ສຳຫຼັບນັກລົງທຶນທີ່ເຂົ້າມາໃຫມ່ມີຄຳຖາມທີ່ມັກຖາມກັນມາຕະຫຼອດກໍຄື ຈະເທຣດຄູ່ໃດດີ ຄູ່ເງິນທີ່ນິຍົມເທຣດມີຍັງແດ່ ຊື່ງເປັນຄຳຖາມທີ່ດີຫຼາຍ ເພາະການເທຣດຄູ່ເງິນທີ່ນິຍົມເທຣດກັນນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ຄ່າສະເປດ (Spread) ຖືກ (ສ່ວນຕ່າງຂອງລາຄາຊື້-ຂາຍ) ເພາະມີສະພາບຄ່ອງສູງ ແລະ ສາມາດເຮັດກຳໄລງ່າຍກວ່າຄູ່ເງິນທີ່ຄົນບໍ່ນິຍົມເທຣດກັນ ຄູ່ເງິນຫຼັກທີ່ນິຍົມເທຣດກັນ ມີຫຍັງແດ່? ເບິ່ງຈາກກຣາຟຈະເຫັນໄດ້ວ່າຄູ່ເງິນທີ່ນິຍົມກັນຫຼາຍທີ່ສຸດ ອັນດັບຫນື່ງຄື EURUSD ກວມເອົາຫຼາຍເຖິງ 28%

Forex-most-traded

8 ສະກຸນເງິນ ( 8 Major Currency )  ເປັນທີ່ນິຍົມເທຣດກັນຄື

 1. ໂດລາສະຫະລັດອາເມລິກາ (USD)
 2. ຢູໂຣ (EUR)
 3. ປອນ (GBP)
 4. ເຢັນ (JPY)
 5. ໂດລາແຄນາດາ (CAD)
 6. ສະວິດຝຣັ່ງ (CHF)
 7. ໂດລາອົດສະຕາລີ (AUD)
 8. ໂດລານິວຊີແລນ (NZD)

ຄູ່ຂອງສະກຸນເງິນຫຼັກ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ ( 7 Major Currency Pair ) ຈະມີຢູ່ 7 ຄູ່ສະກຸນດ້ວຍກັນຄື

 1. EUR/USD
 2. USD/JPY
 3. GBP/USD
 4. USD/CHF
 5. USD/CAD
 6. AUD/USD
 7. NZD/USD

ສະກຸນເງິນທີ່ຢູ່ຂ້າງໜ້າຈະເອີ້ນວ່າ Base Currency ແລະ ຕົວຫຼັງຈະເອີ້ນວ່າ Counter Currency  ເຊັ່ນຄູ່ AUD/USD ກໍຈະມີ AUD  ເປັນ Base Currency ແລະ USD ເປັນ Counter Currency ສ່ວນຄວາມໝາຍນັ້ນກໍໃຫ້ຈື່ງ່າຍໆວ່າໂຕ Base Currency ຈະມີຄ່າເປັນ 1 ສະເຫມີ ສົມມຸດວ່າລາຄາຂອງຄູ່ AUD/USD ເປັນ 0.67000 ກໍ່ຈະໝາຍຄວາມວ່າ 1 ໂດລາອົດສະຕາລີ ( AUD ) ມີຄ່າເທົ່າກັບ 0.67000 ໂດລາ

 

 

Cr. Forex International Thailand