ຄວາມເຄີຍຊິນ ຫຼື ນິໄສ !

ກ່ອນອື່ນໝົດເຮົາມາທຳຄວາມຮູ້ຈັກຄວາມເຄີຍຊິນ ຫຼື ນິໄສ ກັນກ່ອນ ຄວາມເຄີຍຊິນໃນທີ່ນີ້ແມ່ນໝາຍເຖິງການກະທຳຊໍ້າໆໃນສະຖານະການລັກສະນະເດີມໆ. ຊຶ່ງຄວາມເຄີຍຊິນ ຫຼື ນິໄສ ຈະຢັ່ງຮາກລົງເລິກໂດຍທີ່ເຮົາບໍ່ຮູ້ເທົ່າທັນມັນ ຖ້າຫາກເປັນຄວາມເຄີຍຊິນລົບໆແມ່ນຈະສ້າງຄວາມພິນາດແກ່ທຸກໆກິດຈະກຳທີ່ເຮົາເຮັດຈົນບໍ່ສາມາດເດີນທາງໄປຫາເປົ້າໝາຍໄດ້ຈັກເທື່ອ.
ຊຶ່ງໃນວົງການເທຣດນີ້, ຄວາມເຄີຍຊິນລົບໆແມ່ນຈະເປັນໂຕລາກແກ່ບັນດານັກເທຣດໃຫ້ໄປຕິດກັບດັກຂອງຕະຫຼາດຈົນຢາກທີ່ຈະກັບຕົວກັບໃຈ ແລະ ກໍ່ພົບຈຸດຈົບ ຫຼື ເຈັ້ງໃນທີ່ສຸດ. ສະນັ້ນ, ໃນວົງການເທຣດນີ້ ນອກຈາກນັກເທຣດຕ້ອງໄດ້ສະແຫວງຫາແຫຼ່ງຄວາມຮູ້ຝຶກຝົນຝີມືໃນການເທຣດຈົນເກີດຄວາມແມ້ນສູງແລ້ວ ຍັງຈະຕ້ອງມາຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມເຄີຍຊິນລົບໆໃນການເທຣດຂອງຕົວເອງ ມີຄືດັ່ງນີ້:

1. ມີຄວາມເທຣດແມ້ນຢູ່ ແຕ່ຕົວຈິງພັດເຂົ້າໄວເກີນຈຸດທີ່ຄວນເຂົ້າ ບໍ່ມີຄວາມອົດທົນ. ເຮັດແບບນີ້ຊໍ້າໆກໍ່ກາຍເປັນຄວາມເຄີຍຊິນ ແກ້ໄຂຢາກ
2. ຮູ້ຫຼັກການບໍລິຫານພອດຢູ່ ແຕ່ຕົວຈິງພັດເຂົ້າ LOT ໃຫ່ຍແບບບໍ່ມີຫຼັກການ ເກີດຄວາມຢາກໄດ້ຫຼາຍເກີນຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຮັບໄດ້ ສຸດທ້າຍເຮັດໃຫ້ຕິດກັບດັກຕະຫຼາດ. ເມື່ອເຮັດແບບນີ້ຊໍ້າໆ ກໍຈະກາຍເປັນນິໄສ ຄວາມເຄີຍຊິນ ແບບບໍ່ຮູ້ຕົວ
3. ຊະນະຫຼາຍໄມ້ຕິດຕໍ່ກັນ ເຮັດໃຫ້ເງິນໃນພອດເພີ່ມຂຶ້ນ ເກີດຄວາມຍຶດຕິດເງິນໃນພອດທີ່ມີຢູ່ ຈຶ່ງສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຕໍ່ມາເສຍພຽງໄມ້ດຽວ ເລີຍເກີດຄວາມເສຍດາຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໄປໄລ່ຕະຫຼາດໂດຍຂາດສະຕິໃນການວິເຄາະການເຂົ້າຢ່າງອຽດລະອໍ ແລະ Lot ທີ່ສາມາດເຂົ້າໄດ້ຕາມຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງຢ່າງແທ້ຈິງ
4. ແລະ ອື່ນໆ

ວິທີການແກ້ໄຂ “ຄວາມເຄີຍຊິນລົບໆ”

1. ຮຽນຮູ້ຫຼັກການວິເຄາະ ແລະ ບໍລິຫານພອດໃຫ້ແໜ້ນໆ
2. ທຸ້ມເທ່ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຮຽນມາ ແລະ ຮູ້ ໃຫ້ສຳເລັດກ່ອນ ບໍ່ຟ້າວເສຍເວລາ ຫຼື ເສຍສະມາທິນໍາຫຼັກການອື່ນໆຫຼາຍເກີນຄວາມຈໍາເປັນ ເພາະຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ນັກເທຣດບໍ່ແຕກສານຫຍັງຈັກຢ່າງ ຫຼື ອາດໃຊ້ເວລາຫຼາຍໆປີກວ່າຈະສໍາເລັດໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງຮູ້;
3. ຝຶກສະມາທິ ສະໝໍ່າສະເໝີ: ເພາະເປັນຕົວເສີມສ້າງຄວາມແຂງແກ່ງໃຫ້ສະຕິ ເມື່ອມີສະຕິທີ່ສູງຂຶ້ນ ກໍ່ຈະຮູ້ເທົ່າທັນຄວາມເຄີຍຊິນລົບໆຂອງຕົວເອງ – ເມື່ອຮູ້ເທົ່າທັນຄວາມເຄີຍຊິນລົບໆຂອງຕົວເອງ ເຮົາກໍ່ຈະບໍ່ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ມັນບໍ່ດີ ແລະ ສຸດທ້າຍກໍ່ຈະເຂົ້າຕະຫຼາດໃນຈຸດທີ່ແມ້ນຂຶ້ນ ໂດຍວາງ Lot size ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕໍ່ເນື່ອງຈົນສຳເລັດໃນເປົ້າໝາຍ;
*ໝາຍເຫດ: ສະມາທິມີຫຼາຍລະດັບ ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ແຕ່ລະຄົນມີລະດັບສະຕິສູງຕໍ່າແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍຂຶ້ນກັບຄວາມດຸໝັ່ນໃນການຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມຂອງແຕ່ລະຄົນ ວ່າຝຶກຫຼາຍໜ້ອຍຊໍ່າໃດ.
4. ສະຕິ ປຽບດັ່ງແຜນທີ່ເປົ້າໝາຍ, ວິໄນ ປຽບດັ່ງລົດ, ຄວາມແມ້ນ ປຽບດັ່ງນໍ້າມັນລົດ ຊຶ່ງທັງສາມຢ່າງນີ້ຕ້ອງມີຄູ່ກາຍນັກເທຣດ ຈຶ່ງຈະສາມາດໄປຮອດຈຸດໝາຍປາຍທາງໄດ້. ສະນັ້ນ, ນັກເທຣດລະດັບແນວໜ້າຂອງໂລກຈະໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນທີ່ Mindset ເປັນອັນດັບໜຶ່ງ, ອັນດັບສອງແມ່ນ ບໍລິຫານພອດ, ສ່ວນອັນດັບສຸດທ້າຍແມ່ນຄວາມແມ້ນ

 

Cr. Coach To

ວິທີເພີ່ມບັນຊີ XM ກໍລະນີເຮົາມີບັນຊີຢູ່ແລ້ວ ຈະມີ 2-3 ຂັ້ນຕອນ ແລະ ໃຊ້ເວລາບໍ່ດົນໃນການເພີ່ມຕິດຕາມວິທີດ້ານລຸ່ມເລີຍ

1. ທຳອິດແມ່ນກົດເຂົ້າໄປທີ່ໜ້າເປີດບັນຊີ ເປີດບັນຊີ >>>

 ຫລັງຈາກເຂົ້າຫນ້າເປີດບັນຊິແລ້ວ ສັງເກດຂວາມືຈະເປັນປຸ່ມເປີດບັນຊີເພີ່ມຕື່ມ ໃຫ້ກົດເຂົ້າ
“ການເພີ່ມບັນຊີໃນຫນ້ານີ້ເຮັດໄດ້ສະເພາະຢູ່ PC”

ເພີ່ມບັນຊີເທຣດ XM

 

2. ຕໍ່ມາຈະມີໜ້າໃຫ້ໃສ່ ບັນຊີທີ່ເຮົາມີຢູ່ແລ້ວ ໃຫ້ເຮັດການເພີ່ມຂໍ້ມູນລົງໄປ

 

ເພີ່ມບັນຊີເທຣດ XM

 

3. ມາເຖິງຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍຫນ້າເພີ່ມ ຂໍ້ມູນບັນຊີໃຫມ່ ຕື່ມຄົບແລ້ວກົດເປີດບັນຊີເລີຍ

 

ເພີ່ມບັນຊີເທຣດ XM

 

4. ສຳເລັດແລ້ວກວດເມວໂບຣກຈະສົ່ງເລກບັນຊີໃຫ້ທາງເມວ

 

ເພີ່ມບັນຊີເທຣດ XM

ມາເບິ່ງວິທີການສະຫມັກການຝາກຖອນນຳຜູ້ຝາກເງິນທ້ອງຖິ່ນກັບຕົວແທນຝາກຖອນໃນລາວ ກ່ອນອື່ນຕ້ອງມີບັນຊີເທຣດກ່ອນ ຖ້າບໍ່ມີໃຫ້ເປີດກ່ອນ ຄຣິກໆ >>> ຖ້າຫາກມີແລ້ວແມ່ນເຂົ້າຫນ້າເວບ XM ເຂົ້າໄປທີ່ ລັອກອິນ

Subscribe Local Depositor

 

ຂັ້ນຕອນໃສ່ເລກບັນຊີເທຣດ ແລະ ລະຫັດຜ່ານ

 

Subscribe Local Depositor

 

ຫລັງຈາກເຂົ້າຫນ້າພື້ນທີ່ສະມາຊິກແລ້ວ ໄປທີ່ Account > Subscribe to a Local Depositor

 

Subscribe Local Depositor

 

ຈະມີຫນ້າໃຫ້ໃສ່ ຂໍ້ມູນຜູ້ຝາກເງິນໃນລາວ

 ສຳລັບ LaoFxDaddy ເຮົາແມ່ນ :

XM Account ID : 31005377

Name : Phonepaseuth sirisouk

 

Subscribe Local Depositor

 

ຖ້າຫາກໃສ່ເລກຖືກຕ້ອງມັນຈະຂຶ້ນຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ຝາກເງິນທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ກົດຢືນຢັນ

 

Subscribe Local Depositor

 

ຫລັງຈາກຢືນຢັນແມ່ນສຳເລັດ ສາມາດໄປທີ່ການຖອນໄດ້

 

Subscribe Local Depositor

 

” ໝາຍເຫດ : ການສະມັກເຮັດພຽງຄັ້ງດຽວສຳລັບ 1 MT4 ID ກໍ່ສາມາດຝາກຖອນເງິນໄດ້ຕະຫລອດໄປ “

ທີມງານໄດ້ລວບລວມຊ່ອງທາງການຖອນເງິນຂອງໂບຣກເກີ້ FBS ໃຫ້ນັກເທຣດລາວໄວ້ທັງໝົດໃນຫນ້ານີ້

ປັດຈຸບັນຈະມີຊ່ອງທາງການຖອນເງິນລຸ່ມນີ້ :

 • Credit & Debit Card
 • Sticpay
 • Perfect Money
 • LaoFxDaddy
 • ຖອນທາງທະນາຄານລາວ

ການຖອນເງິນ FBS ຜ່ານທະນາຄານລາວ ຈະມີວິທີງ່າຍໆ ແລະ ສະດວກສະບາຍ ຕິດຕາມວິທີໄດ້ດ້ານລຸ່ມ :

1. ເຂົ້າຫນ້າເວບ FBS ແລ້ວໄປທີ່ ລັອກອິນ ຖ້າຫາກຍັງບໍ່ມີບັນຊີແມ່ນໄປທີ່ ເປີດບັນຊີ FBS

ວິທີຖອນເງິນ FBS

 

2. ໃສ່ຂໍ້ມູນລັອກອິນບັນຊີ

 

ວິທີຖອນເງິນ FBS

 

3. ຫລັງຈາກລັອກອິນຈະເຂົ້າສູ່ຫນ້າພື້ນທີ່ສະມາຊິກ FBS ໃຫ້ສັງເກດຂວາມື ຈະມີແທັບການເງິນໃນນັ້ນຈະມີການຖອນໃຫ້ກົດເຂົ້າໄປ

 

ວິທີຖອນເງິນ FBS

 

4. ເຂົ້າມາຫນ້າຖອນຈະມີໃຫ້ເລືອກ LaoFxDaddy

 

ວິທີຖອນເງິນ FBS

 

5. ໜ້າຕໍ່ມາແມ່ນໜ້າຂໍ້ມູນການຖອນ ເລກບັນຊີເທຣດ MT4 ID ຈຳນວນເງິນ ແລະ ເລືອກ LaoFxDaddy ອີກຄັ້ງ ຈາກນັ້ນກົດຢືນຢັນການຖອນເງິນ

 

ວິທີຖອນເງິນ FBS

 

6. ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍຢືນຢັນເມວ ໃຫ້ນັກເທຣດໄປກວດເມວທີ່ຕົນເອງໄດ້ໃຊ້ໃນການສະໝັກ FBS ເພື່ອນຳ Code ມາປ້ອນເພື່ອຢືນຢັນວິທີຖອນເງິນ FBS

7. ກັບມາໜ້າພື້ນທີ່ສະມາຊິກເພື່ອກວດຄືນການຖອນ

ວິທີຖອນເງິນ FBS

 

8. ສັງເກດແທັບທຸລະກຳທີ່ກຳລັງດຳເນີນກວດ ເລກບັນຊີເທຣດ MT4 ID ຈຳນວນເງິນ ແລະ ລະບົບທີ່ເຮົາໃຊ້ LaoFxDaddy ຄົບຖ້ວນຖືກຕ້ອງຖືວ່າ ສຳເລັດການຖອນ ແຈ້ງຮັບເງິນກັບທີມງານໄດ້ເລີຍ

ວິທີຖອນເງິນ FBS

9. ແຈ້ງການຖອນເງິນ

ຕົວຢ່າງການແຈ້ງຖອນເງິນ :

 • ຈຳນວນເງິນໃນການຖອນ
 • ຊື່ ນາມສະກຸນ
 • ເລກບັນຊີ MT4 ID : 3110022
 • ເລກບັນຊີທະນາຄານລາວ

ສົ່ງການແຈ້ງໂອນເຂົ້າໄປທີ່ Whatsapp ເບີ 020 59898928

ເລດເງິນຈະອີງຕາມການແລກປ່ຽນປັດຈຸບັນ ສອບຖາມເລດເງິນກ່ອນຝາກໄດ້ທີ່ເບີ 020 59898928

7. ລໍປະມານ 15-30 ນາທີ ຫລື ບໍ່ເກີນ 1ມື້ ເງິນເຂົ້າບັນຊີທະນາຄານ

*ໝາຍເຫດ : ຊື່ ນາມສະກຸນ ບັນຊີທະນາຄານ ແລະ ບັນຊີເທຣດຕ້ອງຕົງກັນ*

 

 

 

ທີມງານໄດ້ລວບລວມຊ່ອງທາງການຖອນເງິນຂອງໂບຣກເກີ້ XM ໃຫ້ນັກເທຣດລາວໄວ້ທັງໝົດໃນຫນ້ານີ້

ປັດຈຸບັນຈະມີຊ່ອງທາງການຖອນເງິນລຸ່ມນີ້ :

 • Credit & Debit Card
 • WebMoney
 • Perfect Money
 • ຖອນທາງທະນາຄານລາວ

ການຖອນເງິນ XM ຜ່ານທະນາຄານລາວ ຈະມີວິທີງ່າຍໆ ແລະ ສະດວກສະບາຍ ຕິດຕາມວິທີໄດ້ດ້ານລຸ່ມ :

1. ເຂົ້າຫນ້າເວບ XM ແລ້ວໄປທີ່ ລັອກອິນ ຖ້າຫາກຍັງບໍ່ມີບັນຊີແມ່ນໄປທີ່ ເປີດບັນຊີ XM

ກ່ອນຈະຖອນມາໃຫ້ໄປ ສະຫມັກຜູ້ຝາກເງິນທ້ອງຖິ່ນ ກ່ອນ

Subscribe Local Depositor

2. ຫລັງຈາກເຂົ້າລັອກອິນຈະມີໃຫ້ໃສ່ ເລກບັນຊີ MT4 ID ແລະ ລະຫັດຜ່ານ

Subscribe Local Depositor

3. ຕໍ່ມາຈະເຂົ້າຫນ້າພື້ນທີ່ສະມາຊິກ XM ໃຫ້ໄປທີ່ ບັນຊີ > ໂອນເງິນລູກຄ້າ -> IB

ວິທີຖອນເງິນ XM

4. ຈະພົບກັບຫນ້າການຖອນເງິນ ເລືອກ IB ຫລື ຜູ້ທີ່ເຮົາສະມັກກັບຜູ້ຝາກເງິນທ້ອງຖິ່ນ ຈາກນັ້ນໃສ່ຈຳນວນເງິນ ແລະ ເລືອກຕຣິກການຢືນຢັນທັງ 2 ຈາກນັ້ນໃຫ້ເລືອກ ຮ້ອງຂໍ

ວິທີຖອນເງິນ XM

5. ເທົ່ານີ້ແມ່ນສຳເລັດການຖອນ ແຈ້ງການຖອນເງິນກັບ IB ໄດ້ເລີຍ

ວິທີຖອນເງິນ XM

6. ແຈ້ງການຖອນເງິນ

ຕົວຢ່າງການແຈ້ງຖອນເງິນ :

 • ຈຳນວນເງິນໃນການຖອນ
 • ຊື່ ນາມສະກຸນ
 • ເລກບັນຊີ MT4 ID : 3110022
 • ເລກບັນຊີທະນາຄານລາວ

ສົ່ງການແຈ້ງໂອນເຂົ້າໄປທີ່ Whatsapp ເບີ 020 59898928

ເລດເງິນຈະອີງຕາມການແລກປ່ຽນປັດຈຸບັນ ສອບຖາມເລດເງິນກ່ອນຝາກໄດ້ທີ່ເບີ 020 59898928

7. ລໍປະມານ 15-30 ນາທີ ຫລື ບໍ່ເກີນ 1ມື້ ເງິນເຂົ້າບັນຊີທະນາຄານ

*ໝາຍເຫດ : ຊື່ ນາມສະກຸນ ບັນຊີທະນາຄານ ແລະ ບັນຊີເທຣດຕ້ອງຕົງກັນ*

ທີມງານໄດ້ລວບລວມຊ່ອງທາງການຝາກເງິນຂອງໂບຣກເກີ້ FBS ໃຫ້ນັກເທຣດລາວໄວ້ທັງໝົດໃນຫນ້ານີ້

ປັດຈຸບັນຈະມີຊ່ອງທາງການຝາກເງິນລຸ່ມນີ້ :

 • Credit & Debit Card
 • SticPay
 • Perfect Money
 • SCB Thai Bank
 • LAOFXDADDY ຕົວແທນຝາກຖອນໃນລາວ
 • BCEL ທະນາຄານລາວ
 • LDB ທະນາຄານລາວ
 • ພົງສະຫວັນ ທະນາຄານລາວ

*ການຝາກຖອນຜ່ານທະນາຄານລາວເປັນທີ່ນິຍົມກັນຫລາຍທີ່ສຸດ ແຕ່ໄດ້ຜ່ານຕົວແທນການຝາກຖອນໃນລາວ

+ ຂັ້ນຕອນວິທີຝາກເງິນທາງທະນາຄານລາວ ຜ່ານຕົວແທນການຝາກຖອນ FBS

1. ກ່ອນອື່ນຕ້ອງມີບັນຊີເທຣດກັບໂບຣກກ່ອນ ສະຫມັກບັນຊີ FBS >>>

2. ໂອນເງິນ : ໂອນເງິນເຂົ້າເລກບັນຊີຕົວແທນລຸ່ມນີ້ ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ 1$

 • BCEL

093120000—–1001 LAK
Mr. —————————

 • ພົງສະຫວັນ

19110000—– LAK
Mr. —————————

 • LDB

0302000——-34 LAK
Mr. —————————

ເລກບັນຊີເຕັມ ແລະ ເລດແລກປ່ຽນຕິດຕໍ່ເບີ 020 59898928

 

3. ແຈ້ງການໂອນ

ຕົວຢ່າງການແຈ້ງໂອນ :

 • ສະລິບການໂອນ
 • ຊື່ ນາມສະກຸນ
 • ເລກບັນຊີ MT4 ID : 3110022

ສົ່ງການແຈ້ງໂອນເຂົ້າໄປທີ່ Whatsapp ເບີ 020 59898928

4. ລໍປະມານ 1 ນາທີເງິນເຂົ້າບັນຊີເທຣດ

*ໝາຍເຫດ : ຊື່ ນາມສະກຸນ ບັນຊີທະນາຄານ ແລະ ບັນຊີເທຣດຕ້ອງຕົງກັນ*

 

 

ທີມງານໄດ້ລວບລວມຊ່ອງທາງການຝາກເງິນຂອງໂບຣກເກີ້ XM ໃຫ້ນັກເທຣດລາວໄວ້ທັງໝົດໃນຫນ້ານີ້

ປັດຈຸບັນຈະມີຊ່ອງທາງການຝາກເງິນລຸ່ມນີ້ :

 • Credit & Debit Card
 • WebMoney
 • Bitcoin
 • Perfect Money
 • LAOFXDADDY ຕົວແທນຝາກຖອນໃນລາວ
 • BCEL ທະນາຄານລາວ
 • LDB ທະນາຄານລາວ
 • ພົງສະຫວັນ ທະນາຄານລາວ

*ການຝາກຖອນຜ່ານທະນາຄານລາວເປັນທີ່ນິຍົມກັນຫລາຍທີ່ສຸດ ແຕ່ໄດ້ຜ່ານຕົວແທນການຝາກຖອນໃນລາວ

+ ຂັ້ນຕອນວິທີຝາກເງິນທາງທະນາຄານລາວ ຜ່ານຕົວແທນການຝາກຖອນ XM

1. ສະເພາະລູກຄ້າຝາກເງິນຄັ້ງທຳອິດ ຕ້ອງໄປສະຫມັກຜູ້ຝາກເງິນທ້ອງຖິ່ນສາກ່ອນ Subscribe Local Depositor ວິທີ >>> ຫລື ຫຍັງບໍ່ມີບັນຊີສະຫມັກບັນຊີໃຫມ່ທີ່ ສະຫມັກບັນຊີ XM >>>

ຝາກຄັ້ງທີ 2 ຫລື ຄົນທີ່ເຄີຍຝາກເງິນແລ້ວຂ້າມຂັ້ນຕອນນີ້ໄປເລີຍ

2. ໂອນເງິນ : ໂອນເງິນເຂົ້າເລກບັນຊີຕົວແທນລຸ່ມນີ້ ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ 5$

 • BCEL

093120000—–1001 LAK
Mr. —————————

 • ພົງສະຫວັນ

19110000—– LAK
Mr. —————————

 • LDB

0302000——-34 LAK
Mr. —————————

ເລກບັນຊີເຕັມ ແລະ ເລດແລກປ່ຽນຕິດຕໍ່ເບີ 020 59898928

3. ແຈ້ງການໂອນ

ຕົວຢ່າງການແຈ້ງໂອນ :

 • ສະລິບການໂອນ
 • ຊື່ ນາມສະກຸນ
 • ເລກບັນຊີ MT4 ID : 3110022

ສົ່ງການແຈ້ງໂອນເຂົ້າໄປທີ່ Whatsapp ເບີ 020 59898928

4. ລໍປະມານ 1 ນາທີເງິນເຂົ້າບັນຊີເທຣດ

*ໝາຍເຫດ : ຊື່ ນາມສະກຸນ ບັນຊີທະນາຄານ ແລະ ບັນຊີເທຣດຕ້ອງຕົງກັນ*