Laofxdaddy Seminar

ລົງທະບຽນສຳມະນາ FBS

ປະເທດ: ລາວ

ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ

ວັນທີ: 23 ພະຈິກ 2019

ເວລາ: 08:00

ສະຖານທີ່: ໂຮງແຮມດາວສະຫວັນ

ກຳນົດເວລາ:

08:00-08:30 : ລົງທະບຽນ

ວິທະຍາກອນ:

  • Coach ໂຕ້
  • Coach ຫລ້າ

ເປັນນັກເທຣດ ແລະ ທີມບໍລິຫານປະຈຳ FBS Laos

ຫົວຂໍ້ສຳມະນາ:

“ປິດປະຕູເຈັ້ງ, ເກັ່ງວິໄນ, ປັ້ນທຶນນ້ອຍໃຫ້ເປັນທຶນໃຫ່ຍ ກັບ FBS”

ສຳມະນານີ້ຫນ້າສົນໃຈກັບໃຜ ?

ເໝາະກັບນັກເທຣດເກົ່າແລະໃຫມ່

ໝາຍເຫດ:

ການລົງທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມສຳມະນານີ້ ຈະສົມບູນໄດ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອມີເຈົ້າຫນ້າທີ່ໂທໄປຢືນຢັນສຳມະນາກັບລູກຄ່າຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຈຶ່ງຖືວ່າການລົງທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມສຳມະນາສຳເລັດ.

 

 

ຟອມລົງທະບຽນ

[contact-form-7 id=”795″]

ຕົວຢ່າງ ລົງທະບຽນ :

ຊື່ : Khamdee

ນາມສະກຸນ : Boundee

ທີ່ຢູ່ປັດຈຸບັນ ບ້ານ, ເມືອງ, ແຂວງ : ບ້ານໄກສອນ, ເມືອງໄກສອນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ເບີໂທ : 020 11115555

ອີເມວ : khamdee.boundee@gmail.com