕົວແທນຝາກຖອນໃນລາວ ກ່ອນອື່ນຕ້ອງມີບັນຊີເທຣດກ່ອນ ຖ້າບໍ່ມີໃຫ້ເປີດກ່ອນ ຄຣິກໆ >>> ຖ້າຫາກມີແລ້ວແມ່ນເຂົ້າຫນ້າເວບ XM ເຂົ້າໄປທີ່ ລັອກອິນ

Subscribe Local Depositor

 

ຂັ້ນຕອນໃສ່ເລກບັນຊີເທຣດ ແລະ ລະຫັດຜ່ານ

 

Subscribe Local Depositor

 

ຫລັງຈາກເຂົ້າຫນ້າພື້ນທີ່ສະມາຊິກແລ້ວ ໄປທີ່ Account > Subscribe to a Local Depositor

 

Subscribe Local Depositor

 

ຈະມີຫນ້າໃຫ້ໃສ່ ຂໍ້ມູນຜູ້ຝາກເງິນໃນລາວ

 ສຳລັບ LaoFxDaddy ເຮົາແມ່ນ :

XM Account ID : 31005377

Name : Phonepaseuth sirisouk

 

Subscribe Local Depositor

 

ຖ້າຫາກໃສ່ເລກຖືກຕ້ອງມັນຈະຂຶ້ນຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ຝາກເງິນທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ກົດຢືນຢັນ

 

Subscribe Local Depositor

 

ຫລັງຈາກຢືນຢັນແມ່ນສຳເລັດ ສາມາດໄປທີ່ການຖອນໄດ້

 

Subscribe Local Depositor

 

” ໝາຍເຫດ : ການສະມັກເຮັດພຽງຄັ້ງດຽວສຳລັບ 1 MT4 ID ກໍ່ສາມາດຝາກຖອນເງິນໄດ້ຕະຫລອດໄປ “

 

ເປີດບັນຊິແທ້ XM                                    ເປີດບັນຊິທົດລອງ XM

 

ທີມງານໄດ້ລວບລວມຊ່ອງທາງການຖອນເງິນຂອງໂບຣກເກີ້ FBS ໃຫ້ນັກເທຣດລາວໄວ້ທັງໝົດໃນຫນ້ານີ້

ປັດຈຸບັນຈະມີຊ່ອງທາງການຖອນເງິນລຸ່ມນີ້ :

 • Credit & Debit Card
 • Sticpay
 • Perfect Money
 • LaoFxDaddy
 • ຖອນທາງທະນາຄານລາວ

ການຖອນເງິນ FBS ຜ່ານທະນາຄານລາວ ຈະມີວິທີງ່າຍໆ ແລະ ສະດວກສະບາຍ ຕິດຕາມວິທີໄດ້ດ້ານລຸ່ມ :

1. ເຂົ້າຫນ້າເວບ FBS ແລ້ວໄປທີ່ ລັອກອິນ ຖ້າຫາກຍັງບໍ່ມີບັນຊີແມ່ນໄປທີ່ ເປີດບັນຊີ FBS

ວິທີຖອນເງິນ FBS

 

2. ໃສ່ຂໍ້ມູນລັອກອິນບັນຊີ

 

ວິທີຖອນເງິນ FBS

 

3. ຫລັງຈາກລັອກອິນຈະເຂົ້າສູ່ຫນ້າພື້ນທີ່ສະມາຊິກ FBS ໃຫ້ສັງເກດຂວາມື ຈະມີແທັບການເງິນໃນນັ້ນຈະມີການຖອນໃຫ້ກົດເຂົ້າໄປ

 

ວິທີຖອນເງິນ FBS

 

4. ເຂົ້າມາຫນ້າຖອນຈະມີໃຫ້ເລືອກ LaoFxDaddy

 

ວິທີຖອນເງິນ FBS

 

5. ໜ້າຕໍ່ມາແມ່ນໜ້າຂໍ້ມູນການຖອນ ເລກບັນຊີເທຣດ MT4 ID ຈຳນວນເງິນ ແລະ ເລືອກ LaoFxDaddy ອີກຄັ້ງ ຈາກນັ້ນກົດຢືນຢັນການຖອນເງິນ

 

ວິທີຖອນເງິນ FBS

 

6. ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍຢືນຢັນເມວ ໃຫ້ນັກເທຣດໄປກວດເມວທີ່ຕົນເອງໄດ້ໃຊ້ໃນການສະໝັກ FBS ເພື່ອນຳ Code ມາປ້ອນເພື່ອຢືນຢັນວິທີຖອນເງິນ FBS

7. ກັບມາໜ້າພື້ນທີ່ສະມາຊິກເພື່ອກວດຄືນການຖອນ

ວິທີຖອນເງິນ FBS

 

8. ສັງເກດແທັບທຸລະກຳທີ່ກຳລັງດຳເນີນກວດ ເລກບັນຊີເທຣດ MT4 ID ຈຳນວນເງິນ ແລະ ລະບົບທີ່ເຮົາໃຊ້ LaoFxDaddy ຄົບຖ້ວນຖືກຕ້ອງຖືວ່າ ສຳເລັດການຖອນ ແຈ້ງຮັບເງິນກັບທີມງານໄດ້ເລີຍ

ວິທີຖອນເງິນ FBS

9. ແຈ້ງການຖອນເງິນ

ຕົວຢ່າງການແຈ້ງຖອນເງິນ :

 • ຈຳນວນເງິນໃນການຖອນ
 • ຊື່ ນາມສະກຸນ
 • ເລກບັນຊີ MT4 ID : 3110022
 • ເລກບັນຊີທະນາຄານລາວ

ສົ່ງການແຈ້ງໂອນເຂົ້າໄປທີ່ Whatsapp ເບີ 020 55833260

ເລດເງິນຈະອີງຕາມການແລກປ່ຽນປັດຈຸບັນ ສອບຖາມເລດເງິນກ່ອນຝາກໄດ້ທີ່ເບີ 020 55833260

10. ລໍປະມານ 15-30 ນາທີ ຫລື ບໍ່ເກີນ 1ມື້ ເງິນເຂົ້າບັນຊີທະນາຄານ

*ໝາຍເຫດ : ຊື່ ນາມສະກຸນ ບັນຊີທະນາຄານ ແລະ ບັນຊີເທຣດຕ້ອງຕົງກັນ*

 

 

ເປີດບັນຊິແທ້ FBS                            ເປີດບັນຊິທົດລອງ FBS

 

ທີມງານໄດ້ລວບລວມຊ່ອງທາງການຖອນເງິນຂອງໂບຣກເກີ້ XM ໃຫ້ນັກເທຣດລາວໄວ້ທັງໝົດໃນຫນ້ານີ້

ປັດຈຸບັນຈະມີຊ່ອງທາງການຖອນເງິນລຸ່ມນີ້ :

 • Credit & Debit Card
 • WebMoney
 • Perfect Money
 • LaoFxDaddy
 • ຖອນທາງທະນາຄານລາວ

ການຖອນເງິນ XM ຜ່ານທະນາຄານລາວ ຈະມີວິທີງ່າຍໆ ແລະ ສະດວກສະບາຍ ຕິດຕາມວິທີໄດ້ດ້ານລຸ່ມ :

1. ເຂົ້າຫນ້າເວບ XM ແລ້ວໄປທີ່ ລັອກອິນ ຖ້າຫາກຍັງບໍ່ມີບັນຊີແມ່ນໄປທີ່ ເປີດບັນຊີ XM

ກ່ອນຈະຖອນມາໃຫ້ໄປ ສະຫມັກຜູ້ຝາກເງິນທ້ອງຖິ່ນ ກ່ອນ

Subscribe Local Depositor

2. ຫລັງຈາກເຂົ້າລັອກອິນຈະມີໃຫ້ໃສ່ ເລກບັນຊີ MT4 ID ແລະ ລະຫັດຜ່ານ

Subscribe Local Depositor

3. ຕໍ່ມາຈະເຂົ້າຫນ້າພື້ນທີ່ສະມາຊິກ XM ໃຫ້ໄປທີ່ ບັນຊີ > ໂອນເງິນລູກຄ້າ -> IB

ວິທີຖອນເງິນ XM

4. ຈະພົບກັບຫນ້າການຖອນເງິນ ເລືອກ IB ຫລື ຜູ້ທີ່ເຮົາສະມັກກັບຜູ້ຝາກເງິນທ້ອງຖິ່ນ ຈາກນັ້ນໃສ່ຈຳນວນເງິນ ແລະ ເລືອກຕຣິກການຢືນຢັນທັງ 2 ຈາກນັ້ນໃຫ້ເລືອກ ຮ້ອງຂໍ

ວິທີຖອນເງິນ XM

5. ເທົ່ານີ້ແມ່ນສຳເລັດການຖອນ ແຈ້ງການຖອນເງິນກັບ IB ໄດ້ເລີຍ

ວິທີຖອນເງິນ XM

6. ແຈ້ງການຖອນເງິນ

ຕົວຢ່າງການແຈ້ງຖອນເງິນ :

 • ຈຳນວນເງິນໃນການຖອນ
 • ຊື່ ນາມສະກຸນ
 • ເລກບັນຊີ MT4 ID : 3110022
 • ເລກບັນຊີທະນາຄານລາວ

ສົ່ງການແຈ້ງໂອນເຂົ້າໄປທີ່ Whatsapp ເບີ 020 55833260

ເລດເງິນຈະອີງຕາມການແລກປ່ຽນປັດຈຸບັນ ສອບຖາມເລດເງິນກ່ອນຝາກໄດ້ທີ່ເບີ 020 55833260

7. ລໍປະມານ 15-30 ນາທີ ຫລື ບໍ່ເກີນ 1ມື້ ເງິນເຂົ້າບັນຊີທະນາຄານ

*ໝາຍເຫດ : ຊື່ ນາມສະກຸນ ບັນຊີທະນາຄານ ແລະ ບັນຊີເທຣດຕ້ອງຕົງກັນ*

 

ເປີດບັນຊິແທ້ XM                                     ເປີດບັນຊິທົດລອງ XM

 

ທີມງານໄດ້ລວບລວມຊ່ອງທາງການຝາກເງິນຂອງໂບຣກເກີ້ FBS ໃຫ້ນັກເທຣດລາວໄວ້ທັງໝົດໃນຫນ້ານີ້

ປັດຈຸບັນຈະມີຊ່ອງທາງການຝາກເງິນລຸ່ມນີ້ :

 • Credit & Debit Card
 • SticPay
 • Perfect Money
 • SCB Thai Bank
 • LAOFXDADDY ຕົວແທນຝາກຖອນໃນລາວ
 • BCEL ທະນາຄານລາວ

*ການຝາກຖອນຜ່ານທະນາຄານລາວເປັນທີ່ນິຍົມກັນຫລາຍທີ່ສຸດ ແຕ່ໄດ້ຜ່ານຕົວແທນການຝາກຖອນໃນລາວ

+ ຂັ້ນຕອນວິທີຝາກເງິນທາງທະນາຄານລາວ ຜ່ານຕົວແທນການຝາກຖອນ FBS

1. ກ່ອນອື່ນຕ້ອງມີບັນຊີເທຣດກັບໂບຣກກ່ອນ ສະຫມັກບັນຊີ FBS >>>

2. ໂອນເງິນ : ໂອນເງິນເຂົ້າເລກບັນຊີຕົວແທນລຸ່ມນີ້ ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ 1$

 • BCEL

ບໍລິສັດ PPS Consultant Sole Co.,Ltd

010120001778971001 LAK

010120101778971001 USD

010120201778971001 THB

 

    ເລດແລກປ່ຽນຕິດຕໍ່ເບີ 020 55833260

 

3. ແຈ້ງການໂອນ

ຕົວຢ່າງການແຈ້ງໂອນ :

 • ສະລິບການໂອນ
 • ຊື່ ນາມສະກຸນ
 • ເລກບັນຊີ MT4 ID : 3110022

ສົ່ງການແຈ້ງໂອນເຂົ້າໄປທີ່ Whatsapp ເບີ 020 55833260

4. ລໍປະມານ 1 ນາທີເງິນເຂົ້າບັນຊີເທຣດ

*ໝາຍເຫດ : ຊື່ ນາມສະກຸນ ບັນຊີທະນາຄານ ແລະ ບັນຊີເທຣດຕ້ອງຕົງກັນ*

 

ເປີດບັນຊິແທ້ FBS                               ເປີດບັນຊິທົດລອງ FBS

 

ທີມງານໄດ້ລວບລວມຊ່ອງທາງການຝາກເງິນຂອງໂບຣກເກີ້ XM ໃຫ້ນັກເທຣດລາວໄວ້ທັງໝົດໃນຫນ້ານີ້

ປັດຈຸບັນຈະມີຊ່ອງທາງການຝາກເງິນລຸ່ມນີ້ :

 • Credit & Debit Card
 • WebMoney
 • Bitcoin
 • Perfect Money
 • LAOFXDADDY ຕົວແທນຝາກຖອນໃນລາວ
 • BCEL ທະນາຄານລາວ

*ການຝາກຖອນຜ່ານທະນາຄານລາວເປັນທີ່ນິຍົມກັນຫລາຍທີ່ສຸດ ແຕ່ໄດ້ຜ່ານຕົວແທນການຝາກຖອນໃນລາວ

+ ຂັ້ນຕອນວິທີຝາກເງິນທາງທະນາຄານລາວ ຜ່ານຕົວແທນການຝາກຖອນ XM

1. ສະເພາະລູກຄ້າຝາກເງິນຄັ້ງທຳອິດ ຕ້ອງໄປສະຫມັກຜູ້ຝາກເງິນທ້ອງຖິ່ນສາກ່ອນ Subscribe Local Depositor ວິທີ >>> ຫລື ຫຍັງບໍ່ມີບັນຊີສະຫມັກບັນຊີໃຫມ່ທີ່ ສະຫມັກບັນຊີ XM >>>

ຝາກຄັ້ງທີ 2 ຫລື ຄົນທີ່ເຄີຍຝາກເງິນແລ້ວຂ້າມຂັ້ນຕອນນີ້ໄປເລີຍ

2. ໂອນເງິນ : ໂອນເງິນເຂົ້າເລກບັນຊີຕົວແທນລຸ່ມນີ້ ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ 5$

 • BCEL

PPS Consultant Sole Co.,Ltd

010120001778971001 LAK

010120101778971001 USD

010120201778971001 THB

ເລດແລກປ່ຽນຕິດຕໍ່ເບີ 020 55833260

3. ແຈ້ງການໂອນ

ຕົວຢ່າງການແຈ້ງໂອນ :

 • ສະລິບການໂອນ
 • ຊື່ ນາມສະກຸນ
 • ເລກບັນຊີ MT4 ID : 3110022

ສົ່ງການແຈ້ງໂອນເຂົ້າໄປທີ່ Whatsapp ເບີ 020 55833260

4. ລໍປະມານ 1 ນາທີເງິນເຂົ້າບັນຊີເທຣດ

*ໝາຍເຫດ : ຊື່ ນາມສະກຸນ ບັນຊີທະນາຄານ ແລະ ບັນຊີເທຣດຕ້ອງຕົງກັນ*

 

ເປີດບັນຊິແທ້ XM                                        ເປີດບັນຊິທົດລອງ XM

 

FBS ກໍ່ຕັ້ງມາແຕ່ປີ 2009 ເປັນໂບຣກເກີ້ລະຫວ່າງປະເທດທີ່ມີຫລາຍກວ່າ 190 ປະເທດ ກັບນັກລົງທຶນ 13,000,000 ຄົນ ແລະ ຫຸ້ນສ່ວນ 370,000 ຄົນ ໄດ້ເລືອກ FBS ເປັນ ບໍລິສັດສຳລັບເທຣດ Forex ຂອງພວກເຂົາ

ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ຮັບປະສົບການທີ່ດີທີ່ສຸດ FBS ຈັດສຳມະນາແລະກິດຈະກຳພິເສດໃຫ້ກັບລູກຄ້າໂດຍການຝືກອົບຮົມເທັກນິກແລະກົດລະຍຸດການຊື້ຂາຍໃນຕະຫລາດ Forex ທັງເທຣດເດີ້ມືໃຫມ່ແລະມືອາຊີບ ຈະໄດ້ພົບກັບປະສົບການທີ່ດີ

 

ຫາກທ່ານກຳລັງເບິ່ງຫາໂບຣກເກີ້ທີ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືແລະມີຄວາມຊື່ສັດ ລອງພິຈາລະນາເປີດບັນຊີກັບ FBS ວິທີການທີ່ງ່າຍແລະສະດວກສະບາຍໃນການຊື້ຂາຍ Forex ຫາກມີ ບໍລິສັດໂບຣກເກີ້ທີ່ຢູ່ຄຽງຂ້າງທ່ານ

FBS-Trade

 

– ປະສົບການ ແລະ ຄວາມສຳເລັດ

FBS ກໍ່ຕັ້ງມາແຕ່ປີ 2009 ນັບຈາກນັ້ນໄດ້ຮັບລາງວັນເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍ : the Best FX IB Program, Best FX Broker Indonesia, Best Forex Broker Southeast Asia, Best Forex Broker Thailand, Best International Forex Broker, Best Customer Service Broker Asia 2016, Top IB Program 2016, Highly Recommended Broker Insurance Company in Indonesia of the year, Best Forex Brand, Asia 2015, Best Safety of Client Funds Asia 2015, Best broker in Asia-Pacific region 2015, Best broker in the Middle East, Most Transparent Forex Broker – 2018, Best Forex Trading Account 2018, Best Copy Trading Application Global – 2018, Best Forex Broker Asia-2018, Best Investor Education – 2017, Best FX IB Program – China 2017, the Most Progressive Forex Broker Europe 2019, Best Forex Broker Vietnam 2019.

FBS-Reward

 

– Licence & Regulation

 • IFSC (IFSC/60/230/TS/18)

 

– ປະເພດບັນຊີ

 • Cent
 • Micro
 • Standard
 • Zero Spread
 • ECN Account

ປະເພດບັນຊີ FBS

 

– Trading Platform

MT4 / MT5

 • PC/MAC
 • Smartphones
 • Tablet
 • WebTrader

 

FBS-Platforms

 

– ໂປຣໂມຊັນ

 • ຮັບຟຣີ $100 ເທຣດຄົບເງິນໄຂຖອນໄປເລີຍ (ສະເພາະລູກຄ້າໃຫມ່)
 • ໂບນັດເງິນຝາກ 100%
 • Bonus 123$
 • FBS Loyalty Program ສະສົມລັອດແລກລາງວັນ

– ການຝາກ – ຖອນ

 

ເປີດບັນຊິແທ້ FBS                             ເປີດບັນຊິທົດລອງ FBS

 

XM ເປັນໂບຣກເກີ້ອັນດັບຕົ້ນໆໂບຣກຫນື່ງໃນໂລກ ຄວບຄຸມກວ່າ 196 ປະເທດທົ່ວໂລກ ມີໂປຣໂມຊັ້ນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ມີຄວາມໝັ້ນຄົງສູງ ສະເປດຢູ່ລະດັບກາງ ມີໜ້າເວບຫລາຍພາສາ ແລະ ບໍລິການທີ່ວ່ອງໄວ ເປັນໂບຣກຫນຶ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນເລື່ອງຂອງລະບົບການຊື້ຂາຍມີຄວາມຄ່ອງໂຕສູງ ຊື້ຂາຍ ຕາສານຫລາກຫລາຍ ຕັ້ງແຕ່ Forex ໂລຫະມີຄ່າ ພະລັງງານ CFDs ຮອງຮັບ EA ທຸກຮູບແບບ ຄອງຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ໂດຍການມີບັນຊີແທ້ຫລາຍກວ່າ 2,500,000 ບັນຊີ. XM ໄດ້ເຕີບໂຕເປັນບໍລິສັດຂະໜາດໃຫຍ່ແລະເປັນບໍລິສັດເພື່ອການລົງທຶນໃນລະດັບນານາຊາດ XM ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຢູ່ປະເທດ Cyprus ແລະ ມີສຳນັກງານຕົວແທນອີກຫລາຍໆປະເທດໃນທົ່ວໂລກ

 

– Licence & Regulation

 • IFSC (60/354/TS/19)
 • FCA (FCA705428)
 • CySEC (CySEC120/10)
 • Asic (Asic443670)

– ຂໍ້ດີ XM

 • ເລເວີເລດ Leverage 1:1 – 1:888
 • ມີ Chat ຫຼາຍພາສາ
 • ມີໂປຣເລົ້າໃຈ ແຖມລູກຄ້າໃຫມ່ຮັບຟຣີ 30$
 • ມີ Support ອອນໄລ 24ຊມ
 • ໜ້າເວບມີ 30 ກວ່າພາສາ
 • ມີສັນຍານເທຣດ Signal ຈາກຊ່ຽວຊານ
 • ຝາກຖອນທາງທະນາຄານລາວ

– ຂໍ້ເສຍ XM

 • ບໍ່ມີ copy trade

– ປະເພດບັນຊີ

 • Micro
 • Standard
 • XM Ultra Low Micro
 • XM Ultra Low Standard
 • Shares Account (MT5)

ປະເພດບັນຊີ XM ປະເພດບັນຊີ XM

– Trading Platform

 • PC/MAC
 • Smartphones
 • Tablet

Trading Platforms

– ໂປຣໂມຊັນ

 • ໂບນັດ 30$ (ກຳໄລສາມາດຖອນໄດ້ ສະເພາະລູກຄ້າໃຫມ່)
 • XM Loyalty Program (ສະສົມລັອດເທຣດແລກເງິນ ຫຼື ໂບນັດເຂົ້າບັນຊີເທຣດ)
 • ໂບນັດເງິນຝາກລວມ $5000

Bonus-depo

ໂບນັດເງິນຝາກ
ໂບນັດ ໃຫ້ສູງສຸດເປັນເງິນ ຝາກເງິນເຂົ້າເທຣດ ເຂົ້າບັນຊີເທຣດ MT4/MT5
50% 500$ 1,000$ 1,500$
20% 4,500$ 22,500$ 27,000$
50% + 20% 5,000$ 23,500$ 28,500$

– ການຝາກ – ຖອນ

 

ເປີດບັນຊິແທ້ XM                             ເປີດບັນຊິທົດລອງ XM