ວິທີເພີ່ມບັນຊີ XM ກໍລະນີເຮົາມີບັນຊີຢູ່ແລ້ວ ຈະມີ 2-3 ຂັ້ນຕອນ ແລະ ໃຊ້ເວລາບໍ່ດົນໃນການເພີ່ມຕິດຕາມວິທີດ້ານລຸ່ມເລີຍ

1. ທຳອິດແມ່ນກົດເຂົ້າໄປທີ່ໜ້າເປີດບັນຊີ ເປີດບັນຊີ >>>

 ຫລັງຈາກເຂົ້າຫນ້າເປີດບັນຊິແລ້ວ ສັງເກດຂວາມືຈະເປັນປຸ່ມເປີດບັນຊີເພີ່ມຕື່ມ ໃຫ້ກົດເຂົ້າ
“ການເພີ່ມບັນຊີໃນຫນ້ານີ້ເຮັດໄດ້ສະເພາະຢູ່ PC”

ເພີ່ມບັນຊີເທຣດ XM

 

2. ຕໍ່ມາຈະມີໜ້າໃຫ້ໃສ່ ບັນຊີທີ່ເຮົາມີຢູ່ແລ້ວ ໃຫ້ເຮັດການເພີ່ມຂໍ້ມູນລົງໄປ

 

ເພີ່ມບັນຊີເທຣດ XM

 

3. ມາເຖິງຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍຫນ້າເພີ່ມ ຂໍ້ມູນບັນຊີໃຫມ່ ຕື່ມຄົບແລ້ວກົດເປີດບັນຊີເລີຍ

 

ເພີ່ມບັນຊີເທຣດ XM

 

4. ສຳເລັດແລ້ວກວດເມວໂບຣກຈະສົ່ງເລກບັນຊີໃຫ້ທາງເມວ

 

ເພີ່ມບັນຊີເທຣດ XM

 

ເປີດບັນຊິແທ້ XM                                        ເປີດບັນຊິທົດລອງ XM