ທີມງານໄດ້ລວບລວມຊ່ອງທາງການຖອນເງິນຂອງໂບຣກເກີ້ XM ໃຫ້ນັກເທຣດລາວໄວ້ທັງໝົດໃນຫນ້ານີ້

ປັດຈຸບັນຈະມີຊ່ອງທາງການຖອນເງິນລຸ່ມນີ້ :

ການຖອນເງິນ XM ຜ່ານທະນາຄານລາວ ເປັນສະກຸນເງິນກີບ ຈະມີວິທີງ່າຍໆ ແລະ ສະດວກສະບາຍ ຕິດຕາມວິທີໄດ້ດ້ານລຸ່ມ :

1. ເຂົ້າຫນ້າເວບ XM ແລ້ວໄປທີ່ ລັອກອິນ ຖ້າຫາກຍັງບໍ່ມີບັນຊີແມ່ນໄປທີ່ ເປີດບັນຊີ XM

 

2. ຫລັງຈາກເຂົ້າລັອກອິນຈະມີໃຫ້ໃສ່ ເລກບັນຊີ MT5 ແລະ MT4 ID ແລະ ລະຫັດຜ່ານ

 

3. ໄປທີ່ການຖອນ (With)

 

4. ເລືອກການຖອນ Online Bank Transfer *ຖ້າຫາກບໍ່ເຫັນການຖອນນີ້ ລູກຄ້າຕ້ອງໄດ້ຝາກເງິນເຂົ້າກ່ອນ ຈຶ່ງຈະຂຶ້ນໃຫ້ເລືອກ

 

5. ໃສ່ຂໍ້ມູນການໂອນ *ບັນຊີຮັບເງິນຊື່ຕ້ອງຕົງກັບບັນຊີເທຣດ

(1) ເລືອກທະນາຄານ

(2) ປ້ອນເລກບັນຊີຮັບເງິນ

(3) ຈຳນວນທີ່ຕ້ອງການຖອນ

(4) ຕິກຍິນຍອມ

(5) ກົດຮ້ອງຂໍ

 

6. ສຳເລັດການຖອນ ລໍຖ້າຮັບເງິນເຂົາບັນຊີ 15-30 ນາທີ ຫລື ບໍ່ເກີນ 1ມື້

*ໝາຍເຫດ : ຊື່ ນາມສະກຸນ ບັນຊີທະນາຄານ ແລະ ບັນຊີເທຣດຕ້ອງຕົງກັນ*

 

ເປີດບັນຊິແທ້ XM                              ເປີດບັນຊິທົດລອງ XM