ມາເບິ່ງວິທີເປີດບັນຊິເທຣດ FBS ເຮົາເຮັດແນວໃດ :

  1. ສິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງກຽມກ່ອນສະຫມັກມີ :
  • ອີເມວ Email
  • ເບີໂທ
  • Passport

2. ກຽມພ້ອມເອກະສານຄົບແລ້ວເຂົ້າໄປທີ່ຫນ້າເວບ FBS

3. ກົດໄປທີ່ “ເປີດບັນຊີເທຣດ

4. ໃນໜ້າລົງທະບຽນແມ່ນກົດລົງຜ່ານ Gmail ເພື່ອຄວາມສະດວກ ແລະ ງ່າຍດາຍ

5. ຫລັງຈາກກົດເຂົ້າ Gmail ໃຫ້ໃສ່ເມວຂອງລູກຄ້າທີ່ຕ້ອງການເປີດ ( ເມວແມ່ນແນະນຳໃຫ້ສ້າງໃຫມ່ສະເພາະບັນຊີເທຣດ )

6. ໃສ່ລະຫັດຜ່ານ Gmail

7. ໃສ່ລະຫັດແລ້ວລະບົບຈະດຶງຊື່ນາມສະກຸນມາເອງ ຖ້າຊື່ບໍ່ຖືກສາມາດປ່ຽນໃສ່ເອງໄດ້ເລີຍ

8. ປະເພດບັນຊີແມ່ນໃສ່ຕາມແອັດເລີຍ ເປິດບັນຊີໃຫມ່ລະບົບຈະບັງຄັງໃຫ້ໃຊ້ MT5 ສະຫມັກກ່ອນແລ້ວໄປເພີ່ມໃນລະບົບໄດ້

9. ຫນ້ານີ້ແມ່ນຫນ້າຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ ໃຫ້ປ່ຽນລະຫັດຜ່ານໃນການເຂົ້າລະບົບ FBS ເພາະຖ້າບໍ່ປ່ຽນລະບົບຈະສ້າງລະຫັດມາເອງໂດຍທີ່ລູກຄ້າບໍ່ຮູ້ ຈະເຮັດໃຫ້ເສຍເວລາໃນການຄືນລະຫັດໃຫມ່

10. ຕື່ມລະຫັດໃຫມ່ທັງ 2 ຫ້ອງ

11. ຂຶ້ນຫນ້ານີ້ແມ່ນສຳເລັດການປ່ຽນລະຫັດເຂົ້າລະບົບ

12. ສຳລັບຫນ້ານີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນບັນຊີເທຣດໃຫ້ຈົດບັນທຶກໄວ້ເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າເທຣດ ຫລັງຈາກນັ້ນກົດເຂົ້າຫນ້າ Personal Area

13. ໃຫ້ໄປທີ່ຢືນຢັນເບີໂທ

14. ໃສ່ເບີໂທລູກຄ້າ

15. ຢືນຢັນລະຫັດທີ່ສົ່ງໃຫ້ທາງເບີລົງທະບຽນ

16. ຕໍ່ມາໃຫ້ຢືນຢັນຕົວຕົນ

17. ຕື່ມຂໍ້ມູນ Passport ແລະ ແນບໄຟລ Passport ທີ່ຖ່າຍໄວ້

18. ສຳເລັດການສະຫມັກບັນຊີເທຣດ ລໍຖ້າໂບຣກຢືນຢັນບໍ່ເກີນ 24 ຊມ

19. ຊ່ອງທາງການ ຝາກ-ຖອນ ສາມາດ ຝາກ-ຖອນ ຜ່ານທະນາຄານລາວເປັນໂດລາໄດ້ເລີຍທີ່ => ຝາກ-ຖອນເງິນ FBS

 

ເປີດບັນຊິແທ້ FBS                           ເປີດບັນຊິທົດລອງ FBS