ແມ່ນຫຍັງຄືຫົວໃຈສຳຄັນ ໃນການ ເທຣດ Forex ໃຫ້ປະສົບສໍາເລັດ ຈະມີກົນລະຍຸດໃດເພື່ອເອົາໂຕລອດຈາກຕະລາດ Forex ໄດ້ ເຖິງຫຼາຍຄົນກໍ່ຕັ້ງຄໍາຖາມມາເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ເພາະວ່າຫາກເຮົາສາມາດທີ່ຈະຢູ່ລອດໃນຕະຫຼາດໄດ້ດົນເທົ່າໃດ ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າເຮົາຈະລໍ່າລວຍຈາກຕະຫຼາດແຫຼ່ງນີ້ໄດ້ ເປັນເວລາຍາວນານເຊັ່ນດຽວກັນ ດັ່ງນັ້ນຄໍາຕອບທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນການເທຣດໃຫ້ໄດ້ຍາວນານທີ່ສຸດຄື Money Management ຊຶ່ງເປັນຫົວໃຈສໍາຄັນຂອງເທຣດ Forex ດັ່ງນັ້ນຖ້າເຮົາພະຍະຍາມທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮູ້ຈັກບໍລິຫານໜ້າຕັກໃຫ້ດີ ນີ້ແຫລະຄືຄໍາຕອບທີ່ຫຼາຍໆຄົນຕອບເປັນສຽງດຽວກັນ ເພາະວ່າເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ເທຣດເດີ້ ທຸກຄົນຕ້ອງມີຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກເທຣດຢູ່ລອດໄດ້ໃນຕະຫຼາດ Forex ການຢູ່ລອດໝາຍເຖິງ ບໍ່ລ້າງພອດ ຈົນກວ່າຈະມີກໍາໄລ ແລະ ເປັນກໍາໄລໃນໄລຍະຍາວ.

ຫົວໃຈສຳຄັນໃນການເທຣດ Forex ໃຫ້ປະສົບຄວາມສໍາເລັດ

Money Management ມີຜົນຫຼັກຕໍ່ການເທຣດ ຊຶ່ງເປັນຫົວໃຈຂອງການເທຣດໃນ Forex ຄືສາມາດທີ່ຈະເຂົ້າມາຊ່ວຍໃນການທີ່ບໍລິຫານເງີນທຶນ ຫຼື ພອດ ຂອງເຮົາໄດ້ຢ່າງມີລະບົບ ປ້ອງກັນການເທຣດແບບບໍ່ມີລະບຽບ ຈະສາມາດທີ່ຈະຊ່ວຍເຮົາດູແລ ໃນການເທຣດ Forex ຢາກໄດ້ກຳໄລເທົ່າໃດ ໃນການເທຣດ ແລະ ຫາກລົງທຶນຜິດພາດ ຂາດທຶນເທົ່າໃດ ເງີນທຶນຈະຫຼຸດລົງໄປເທົ່າໃດແລ້ວຈະຕ້ອງໃຊ້ວິທີໃດພອດຈຶ່ງຈະກັບມາຄືເກົ່າ

ນັກເທຣດ Forex ຫຼາຍຄົນຕ້ອງເຈີບັນຫາກັບການລ້າງພອດມາຫຼາຍຄົນເພາະວ່າບໍ່ມີ Money Management ແລະ ລົງມືເທຣດ 2-3 ຄຳສັ່ງກໍ່ລ້າງພອດໝົດ ເພາະຄວາມໂລບບໍ່ມີ Mindset ບໍ່ໃຊ້ຫລັກການ Money Management ໝາຍຄວາມວ່າ ເຖິງຈະເທຣດເກັ່ງເທຣດໃດບໍ່ມີການບໍລິຫານທຶນກໍ່ຈະລ້າງພອດໄດ້ເຊັ່ນກັນ

ການມີ Money Management ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກເທຣດສາມາດທີ່ຈະເທຣດ Forex ແລ້ວພອດຢູ່ໄດ້ໂດຍບໍ່ຂາດທຶນ ປຽບສະເຫມືອນ MM ຄືກອງທະຫານ ຖ້າຂາດການບັນຊາການຈາກແມ່ທັບໃຫຍ່ ກໍ່ອາດເອົາຊະນະສັດຕູໄດ້ຢາກ ຕ່າງການກອງທັບທີ່ມີການບັນຊາການທີ່ດີ ກໍ່ມີຈະໂອກາດທີ່ຈະມີໄຊຊະນະໃນການຣົບ

ປະໂຫຍດຂອງການບໍລິຫານທຶນ ຫຼື Money Management ມີຄຸນປະໂຫຍກແນວໃດ?

  • Money Management ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຢູ່ໃນຕະຫຼາດໄດ້ດົນ ເພາະຈະຊ່ວຍໃຫ້ວ່າງແຜນການລົງທຶນແບບທີ່ເຮົາຈະໄດ້ຜົນກໍາໄລ
  • Money Management ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮັບຜົນກໍາໄລຫຼາຍເທົ່າໂຕ ໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ສະສົມໄປເລື່ອຍໆ
  • Money Management ຊ່ວຍຫລີກລ້ຽງການລ້າງພອດ
  • Money Management ສາມາດຊ່ວຍທ່ານເທຣດແບບມີລະບຽບ
  • Money Management ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານມີວິໄສທັນ ໃນການເທຣດ ແລະ ລົດຄວາມສ່ຽງ
  • Money Management ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຕັດສິນໃຈໃນການວາງແຜນໃໝ່ ຖ້າຫາກວາງແຜນໃນການເທຣດດ້ວຍ MM ແລ້ວຂາດທຶນສໍາເຮື້ອນ.

ຜົນປະໂຫຍດຂອງ Money Management ມີຫຼາຍຢ່າງ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງສາມາດບອກນັກເທຣດ ທຸກທ່ານວ່າ Money Management ມີຄວາມສໍາຄັນໃນການຢູ່ລອດໃນຕະຫຼາດ Forex ຖ້າຫາກເຮົາ Money Management ທີ່ດີກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ຜົນກໍາໄລເທົ່າໃດ ຂາດທຶນເທົ່າໃດ ທີ່ເຮົາສາມາດຍອມຮັບ ແລະ ເຂົ້າໃຈໃນຜົນການເທຣດທຸກຄັ້ງ.

ດັ່ງນັ້ນການໃຊ້ Money Management ຈະສາມາດໃຫ້ທ່ານຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ບໍ່ວ່າຜົນຈະອອກມາ ເສຍ ຫຼື ຊະນະ ທ່ານກໍ່ຈະບໍ່ກັງວົນກັບພອດ ຖ້າຫາກຮູ້ຈັກການນໍາໃຊ້  Money Management ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຈະສາມາດຢູ່ລອດໄດ້ໃນຕະຫຼາດ Forex ແບບຍາວນານ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນກໍາໄລ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຄິດຫນັກເຝົ້າໜ້າຈໍຕະຫຼອດເວລາ ເພື່ອເບິ່ງວ່າຈະກໍາໄລ ຫຼື ຂາດທຶນ.

 

 

Cr. Forex International Thailand