ຂໍ້ດີຂອງການເທຣດໃນຊ່ວງເວລາຂ່າວສຳຄັນ ກໍ່ຄືສາມາດທີ່ຈະເຮັດກຳໄລໄດ້ຢ່າງມະຫາສານໄດ້ໃນເວລາອັນສັ້ນ ຫຼື ເວົ້າໄດ້ວ່າພຽງໃນລະເວລາຕັ້ງແຕ່ 1 ນານີ ກໍ່ສາມາດທີ່ຈະສ້າງກຳໄລໄດ້ຢ່າງມະຫາສານໄດ້ແລ້ວ ເພາະໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຂ່າວສຳຄັນອອກ ກຣາບລາຄາທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຂ່າວສຳຄັນນັ້ນ ຈະເກີດການແລ່ນໄປໃນທິດທາງໃດ ທິດທາງນຶ່ງຢ່າງຮຸນແຮງ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ໃນວັນສຸກທຳອິດ ຂອງທຸກໆເດືອນຈະມີຂ່າວລາຍງານໂຕເລກການຈ້າງງານນອກພາກເສດຖະກິດ ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ຫຼື ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນຊື່ທີ່ວ່າ ຂ່າວ Non-Farm ເຊິ່ງຈະມີເດືອນລະຄັ້ງ ເຊິ່ງທຸກໆຄັ້ງຕົວເລກລາຍງານຂອງຂ່າວນີ້ອອກມາ ຈະເຮັດໃຫ້ ກຣາບລາຄາທີ່ມີ ຄ່າເງີນ USD ຕິດຢູ່ດ້ວຍນັ້ນແມ່ນຈະມີການສະວິງຂອງໂຕເລກທີ່ສູງ ຖ້າຫ້າສາມາດວິເຄາະໄດ້ວ່າລາຄາຈະໄປໃນທິດທາງໃດ ກໍ່ສາມາດສ້າງກຳໄລໄດ້ຢ່າງມະຫາສານໄດ້ໃນເວລາອັນສັ້ນ.

ຂໍ້ເສຍຂອງການເທຣດໃນຊ່ວງເວລາຂ່າວສຳຄັນ

ສະຫຼຸບ

ການເທຣດ Frorex ໃນຊ່ວງເວລາຂ່າວສຳຄັນອອກນັ້ນ ຖ້າໃຫ້ປຽບທຽບກັນ ກໍ່ຈະສັງເກດໄດ້ວ່າຈະມີຂໍ້ເສຍທີ່ຫຼາຍ ກ່ວາຂໍ້ດີ ເຊິ່ງນັກເທຣດມືອາຊີບສ່ວນຫຼາຍກໍ່ແນາະນຳໃຫ້ ນັກເທຣດໜ້າໃໝ່ ທີ່ຍັງເບິ່ງຕະຫຼາດບໍ່ອອກນັ້ນແມ່ນຫຼືກລ້ຽງການເທຣດ Forex ໃນຊ່ວງເວລາຂ່າວສຳຄັນ ເນື່ອງຈາກການເທຣດ ໃນຊ່ວງເວລານັ້ນເປັນຄືກັບການສ່ຽງດວງ ແຕ່ໃນທາງກັບກັນ ຖ້າຫາກສາມາດທີ່ຈະວິເຄາະຕະຫຼາດໄດ້ຢ່າງແມ້ນຢໍາແລ້ວ  ແລະ ມີ Borker ທີ່ສາມາດເທຣດໃນຊ່ວງເວລາຂ່າວໄດ້ຢ່າວບໍ່ຕິດຂັດ ການເທຣດໃຫ້ໄດ້ກຳໄລຢ່າງມະຫານສານນັ້ນ ກໍ່ຈະບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ຍາກອີກຕໍ່ໄປ ທັງນີ້ກໍ່ຂື້ນຢູ່ກັບເທັກນິກ ການເທຣດຂອງແຕ່ລະທ່ານ ວ່າຮູບແບບການເທຣດແບບໃດ ແລະ ມີຄວາມຊຳນານຫຼາຍໜ້ອຍພຽງໃດ.

 

” ຕະຫຼາດແມ່ນບໍ່ເຄີຍຢຸດພັກ ແລະ ເຮົາເອງກໍ່ບໍ່ຄວນທີ່ຈະຢຸດການຮຽນຮູ້ ”

 

ແຫຼ່ງທີ່ມາ: https://www.thailandtraderclub.com/index.php/topic,570.0.html