ຜ່ານມາໄດ້ເວົ້າເຖິງກ່ຽວກັບ Forex ແມ່ນຫຍັງ ? ຕໍ່ໄປເຮົາຈະມາເບິ່ງວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງມີນັກເທຣດ ແລະ ນັກລົງທຶນ ມີຄວາມສົນໃຈຫລາຍໃນການລົງທຶນໃນຕະຫລາດ Forex ແຫ່ງນີ້

ຕະຫລາດ Forex ເປັນຕະຫລາດຫນື່ງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ

  • ດ້ວຍຄວາມໃຫຍ່ເຮັດໃຫ້ຢາກໃນການແຊກແຊງ ແລະ ການກຳນົດລາຄາ ( ຍົກເວັ້ນນະໂຕບາຍຄວບຄຸມຄ່າເງິນຂອງປະເທດໃດຫນຶ່ງ )
  • ສະພາບຄ່ອງໂຕສູງ
  • ການສະວິງຂອງລາຄາ ມີຄວາມຜັນຜວນສູງ ເຮັດໃຫ້ເກີດໂອກາດໃນການສ້າງກຳໄລ
  • ນັກລົງທຶນສາມາດເທຣດໃນຈຳນວນເງິນທີ່ນ້ອຍແບບ Realtime ລາຄາໄປຕາມເວລາຈິງຂອງຕະຫລາດໂລກ
  • ຕະຫລາດ Forex ເປັນຕະຫລາດແບບ OTC ( Over the Counter ) ບໍ່ມີຫລັກແຫລ່ງໃນການຊື້ຂາຍ ຈະເຮັດການຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນດ້ວຍລະບົບສື່ສານພາຍໃນເຄືອຂ່າຍຂອງທະນາຄານ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄປຮ້ານແລກປ່ຽນ
  • ຕະຫລາດເປີດ 24ຊມ ( ຈັນ – ສຸກ )

ຂໍ້ເສຍ

  • ຕະຫລາດ Forex ມີຄວາມຜັນພວນສູງ ເຮັດໃຫ້ລາຄາຄູ່ເງິນເກີດການສະວິງແກວ່ງໂຕແຮງເຮັດໃຫ້ນັກເກງກຳໄລມີໂອກາດກຳໄລສູງ ແຕ່ກໍ່ມີໂອກາດຂາດທຶນສູງເຊັ່ນກັນ ຖ້ານັກເທຣດບໍ່ສືກສາໃຫ້ດີພໍ ເພາະການເທຣດມັນມີຫລາຍປັດໄຈກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງຮູ້ທັງລະບົບ ເທັກນິກການເທຣດ ແລະ ການວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານເສດຖະກິດ ການເມືອງຂອງປະເທດນັ້ນໆ
  • ສຳລັບ ນັກລົງທຶນລາຍຍ່ອຍຕ້ອງໄດ້ຊື້ຂາຍໂດຍຜ່ານລະບົບ CFD (Contact for Difference) ຂອງໂບຣກເກີ້ ແລະ ຕ້ອງແນໃສຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງໂບຣກນັ້ນໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນລະບົບການຊື້ຂາຍ ການຝາກຖອນ ແລະ ອື່ນໆ

 

 

Cr. Forex International Thailand