ມາເບິ່ງວິທີການສະຫມັກການຝາກຖອນນຳຜູ້ຝາກເງິນທ້ອງຖິ່ນກັບຕົວແທນຝາກຖອນໃນລາວ ກ່ອນອື່ນຕ້ອງມີບັນຊີເທຣດກ່ອນ ຖ້າບໍ່ມີໃຫ້ເປີດກ່ອນ ຄຣິກໆ >>> ຖ້າຫາກມີແລ້ວແມ່ນເຂົ້າຫນ້າເວບ XM ເຂົ້າໄປທີ່ ລັອກອິນ

Subscribe Local Depositor

 

ຂັ້ນຕອນໃສ່ເລກບັນຊີເທຣດ ແລະ ລະຫັດຜ່ານ

 

Subscribe Local Depositor

 

ຫລັງຈາກເຂົ້າຫນ້າພື້ນທີ່ສະມາຊິກແລ້ວ ໄປທີ່ Account > Subscribe to a Local Depositor

 

Subscribe Local Depositor

 

ຈະມີຫນ້າໃຫ້ໃສ່ ຂໍ້ມູນຜູ້ຝາກເງິນໃນລາວ

 ສຳລັບ LaoFxDaddy ເຮົາແມ່ນ :

XM Account ID : 31005377

Name : Phonepaseuth sirisouk

 

Subscribe Local Depositor

 

ຖ້າຫາກໃສ່ເລກຖືກຕ້ອງມັນຈະຂຶ້ນຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ຝາກເງິນທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ກົດຢືນຢັນ

 

Subscribe Local Depositor

 

ຫລັງຈາກຢືນຢັນແມ່ນສຳເລັດ ສາມາດໄປທີ່ການຖອນໄດ້

 

Subscribe Local Depositor

 

” ໝາຍເຫດ : ການສະມັກເຮັດພຽງຄັ້ງດຽວສຳລັບ 1 MT4 ID ກໍ່ສາມາດຝາກຖອນເງິນໄດ້ຕະຫລອດໄປ “

 

ເປີດບັນຊິແທ້ XM                                    ເປີດບັນຊິທົດລອງ XM

 

ທີມງານໄດ້ລວບລວມຊ່ອງທາງການຖອນເງິນຂອງໂບຣກເກີ້ FBS ໃຫ້ນັກເທຣດລາວໄວ້ທັງໝົດໃນຫນ້ານີ້

ປັດຈຸບັນຈະມີຊ່ອງທາງການຖອນເງິນລຸ່ມນີ້ :

 • Credit & Debit Card
 • Sticpay
 • Perfect Money
 • LaoFxDaddy
 • ຖອນທາງທະນາຄານລາວ

ການຖອນເງິນ FBS ຜ່ານທະນາຄານລາວ ຈະມີວິທີງ່າຍໆ ແລະ ສະດວກສະບາຍ ຕິດຕາມວິທີໄດ້ດ້ານລຸ່ມ :

1. ເຂົ້າຫນ້າເວບ FBS ແລ້ວໄປທີ່ ລັອກອິນ ຖ້າຫາກຍັງບໍ່ມີບັນຊີແມ່ນໄປທີ່ ເປີດບັນຊີ FBS

ວິທີຖອນເງິນ FBS

 

2. ໃສ່ຂໍ້ມູນລັອກອິນບັນຊີ

 

ວິທີຖອນເງິນ FBS

 

3. ຫລັງຈາກລັອກອິນຈະເຂົ້າສູ່ຫນ້າພື້ນທີ່ສະມາຊິກ FBS ໃຫ້ສັງເກດຂວາມື ຈະມີແທັບການເງິນໃນນັ້ນຈະມີການຖອນໃຫ້ກົດເຂົ້າໄປ

 

ວິທີຖອນເງິນ FBS

 

4. ເຂົ້າມາຫນ້າຖອນຈະມີໃຫ້ເລືອກ LaoFxDaddy

 

ວິທີຖອນເງິນ FBS

 

5. ໜ້າຕໍ່ມາແມ່ນໜ້າຂໍ້ມູນການຖອນ ເລກບັນຊີເທຣດ MT4 ID ຈຳນວນເງິນ ແລະ ເລືອກ LaoFxDaddy ອີກຄັ້ງ ຈາກນັ້ນກົດຢືນຢັນການຖອນເງິນ

 

ວິທີຖອນເງິນ FBS

 

6. ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍຢືນຢັນເມວ ໃຫ້ນັກເທຣດໄປກວດເມວທີ່ຕົນເອງໄດ້ໃຊ້ໃນການສະໝັກ FBS ເພື່ອນຳ Code ມາປ້ອນເພື່ອຢືນຢັນວິທີຖອນເງິນ FBS

7. ກັບມາໜ້າພື້ນທີ່ສະມາຊິກເພື່ອກວດຄືນການຖອນ

ວິທີຖອນເງິນ FBS

 

8. ສັງເກດແທັບທຸລະກຳທີ່ກຳລັງດຳເນີນກວດ ເລກບັນຊີເທຣດ MT4 ID ຈຳນວນເງິນ ແລະ ລະບົບທີ່ເຮົາໃຊ້ LaoFxDaddy ຄົບຖ້ວນຖືກຕ້ອງຖືວ່າ ສຳເລັດການຖອນ ແຈ້ງຮັບເງິນກັບທີມງານໄດ້ເລີຍ

ວິທີຖອນເງິນ FBS

9. ແຈ້ງການຖອນເງິນ

ຕົວຢ່າງການແຈ້ງຖອນເງິນ :

 • ຈຳນວນເງິນໃນການຖອນ
 • ຊື່ ນາມສະກຸນ
 • ເລກບັນຊີ MT4 ID : 3110022
 • ເລກບັນຊີທະນາຄານລາວ

ສົ່ງການແຈ້ງໂອນເຂົ້າໄປທີ່ Whatsapp ເບີ 020 55833260

ເລດເງິນຈະອີງຕາມການແລກປ່ຽນປັດຈຸບັນ ສອບຖາມເລດເງິນກ່ອນຝາກໄດ້ທີ່ເບີ 020 55833260

10. ລໍປະມານ 15-30 ນາທີ ຫລື ບໍ່ເກີນ 1ມື້ ເງິນເຂົ້າບັນຊີທະນາຄານ

*ໝາຍເຫດ : ຊື່ ນາມສະກຸນ ບັນຊີທະນາຄານ ແລະ ບັນຊີເທຣດຕ້ອງຕົງກັນ*

 

 

ເປີດບັນຊິແທ້ FBS                            ເປີດບັນຊິທົດລອງ FBS

 

ທີມງານໄດ້ລວບລວມຊ່ອງທາງການຖອນເງິນຂອງໂບຣກເກີ້ XM ໃຫ້ນັກເທຣດລາວໄວ້ທັງໝົດໃນຫນ້ານີ້

ປັດຈຸບັນຈະມີຊ່ອງທາງການຖອນເງິນລຸ່ມນີ້ :

ການຖອນເງິນ XM ຜ່ານຕົວແທນຝາກຖອນໃນລາວ ເປັນສະກຸນເງິນໂດລາ ຈະມີວິທີງ່າຍໆ ແລະ ສະດວກສະບາຍ ຕິດຕາມວິທີໄດ້ດ້ານລຸ່ມ :

1. ເຂົ້າຫນ້າເວບ XM ແລ້ວໄປທີ່ ລັອກອິນ ຖ້າຫາກຍັງບໍ່ມີບັນຊີແມ່ນໄປທີ່ ເປີດບັນຊີ XM

ກ່ອນຈະຖອນມາໃຫ້ໄປ ສະຫມັກຜູ້ຝາກເງິນທ້ອງຖິ່ນ ກ່ອນ

Subscribe Local Depositor

2. ຫລັງຈາກເຂົ້າລັອກອິນຈະມີໃຫ້ໃສ່ ເລກບັນຊີ MT4 ID ແລະ ລະຫັດຜ່ານ

Subscribe Local Depositor

3. ຕໍ່ມາຈະເຂົ້າຫນ້າພື້ນທີ່ສະມາຊິກ XM ໃຫ້ໄປທີ່ ບັນຊີ > ໂອນເງິນລູກຄ້າ -> IB

ວິທີຖອນເງິນ XM

4. ຈະພົບກັບຫນ້າການຖອນເງິນ ເລືອກ IB ຫລື ຜູ້ທີ່ເຮົາສະມັກກັບຜູ້ຝາກເງິນທ້ອງຖິ່ນ ຈາກນັ້ນໃສ່ຈຳນວນເງິນ ແລະ ເລືອກຕຣິກການຢືນຢັນທັງ 2 ຈາກນັ້ນໃຫ້ເລືອກ ຮ້ອງຂໍ

ວິທີຖອນເງິນ XM

5. ເທົ່ານີ້ແມ່ນສຳເລັດການຖອນ ແຈ້ງການຖອນເງິນກັບ IB ໄດ້ເລີຍ

ວິທີຖອນເງິນ XM

6. ແຈ້ງການຖອນເງິນ

ຕົວຢ່າງການແຈ້ງຖອນເງິນ :

 • ຈຳນວນເງິນໃນການຖອນ
 • ຊື່ ນາມສະກຸນ
 • ເລກບັນຊີ MT4 ID : 3110022
 • ເລກບັນຊີທະນາຄານລາວ

ສົ່ງການແຈ້ງໂອນເຂົ້າໄປທີ່ Whatsapp ເບີ 020 55833260

7. ລໍປະມານ 15-30 ນາທີ ຫລື ບໍ່ເກີນ 1ມື້ ເງິນເຂົ້າບັນຊີທະນາຄານ

*ໝາຍເຫດ : ຊື່ ນາມສະກຸນ ບັນຊີທະນາຄານ ແລະ ບັນຊີເທຣດຕ້ອງຕົງກັນ*

 

ເປີດບັນຊິແທ້ XM                                     ເປີດບັນຊິທົດລອງ XM

 

ທີມງານໄດ້ລວບລວມຊ່ອງທາງການຝາກເງິນຂອງໂບຣກເກີ້ FBS ໃຫ້ນັກເທຣດລາວໄວ້ທັງໝົດໃນຫນ້ານີ້

ປັດຈຸບັນຈະມີຊ່ອງທາງການຝາກເງິນລຸ່ມນີ້ :

 • Credit & Debit Card
 • SticPay
 • Perfect Money
 • SCB Thai Bank
 • LAOFXDADDY ຕົວແທນຝາກຖອນໃນລາວ
 • BCEL ທະນາຄານລາວ

*ການຝາກຖອນຜ່ານທະນາຄານລາວເປັນທີ່ນິຍົມກັນຫລາຍທີ່ສຸດ ແຕ່ໄດ້ຜ່ານຕົວແທນການຝາກຖອນໃນລາວ

+ ຂັ້ນຕອນວິທີຝາກເງິນທາງທະນາຄານລາວ ຜ່ານຕົວແທນການຝາກຖອນ FBS

1. ກ່ອນອື່ນຕ້ອງມີບັນຊີເທຣດກັບໂບຣກກ່ອນ ສະຫມັກບັນຊີ FBS >>>

2. ໂອນເງິນ : ໂອນເງິນເຂົ້າເລກບັນຊີຕົວແທນລຸ່ມນີ້ ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ 10$

 • BCEL

ບໍລິສັດ PPS Consultant Sole Co.,Ltd

010120001778971001 LAK

010120101778971001 USD

    ເລດແລກປ່ຽນຕິດຕໍ່ເບີ 020 55833260

 

3. ແຈ້ງການໂອນ

ຕົວຢ່າງການແຈ້ງໂອນ :

 • ສະລິບການໂອນ
 • ຊື່ ນາມສະກຸນ
 • ເລກບັນຊີ MT4 ID : 3110022

ສົ່ງການແຈ້ງໂອນເຂົ້າໄປທີ່ Whatsapp ເບີ 020 55833260

4. ລໍປະມານ 1 ນາທີເງິນເຂົ້າບັນຊີເທຣດ

*ໝາຍເຫດ : ຊື່ ນາມສະກຸນ ບັນຊີທະນາຄານ ແລະ ບັນຊີເທຣດຕ້ອງຕົງກັນ*

 

ເປີດບັນຊິແທ້ FBS                               ເປີດບັນຊິທົດລອງ FBS

 

ທີມງານໄດ້ລວບລວມຊ່ອງທາງການຝາກເງິນຂອງໂບຣກເກີ້ XM ໃຫ້ນັກເທຣດລາວໄວ້ທັງໝົດໃນຫນ້ານີ້

ປັດຈຸບັນຈະມີຊ່ອງທາງການຝາກເງິນລຸ່ມນີ້ :

*ການຝາກຖອນຜ່ານທະນາຄານລາວເປັນທີ່ນິຍົມກັນຫລາຍທີ່ສຸດ ຜ່ານຕົວແທນການຝາກຖອນໃນລາວ

+ ຂັ້ນຕອນວິທີຝາກເງິນທາງທະນາຄານລາວ ຜ່ານຕົວແທນການຝາກຖອນ XM

1. ສະເພາະລູກຄ້າຝາກເງິນຄັ້ງທຳອິດ ຕ້ອງໄປສະຫມັກຜູ້ຝາກເງິນທ້ອງຖິ່ນສາກ່ອນ Subscribe Local Depositor ວິທີ >>> ຫລື ຫຍັງບໍ່ມີບັນຊີສະຫມັກບັນຊີໃຫມ່ທີ່ ສະຫມັກບັນຊີ XM >>>

ຝາກຄັ້ງທີ 2 ຫລື ຄົນທີ່ເຄີຍຝາກເງິນແລ້ວຂ້າມຂັ້ນຕອນນີ້ໄປເລີຍ

2. ໂອນເງິນ : ໂອນເງິນເຂົ້າເລກບັນຊີຕົວແທນລຸ່ມນີ້ “ຝາກຖອນໂດລາ ຂັ້ນຕ່ຳ 100$”

 • BCEL

PPS Consultant Sole Co.,Ltd

010120001778971001 LAK

010120101778971001 USD

ຖ້າຊຳລະເປັນກີບເລດແລກປ່ຽນຕິດຕໍ່ເບີ 020 55833260

3. ແຈ້ງການໂອນ

ຕົວຢ່າງການແຈ້ງໂອນ :

 • ສະລິບການໂອນ
 • ຊື່ ນາມສະກຸນ
 • ເລກບັນຊີ MT4 ID : 3110022

ສົ່ງການແຈ້ງໂອນເຂົ້າໄປທີ່ Whatsapp ເບີ 020 55833260

4. ລໍປະມານ 1 ນາທີເງິນເຂົ້າບັນຊີເທຣດ

*ໝາຍເຫດ : ຊື່ ນາມສະກຸນ ບັນຊີທະນາຄານ ແລະ ບັນຊີເທຣດຕ້ອງຕົງກັນ*

 

ເປີດບັນຊິແທ້ XM                                        ເປີດບັນຊິທົດລອງ XM

 

FBS ກໍ່ຕັ້ງມາແຕ່ປີ 2009 ເປັນໂບຣກເກີ້ລະຫວ່າງປະເທດທີ່ມີຫລາຍກວ່າ 190 ປະເທດ ກັບນັກລົງທຶນ 13,000,000 ຄົນ ແລະ ຫຸ້ນສ່ວນ 370,000 ຄົນ ໄດ້ເລືອກ FBS ເປັນ ບໍລິສັດສຳລັບເທຣດ Forex ຂອງພວກເຂົາ

ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ຮັບປະສົບການທີ່ດີທີ່ສຸດ FBS ຈັດສຳມະນາແລະກິດຈະກຳພິເສດໃຫ້ກັບລູກຄ້າໂດຍການຝືກອົບຮົມເທັກນິກແລະກົດລະຍຸດການຊື້ຂາຍໃນຕະຫລາດ Forex ທັງເທຣດເດີ້ມືໃຫມ່ແລະມືອາຊີບ ຈະໄດ້ພົບກັບປະສົບການທີ່ດີ

 

ຫາກທ່ານກຳລັງເບິ່ງຫາໂບຣກເກີ້ທີ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືແລະມີຄວາມຊື່ສັດ ລອງພິຈາລະນາເປີດບັນຊີກັບ FBS ວິທີການທີ່ງ່າຍແລະສະດວກສະບາຍໃນການຊື້ຂາຍ Forex ຫາກມີ ບໍລິສັດໂບຣກເກີ້ທີ່ຢູ່ຄຽງຂ້າງທ່ານ

FBS-Trade

 

– ປະສົບການ ແລະ ຄວາມສຳເລັດ

FBS ກໍ່ຕັ້ງມາແຕ່ປີ 2009 ນັບຈາກນັ້ນໄດ້ຮັບລາງວັນເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍ : the Best FX IB Program, Best FX Broker Indonesia, Best Forex Broker Southeast Asia, Best Forex Broker Thailand, Best International Forex Broker, Best Customer Service Broker Asia 2016, Top IB Program 2016, Highly Recommended Broker Insurance Company in Indonesia of the year, Best Forex Brand, Asia 2015, Best Safety of Client Funds Asia 2015, Best broker in Asia-Pacific region 2015, Best broker in the Middle East, Most Transparent Forex Broker – 2018, Best Forex Trading Account 2018, Best Copy Trading Application Global – 2018, Best Forex Broker Asia-2018, Best Investor Education – 2017, Best FX IB Program – China 2017, the Most Progressive Forex Broker Europe 2019, Best Forex Broker Vietnam 2019.

FBS-Reward

 

– Licence & Regulation

 • IFSC (IFSC/60/230/TS/18)

 

– ປະເພດບັນຊີ

 • Cent
 • Micro
 • Standard
 • Zero Spread
 • ECN Account

ປະເພດບັນຊີ FBS

 

– Trading Platform

MT4 / MT5

 • PC/MAC
 • Smartphones
 • Tablet
 • WebTrader

 

FBS-Platforms

 

– ໂປຣໂມຊັນ

 • ຮັບຟຣີ $100 ເທຣດຄົບເງິນໄຂຖອນໄປເລີຍ (ສະເພາະລູກຄ້າໃຫມ່)
 • ໂບນັດເງິນຝາກ 100%
 • Bonus 123$
 • FBS Loyalty Program ສະສົມລັອດແລກລາງວັນ

– ການຝາກ – ຖອນ

 

ເປີດບັນຊິແທ້ FBS                             ເປີດບັນຊິທົດລອງ FBS

 

XM ເປັນໂບຣກເກີ້ອັນດັບຕົ້ນໆໂບຣກຫນື່ງໃນໂລກ ຄວບຄຸມກວ່າ 196 ປະເທດທົ່ວໂລກ ມີໂປຣໂມຊັ້ນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ມີຄວາມໝັ້ນຄົງສູງ ສະເປດຢູ່ລະດັບກາງ ມີໜ້າເວບຫລາຍພາສາ ແລະ ບໍລິການທີ່ວ່ອງໄວ ເປັນໂບຣກຫນຶ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນເລື່ອງຂອງລະບົບການຊື້ຂາຍມີຄວາມຄ່ອງໂຕສູງ ຊື້ຂາຍ ຕາສານຫລາກຫລາຍ ຕັ້ງແຕ່ Forex ໂລຫະມີຄ່າ ພະລັງງານ CFDs ຮອງຮັບ EA ທຸກຮູບແບບ ຄອງຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ໂດຍການມີບັນຊີແທ້ຫລາຍກວ່າ 2,500,000 ບັນຊີ. XM ໄດ້ເຕີບໂຕເປັນບໍລິສັດຂະໜາດໃຫຍ່ແລະເປັນບໍລິສັດເພື່ອການລົງທຶນໃນລະດັບນານາຊາດ XM ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຢູ່ປະເທດ Cyprus ແລະ ມີສຳນັກງານຕົວແທນອີກຫລາຍໆປະເທດໃນທົ່ວໂລກ

 

– Licence & Regulation

 • IFSC (60/354/TS/19)
 • FCA (FCA705428)
 • CySEC (CySEC120/10)
 • Asic (Asic443670)

– ຂໍ້ດີ XM

 • ເລເວີເລດ Leverage 1:1 – 1:888
 • ມີ Chat ຫຼາຍພາສາ
 • ມີໂປຣເລົ້າໃຈ ແຖມລູກຄ້າໃຫມ່ຮັບຟຣີ 30$
 • ມີ Support ອອນໄລ 24ຊມ
 • ໜ້າເວບມີ 30 ກວ່າພາສາ
 • ມີສັນຍານເທຣດ Signal ຈາກຊ່ຽວຊານ
 • ຝາກຖອນທາງທະນາຄານລາວ

– ຂໍ້ເສຍ XM

 • ບໍ່ມີ copy trade

– ປະເພດບັນຊີ

 • Micro
 • Standard
 • XM Ultra Low Micro
 • XM Ultra Low Standard
 • Shares Account (MT5)

ປະເພດບັນຊີ XM ປະເພດບັນຊີ XM

– Trading Platform

 • PC/MAC
 • Smartphones
 • Tablet

Trading Platforms

– ໂປຣໂມຊັນ

 • ໂບນັດ 30$ (ກຳໄລສາມາດຖອນໄດ້ ສະເພາະລູກຄ້າໃຫມ່)
 • XM Loyalty Program (ສະສົມລັອດເທຣດແລກເງິນ ຫຼື ໂບນັດເຂົ້າບັນຊີເທຣດ)
 • ໂບນັດເງິນຝາກລວມ $5000

Bonus-depo

ໂບນັດເງິນຝາກ
ໂບນັດ ໃຫ້ສູງສຸດເປັນເງິນ ຝາກເງິນເຂົ້າເທຣດ ເຂົ້າບັນຊີເທຣດ MT4/MT5
50% 500$ 1,000$ 1,500$
20% 4,500$ 22,500$ 27,000$
50% + 20% 5,000$ 23,500$ 28,500$

– ການຝາກ – ຖອນ

 

ເປີດບັນຊິແທ້ XM                             ເປີດບັນຊິທົດລອງ XM

 

 • Bid Price = ລາຄາສະເໜີຊື້ ຂອງສະກຸນເງິນໃດຫນຶ່ງ ຕົວຢ່າງ USD/LAK ລາຄາສະເໜີຊື້ ແມ່ນ 9000LAK ຫມາຍເຖິງ 1 USD ເຮົາຈະໄດ້ເງິນກີບ 9000LAK
 • Ask Price = ລາຄາສະເໜີຂາຍ ຂອງສະກຸນເງິນໃດຫນຶ່ງ ຕົວຢ່າງ USD/LAK ລາຄາສະເໜີຂາຍແມ່ນ 9100LAK ຫມາຍເຖິງເຮົາຕ້ອງໃຊ້ເງິນ 9100LAK ເພື່ອຈະຊື້ 1USD
 • Spread = ສ່ວນຕ່າງລາຄາຂອງ Bid / Ask ຕົວຢ່າງ USD/LAK Bid 9000LAK Ask 9100LAK ສ່ວນຕ່າງຂອງ Spread ແມ່ນ 100 LAK ແລະ ສ່ວນນີ້ຍັງເປັນ Commission ຂອງໂບຣກທີ່ເຮົາໃຊ້ເທຣດອີກ
 • Balance = ຈຳນວນເງິນ Credit ທີ່ລົງທຶນໃນພອສ
 • Bear Market = ຊ່ວງຕະຫລາດຂາລົງ
 • Bull Market = ຊ່ວງຕະຫລາດຂາຂຶ້ນ
 • Broker = ເປັນບໍລິສັດເຮັດຫນ້າທີ່ຕົວກາງ ລະຫວ່າງຄົນຊື້ ແລະ ຄົນຂາຍ ເພື່ອເກັບຄ່າທຳນຽມ
 • Central Bank = ເປັນຫນ່ວຍງານລັດຖະບານທີ່ຄວບຄຸມນະໂຍບານທາງການເງິນຂອງປະເທດ ຫາກໃນລາວຈະແມ່ນ ທະນາຄານກາງ Bank Of Laos (BOL)
 • Currency = ສະກຸນເງິນ
 • Currency pair = ຄູ່ສະກຸນເງິນ
 • Base Currency = ສະກຸນເງິນຫລັກ ເຊັ່ນ USD/JPY ດ້ານຫນ້າຄື USD ຈະເປັນສະກຸນເງິນຫລັກ ແລະ ທຸກຄັ້ງທີ່ແລກປ່ຽນຈະມີຄ່າເທົ່າ 1 ສະເຫມີ ຕົວຢ່າງ 1USD = 112.000 JPY
 • Counter Currency = ສະກຸນເງິນຮອງ ເຊັ່ນ USD/JPY ຈະຢູ່ດ້ານຫລັງ ຄື JPY
 • DayTrade = ການເທຣດແບບມື້ຕໍ່ມື້ ບໍ່ຖືຂ້າມຄືນ
 • Buy (Long Term) = ຄຳສັ່ງຊື້
 • Sell (Short Term) = ຄຳສັ່ງຂາຍ
 • Lot Size = Volume ໃນການເທຣດ 1lot = 100,000 USD ເລີ່ມຕົ້ນ 0.01
 • Point = ຫນ່ວຍນັບດັດສະນີ ເລີ່ມຈາກຫົວຫນ່ວຍນ້ອຍສຸດ
 • Pips = ຫນ່ວຍນັບດັດສະນີ ເລີ່ມຈາກຫົວຫນ່ວຍ 10 , 1pip ເທົ່າກັບ 10points
 • Leverage = ເປັນອັດຕາສ່ວນທີ່ໃຊ້ຄຳນວນມາຈິ້ນ ຫລື ແປງ່າຍໆ ເປັນການຕໍ່ລອງກັບໂບຣກ ເຊັ່ນ ເຮົາມີເງິນຈຳນວນຫນ້ອຍແລະຢາກຊື້ຂາຍໃນຈຳນວນທີ່ສູງ ເຮົາຕ້ອງມີ Leverage ມາຊ່ວຍ ຕົວຢ່າງ Leverage = 1:200 ຫມາຍເຖິງເຮົາເພີ່ມຈຳນວນເງິນເປັນ 200 ເທົ່າຈາກປົກກະຕິ
 • Margin = ຈຳນວນເງິນປະກັນທີ່ໃຊ້ເປີດ Orders
 • Margin Call = ການແຈ້ງເຕືອນຈາກໂບຣກ ເພື່ອແຈ້ງວ່າ Margin ເຫລືອຫນ້ອຍ
 • Swap = ອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງທະນາຄານ ຈະໄດ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອຖືຂ້າມຄືນ
 • Order = ຄຳສັ່ງຊື້ຂາຍຕາມທີ່ຕັ້ງລາຄາໄວ້
 • Profit = ຍອດກຳໄລຂາດທຶນໃນການຊື້ຂາຍທັງຫມົດ
 • Stop Loss (SL) = ເປັນການຕັ້ງຄ່າຕັດການຂາດທຶນ
 • CandleStick = ເປັນແທ່ງທຽນທີ່ສະແດງ ລາຄາປິດ ເປີດ ແລະ ສູງສຸດ ຕຳ່ສຸດ
 • Indicator = ເປັນຕົວຊ່ວຍໃນການຊື້ຂາຍ
 • Expert Advisor (EA) = ເປັນການຊື້ຂາຍແບບ Auto ຫລື ຕາມຄຳສັ່ງທີ່ຂຽນໄວ້
 • Forex, FX (Foreign Exchange Market) = ຕະຫລາດຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
 • Technical Analysis = ການວິເຄາະດ້ານເທັກນິກ
 • Fundamental Analysis = ການວິເຄາະດ້ານປັດໄຈພື້ນຖານ ຫລື ຂ່າວ
 • Hedge = ການເປີດຄຳສັ່ງທັງ 2 ທາງເພື່ອລົດພາວະຂາດທຶນລົງ
 • Carry Trade = ເປັນການຊື້ ແລະ ຂາຍ ຄູ່ເງິນດຽວກັນພ້ອມກັນ ເກງກຳໄລຈາກດອກເບ້ຍທະນາຄານ Swap
 • Risk = ຄວາມສ່ຽງໃນການເທຣດ
 • Risk Management = ການວິເຄາະ ແລະ ໃຊ້ເທັກນິກໃນການລົດຄວາມສ່ຽງໃຫ້ຫນ້ອຍລົງ
 • Mindset = ອາລົມ ຄວາມຮູ້ສຶກ ຈິດຕະວິທະຍາໃນການຊື້ຂາຍ

 

ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການຊື້ຂາຍ Forex ທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອຮຽນຮູ້ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການເລີ່ມລົງທືນ

ປະຈຸບັນໂລກຂອງພວກເຮົາໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ຍຸກ 4.0 ເຊິ່ງເປັນຍຸກທີ່ເຕັກໂນໂລຢີໄດ້ພັດທະນາຢ່າງກວ້າງຂວາງ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໄດ້ມີການຜັນປ່ຽນແລະປ່ຽນແປງເພື່ອການພັດທະນາຕາມໆກັນ. ບໍ່ແມ່ນແຕ່ການລົງທືນ ໃຜໆກໍ່ສາມາດລົງທຶນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ ວ່ອງໄວທັນໃຈ ເຊິ່ງໜຶ່ງໃນການລົງທືນ ທີ່ນິຍົມໃນໄລຍະນີ້ ດັ່ງນັ້ນ, ນັກລົງທຶນບໍ່ຄວນພາດເລື່ອງກ່ຽວກັບ ຄຳແນະນຳ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການເລີ່ມຊື້ຂາຍ Forex ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຂຽນໄວ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ສຶກສາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານການລົງທືນ

ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການລົງທຶນໃນບາງສິ່ງບາງຢ່າງນັ້ນການສຶກສາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານແມ່ນສິ່ງທຳອິດທີ່ນັກລົງທຶນມືໃໝ່ຄວນຮຽນຮູ້ ເພາະວ່າຖ້າບໍ່ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ກ່ຽວກັບ ການລົງທຶນນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ຂາດຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ການລົງທຶນ. ຊຶ່ງການຊື້ຂາຍ Forex ກໍ່ຄືກັນ, ແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາບໍ່ຄວນລອງຜິດລອງຖືກໂດຍບໍ່ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ.

ບັນຊີສຳລັບທົດລອງ

ຫາກເຈົ້າຢາກຈະເລີ່ມເທຣດ Forex ແລ້ວຂໍ້ດີຂອງການລົງທຶນໃນດ້ານນີ້ນັ້ນຄື ຈະມີບັນຊີໃຫ້ກັບນັກລົງທຶນມືໃຫມ່ ໄດ້ທົດລອງໃຊ້ກ່ອນຊື່ງບັນຊີສຳລັບທົດລອງເພື່ອການລົງທຶນນັ້ນຈະມີທຸກຢ່າງຈະຄ້າຍກັບບັນຊີແທ້ໆ ໄດ້ເທຣດແທ້ ແລ້ວຖ້າເຈົ້າມັກ ແລະເລີ່ມມີທັກສະການເທຣດທີ່ດີແລ້ວ ເຈົ້າກໍ່ສາມາດເລີ່ມລົງທຶນຢ່າງຈິງຈັງໄດ້ເລຍ.

ໂປຣແກຣມພື້ນຖານ

ການເທຣດ Forex ນັ້ນຈະມີໂປຣແກຣມສຳລັບເທຣດໂດຍສະເພາະ ຊື່ງນັກລົງທຶນມືໃຫມ່ນັ້ນຈະຕ້ອງມີ ແລະ ຕິດຕັ້ງລົງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຂອງໂຕເອງໄວ້ ຊື່ງຈະຕ້ອງເຮັດຄວາມຮູ້ຈັກກັບໂປຣແກຣມໃຫ້ດີເສຍກ່ອນ ເພາະໂປຣແກຣມນັ້ນຖືເປັນກຸນແຈສຳຄັນໃນການລົງທຶນ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດວິເຄາະການລົງທຶນໄດ້ຢ່າງແມ້ນຍຳຍິ່ງຂຶ້ນ ແລະ ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການລົງທຶນ

ການລົງທຶນຈາກບັນຊີທົດລອງ

ການລົງທຶນຈາກບັນຊີທົດລອງນັ້ນ ຢ່າງທີ່ຮູ້ກັນແລ້ວວ່າການເທຣດ Forex ຈະມີບັນຊີທົດລອງໃຫ້ເຮົາລອງເທຣດເບິ່ງ ຊື່ງນັກລົງທຶນມືໃຫມ່ຫາກບໍ່ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເທຣດ ຫຼື ບໍ່ຢາກສ່ຽງຕັ້ງແຕ່ທຳອິດ ຄວນຈະເປີດບັນຊີທົດລອງ ແລະ ທົດລອງລົງທຶນກ່ອນ ຊື່ງບໍ່ຕ້ອງກັງວົນວ່າຈະບໍ່ຄືລົງທຶນບັນຊີແທ້ ເພາະບັນຊີທົດລອງນີ້ຈະຄ້າຍຄືກັບບັນຊີລົງທຶນຈີງທຸກຢ່າງ

ສຳລັບນັກລົງທຶນມືໃຫມ່ທີ່ຢາກທົດລອງເທຣດ Forex ນັ້ນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງກັງວົນອີກຕໍ່ໄປວ່າຈະເລີ່ມລົງທຶນຢ່າງໃດ ເພາະຫາກຮູ້ເຄັດລັບດີໆ ຫຼື ມີພື້ນຖານກ່ຽວກັບການລົງທຶນແລ້ວ ກໍ່ສາມາດເລີ່ມເທຣດໄດ້ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ຄວນປະມາດເກີນໄປ ແລະ ຄວນຍຶດຕິທີ່ວ່າທຸກການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງສະເຫມີ ເຮົາຈື່ງຄວນສຶກສາຂໍ້ມູນໃຫ້ດີກ່ອນເລີ່ມລົງທຶນ ແລະ ທີ່ສຳຄັນ ເງິນທີ່ນຳມາລົງທຶນນັ້ນ ຄວນເປັນເງິນທີ່ສາມາດຮັບຄວາມສ່ຽງໄດ້ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ກະທົບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼັກ

 

ປຽບທຽບ Forex ກັບ ຕະຫລາດຫຸ້ນ Stocks ມູນຄ່າຊື້ຂາຍ ຂໍ້ດີ ຂໍ້ເສຍ

ເມື່ອປ່ຽນທຽບມູນຄ່າແລະຄວາມໃຫຍ່ຂອງ Forex ກັບ ຕະຫລາດຫຸ້ນແລ້ວ ເຮົາຈະເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່າ Forex ມີມູນຄ່າການຊື້ຂາຍຫລາຍຕໍ່ວັນ ຊື້ຂາຍກັນທົ່ວໂລກ ມູນຄ່າຊື້ຂາຍຫລາຍກວ່າ 5 ລ້ານລ້ານໂດລາ ຕໍ່ ວັນ ຫາກປຽນທຽບກັນແລ້ວ ຕະຫລາດຫຸ້ນໃຫຍ່ເຊັ່ນ TOKYO, LONDON, NEWYORK ຕ້ອງ 200 ເທົ່າຈຶ່ງຈະເທົ່າ Forex

Forex Vs Stocks

 

Forex VS ຕະຫລາດຫຸ້ນ ( Stocks )

ຄວາມໄດ້ປຽບ Forex Stocks
ເປີດການ ຊຶ້-ຂາຍ 24 ຊມ Yes No
ຄ່າຄອມຕ່ຳ ຫລື ບໍ່ມີເລີຍ Yes No
ການດຳເນີນ ຊຶ້-ຂາຍ ທັນທີ Yes No
ເກັງກຳໄລ 2 ທາງ ຂຶ້ນ ແລະ ລົງ Yes No
ບໍ່ມີພໍ່ຄ້າຄົນກາງ Yes No
ບໍ່ມີການຈັດການຕະຫລາດ Yes No
ບໍ່ມີຈຸດສູນກາງແລກປ່ຽນ ( Over The Counter ) Yes No
ອັດຕາການຕໍ່ລອງສູງ Leverage Yes No

ເວລາເປີດ – ປີດໃນຕະຫລາດ Forex

Forex time