• Bid Price = ລາຄາສະເໜີຊື້ ຂອງສະກຸນເງິນໃດຫນຶ່ງ ຕົວຢ່າງ USD/LAK ລາຄາສະເໜີຊື້ ແມ່ນ 9000LAK ຫມາຍເຖິງ 1 USD ເຮົາຈະໄດ້ເງິນກີບ 9000LAK
 • Ask Price = ລາຄາສະເໜີຂາຍ ຂອງສະກຸນເງິນໃດຫນຶ່ງ ຕົວຢ່າງ USD/LAK ລາຄາສະເໜີຂາຍແມ່ນ 9100LAK ຫມາຍເຖິງເຮົາຕ້ອງໃຊ້ເງິນ 9100LAK ເພື່ອຈະຊື້ 1USD
 • Spread = ສ່ວນຕ່າງລາຄາຂອງ Bid / Ask ຕົວຢ່າງ USD/LAK Bid 9000LAK Ask 9100LAK ສ່ວນຕ່າງຂອງ Spread ແມ່ນ 100 LAK ແລະ ສ່ວນນີ້ຍັງເປັນ Commission ຂອງໂບຣກທີ່ເຮົາໃຊ້ເທຣດອີກ
 • Balance = ຈຳນວນເງິນ Credit ທີ່ລົງທຶນໃນພອສ
 • Bear Market = ຊ່ວງຕະຫລາດຂາລົງ
 • Bull Market = ຊ່ວງຕະຫລາດຂາຂຶ້ນ
 • Broker = ເປັນບໍລິສັດເຮັດຫນ້າທີ່ຕົວກາງ ລະຫວ່າງຄົນຊື້ ແລະ ຄົນຂາຍ ເພື່ອເກັບຄ່າທຳນຽມ
 • Central Bank = ເປັນຫນ່ວຍງານລັດຖະບານທີ່ຄວບຄຸມນະໂຍບານທາງການເງິນຂອງປະເທດ ຫາກໃນລາວຈະແມ່ນ ທະນາຄານກາງ Bank Of Laos (BOL)
 • Currency = ສະກຸນເງິນ
 • Currency pair = ຄູ່ສະກຸນເງິນ
 • Base Currency = ສະກຸນເງິນຫລັກ ເຊັ່ນ USD/JPY ດ້ານຫນ້າຄື USD ຈະເປັນສະກຸນເງິນຫລັກ ແລະ ທຸກຄັ້ງທີ່ແລກປ່ຽນຈະມີຄ່າເທົ່າ 1 ສະເຫມີ ຕົວຢ່າງ 1USD = 112.000 JPY
 • Counter Currency = ສະກຸນເງິນຮອງ ເຊັ່ນ USD/JPY ຈະຢູ່ດ້ານຫລັງ ຄື JPY
 • DayTrade = ການເທຣດແບບມື້ຕໍ່ມື້ ບໍ່ຖືຂ້າມຄືນ
 • Buy (Long Term) = ຄຳສັ່ງຊື້
 • Sell (Short Term) = ຄຳສັ່ງຂາຍ
 • Lot Size = Volume ໃນການເທຣດ 1lot = 100,000 USD ເລີ່ມຕົ້ນ 0.01
 • Point = ຫນ່ວຍນັບດັດສະນີ ເລີ່ມຈາກຫົວຫນ່ວຍນ້ອຍສຸດ
 • Pips = ຫນ່ວຍນັບດັດສະນີ ເລີ່ມຈາກຫົວຫນ່ວຍ 10 , 1pip ເທົ່າກັບ 10points
 • Leverage = ເປັນອັດຕາສ່ວນທີ່ໃຊ້ຄຳນວນມາຈິ້ນ ຫລື ແປງ່າຍໆ ເປັນການຕໍ່ລອງກັບໂບຣກ ເຊັ່ນ ເຮົາມີເງິນຈຳນວນຫນ້ອຍແລະຢາກຊື້ຂາຍໃນຈຳນວນທີ່ສູງ ເຮົາຕ້ອງມີ Leverage ມາຊ່ວຍ ຕົວຢ່າງ Leverage = 1:200 ຫມາຍເຖິງເຮົາເພີ່ມຈຳນວນເງິນເປັນ 200 ເທົ່າຈາກປົກກະຕິ
 • Margin = ຈຳນວນເງິນປະກັນທີ່ໃຊ້ເປີດ Orders
 • Margin Call = ການແຈ້ງເຕືອນຈາກໂບຣກ ເພື່ອແຈ້ງວ່າ Margin ເຫລືອຫນ້ອຍ
 • Swap = ອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງທະນາຄານ ຈະໄດ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອຖືຂ້າມຄືນ
 • Order = ຄຳສັ່ງຊື້ຂາຍຕາມທີ່ຕັ້ງລາຄາໄວ້
 • Profit = ຍອດກຳໄລຂາດທຶນໃນການຊື້ຂາຍທັງຫມົດ
 • Stop Loss (SL) = ເປັນການຕັ້ງຄ່າຕັດການຂາດທຶນ
 • CandleStick = ເປັນແທ່ງທຽນທີ່ສະແດງ ລາຄາປິດ ເປີດ ແລະ ສູງສຸດ ຕຳ່ສຸດ
 • Indicator = ເປັນຕົວຊ່ວຍໃນການຊື້ຂາຍ
 • Expert Advisor (EA) = ເປັນການຊື້ຂາຍແບບ Auto ຫລື ຕາມຄຳສັ່ງທີ່ຂຽນໄວ້
 • Forex, FX (Foreign Exchange Market) = ຕະຫລາດຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
 • Technical Analysis = ການວິເຄາະດ້ານເທັກນິກ
 • Fundamental Analysis = ການວິເຄາະດ້ານປັດໄຈພື້ນຖານ ຫລື ຂ່າວ
 • Hedge = ການເປີດຄຳສັ່ງທັງ 2 ທາງເພື່ອລົດພາວະຂາດທຶນລົງ
 • Carry Trade = ເປັນການຊື້ ແລະ ຂາຍ ຄູ່ເງິນດຽວກັນພ້ອມກັນ ເກງກຳໄລຈາກດອກເບ້ຍທະນາຄານ Swap
 • Risk = ຄວາມສ່ຽງໃນການເທຣດ
 • Risk Management = ການວິເຄາະ ແລະ ໃຊ້ເທັກນິກໃນການລົດຄວາມສ່ຽງໃຫ້ຫນ້ອຍລົງ
 • Mindset = ອາລົມ ຄວາມຮູ້ສຶກ ຈິດຕະວິທະຍາໃນການຊື້ຂາຍ

 

ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການຊື້ຂາຍ Forex ທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອຮຽນຮູ້ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການເລີ່ມລົງທືນ

ປະຈຸບັນໂລກຂອງພວກເຮົາໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ຍຸກ 4.0 ເຊິ່ງເປັນຍຸກທີ່ເຕັກໂນໂລຢີໄດ້ພັດທະນາຢ່າງກວ້າງຂວາງ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໄດ້ມີການຜັນປ່ຽນແລະປ່ຽນແປງເພື່ອການພັດທະນາຕາມໆກັນ. ບໍ່ແມ່ນແຕ່ການລົງທືນ ໃຜໆກໍ່ສາມາດລົງທຶນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ ວ່ອງໄວທັນໃຈ ເຊິ່ງໜຶ່ງໃນການລົງທືນ ທີ່ນິຍົມໃນໄລຍະນີ້ ດັ່ງນັ້ນ, ນັກລົງທຶນບໍ່ຄວນພາດເລື່ອງກ່ຽວກັບ ຄຳແນະນຳ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການເລີ່ມຊື້ຂາຍ Forex ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຂຽນໄວ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ສຶກສາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານການລົງທືນ

ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການລົງທຶນໃນບາງສິ່ງບາງຢ່າງນັ້ນການສຶກສາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານແມ່ນສິ່ງທຳອິດທີ່ນັກລົງທຶນມືໃໝ່ຄວນຮຽນຮູ້ ເພາະວ່າຖ້າບໍ່ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ກ່ຽວກັບ ການລົງທຶນນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ຂາດຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ການລົງທຶນ. ຊຶ່ງການຊື້ຂາຍ Forex ກໍ່ຄືກັນ, ແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາບໍ່ຄວນລອງຜິດລອງຖືກໂດຍບໍ່ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ.

ບັນຊີສຳລັບທົດລອງ

ຫາກເຈົ້າຢາກຈະເລີ່ມເທຣດ Forex ແລ້ວຂໍ້ດີຂອງການລົງທຶນໃນດ້ານນີ້ນັ້ນຄື ຈະມີບັນຊີໃຫ້ກັບນັກລົງທຶນມືໃຫມ່ ໄດ້ທົດລອງໃຊ້ກ່ອນຊື່ງບັນຊີສຳລັບທົດລອງເພື່ອການລົງທຶນນັ້ນຈະມີທຸກຢ່າງຈະຄ້າຍກັບບັນຊີແທ້ໆ ໄດ້ເທຣດແທ້ ແລ້ວຖ້າເຈົ້າມັກ ແລະເລີ່ມມີທັກສະການເທຣດທີ່ດີແລ້ວ ເຈົ້າກໍ່ສາມາດເລີ່ມລົງທຶນຢ່າງຈິງຈັງໄດ້ເລຍ.

ໂປຣແກຣມພື້ນຖານ

ການເທຣດ Forex ນັ້ນຈະມີໂປຣແກຣມສຳລັບເທຣດໂດຍສະເພາະ ຊື່ງນັກລົງທຶນມືໃຫມ່ນັ້ນຈະຕ້ອງມີ ແລະ ຕິດຕັ້ງລົງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຂອງໂຕເອງໄວ້ ຊື່ງຈະຕ້ອງເຮັດຄວາມຮູ້ຈັກກັບໂປຣແກຣມໃຫ້ດີເສຍກ່ອນ ເພາະໂປຣແກຣມນັ້ນຖືເປັນກຸນແຈສຳຄັນໃນການລົງທຶນ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດວິເຄາະການລົງທຶນໄດ້ຢ່າງແມ້ນຍຳຍິ່ງຂຶ້ນ ແລະ ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການລົງທຶນ

ການລົງທຶນຈາກບັນຊີທົດລອງ

ການລົງທຶນຈາກບັນຊີທົດລອງນັ້ນ ຢ່າງທີ່ຮູ້ກັນແລ້ວວ່າການເທຣດ Forex ຈະມີບັນຊີທົດລອງໃຫ້ເຮົາລອງເທຣດເບິ່ງ ຊື່ງນັກລົງທຶນມືໃຫມ່ຫາກບໍ່ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເທຣດ ຫຼື ບໍ່ຢາກສ່ຽງຕັ້ງແຕ່ທຳອິດ ຄວນຈະເປີດບັນຊີທົດລອງ ແລະ ທົດລອງລົງທຶນກ່ອນ ຊື່ງບໍ່ຕ້ອງກັງວົນວ່າຈະບໍ່ຄືລົງທຶນບັນຊີແທ້ ເພາະບັນຊີທົດລອງນີ້ຈະຄ້າຍຄືກັບບັນຊີລົງທຶນຈີງທຸກຢ່າງ

ສຳລັບນັກລົງທຶນມືໃຫມ່ທີ່ຢາກທົດລອງເທຣດ Forex ນັ້ນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງກັງວົນອີກຕໍ່ໄປວ່າຈະເລີ່ມລົງທຶນຢ່າງໃດ ເພາະຫາກຮູ້ເຄັດລັບດີໆ ຫຼື ມີພື້ນຖານກ່ຽວກັບການລົງທຶນແລ້ວ ກໍ່ສາມາດເລີ່ມເທຣດໄດ້ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ຄວນປະມາດເກີນໄປ ແລະ ຄວນຍຶດຕິທີ່ວ່າທຸກການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງສະເຫມີ ເຮົາຈື່ງຄວນສຶກສາຂໍ້ມູນໃຫ້ດີກ່ອນເລີ່ມລົງທຶນ ແລະ ທີ່ສຳຄັນ ເງິນທີ່ນຳມາລົງທຶນນັ້ນ ຄວນເປັນເງິນທີ່ສາມາດຮັບຄວາມສ່ຽງໄດ້ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ກະທົບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼັກ

 

ປຽບທຽບ Forex ກັບ ຕະຫລາດຫຸ້ນ Stocks ມູນຄ່າຊື້ຂາຍ ຂໍ້ດີ ຂໍ້ເສຍ

ເມື່ອປ່ຽນທຽບມູນຄ່າແລະຄວາມໃຫຍ່ຂອງ Forex ກັບ ຕະຫລາດຫຸ້ນແລ້ວ ເຮົາຈະເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່າ Forex ມີມູນຄ່າການຊື້ຂາຍຫລາຍຕໍ່ວັນ ຊື້ຂາຍກັນທົ່ວໂລກ ມູນຄ່າຊື້ຂາຍຫລາຍກວ່າ 5 ລ້ານລ້ານໂດລາ ຕໍ່ ວັນ ຫາກປຽນທຽບກັນແລ້ວ ຕະຫລາດຫຸ້ນໃຫຍ່ເຊັ່ນ TOKYO, LONDON, NEWYORK ຕ້ອງ 200 ເທົ່າຈຶ່ງຈະເທົ່າ Forex

Forex Vs Stocks

 

Forex VS ຕະຫລາດຫຸ້ນ ( Stocks )

ຄວາມໄດ້ປຽບ Forex Stocks
ເປີດການ ຊຶ້-ຂາຍ 24 ຊມ Yes No
ຄ່າຄອມຕ່ຳ ຫລື ບໍ່ມີເລີຍ Yes No
ການດຳເນີນ ຊຶ້-ຂາຍ ທັນທີ Yes No
ເກັງກຳໄລ 2 ທາງ ຂຶ້ນ ແລະ ລົງ Yes No
ບໍ່ມີພໍ່ຄ້າຄົນກາງ Yes No
ບໍ່ມີການຈັດການຕະຫລາດ Yes No
ບໍ່ມີຈຸດສູນກາງແລກປ່ຽນ ( Over The Counter ) Yes No
ອັດຕາການຕໍ່ລອງສູງ Leverage Yes No

ເວລາເປີດ – ປີດໃນຕະຫລາດ Forex

Forex time

Risk Management !!!

ໃນການຊື້-ຂາຍນັກລົງທຶນໃນຕະຫລາດ Forex ມີໂອກາດໃນການເຮັດກຳໄລຈາກການລົງທຶນໄດ້ຫຼາຍແຕ່ກໍ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເສຍກຳໄລ ແລະ ອາດຈະລວມໄປເຖິງເງິນລົງທຶນທັ້ງຫມົດໄດ້ເຊັ່ນກັນ ໂດຍທີ່ຄ່າທີ່ກຳນົດຈາກຄ່າສະເລ່ຍທີ່ຄາດຫວັງໄວ້ຈະເປັນຕົວກຳຫນົດລະດັບຄວາມສ່ຽງຂອງນັກລົງທຶນໃນຕະຫຼາດການເງິນ ຄ່າທີ່ກຳນົດດັ່ງກ່າວນີ້ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ນັກລົງທຶນມີກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນມະຫາສານໄດ້.

ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງທາງການເງິນບໍ່ແມ່ນຫຼັກປະກັນວ່ານັກລົງທຶນຈະປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນການລົງທຶນສະເຫມີໄປ ແຕ່ກໍ່ຖືວ່າມີສ່ວນສຳຄັນໃນການຊື້-ຂາຍ ເນື່ອງຈາກດຳເນີນການທີ່ກ່ຽວກັບຄ່າເງິນທຸກຢ່າງມີຄວາມສ່ຽງທັ້ງສິ້ນ ເຮົາຈື່ງຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ວິທີການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງທົ່ວໄປເພື່ອຊ່ວຍລົດການຂາດທຶນ

 1. ການຕັ້ງ Stop Loss
 2. ການລົງທຶນໃນຮູບແບບແບ່ງທຶນ
 3. ການຊື້-ຂາຍຕາມແນວໂນ້ມຂອງຕະຫຼາດ (Trend trading)
 4. ການຄອບຄຸມອາລົມ (Emotion Control)
 5. ຈິດຕະວິທະຍາ (Mindset)

ນັກລົງທຶນມັກໃຊ້ວິທີບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ ຫຼັງຈາກເປີດ ຄຳສັ່ງ ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວວິທີຫຼັກໃນການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງຄືການຕັ້ງຄ່າຄຳສັ່ງ ຢຸດການຊື້-ຂາຍ ເພື່ອຫລີກລ້ຽງພາວະຂາດທຶນ ຄຳສັ່ງ Stop Loss (ມັນກໍ່ຄືຄຳສັ່ງທີ່ຊ່ວຍຕັດການຂາດທຶນ) ທັ້ງນີ້ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງສະຖານະການຕ່າງໆທີ່ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດພາວະຂາດທຶນຢ່າງຮ້າຍແຮງ ໂດຍນັກລົງທຶນຈຳເປັນຕ້ອງຕັ້ງຄ່າຄຳສັ່ງ Stop Loss ເມື່ອເຮັດການເປີດ ຄຳສັ່ງ.

Stop Loss ມີຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບດັ່ງນີ້:

ຄຳສັ່ງຢຸດການຊື້-ຂາຍພື້ນຖານ ຄື ການກຳນົດຈຳນວນເງິນ ຫຼື ອັດຕາລາຄາທີ່ນັກລົງທຶນຍອມຮັບທີ່ຈະສູນເສຍ ເມື່ອລາຄາຄ່າເງິນເຄື່ອນມາເຖິງຈຸດທີ່ກຳຫນົດໄວ້ ຄຳສັ່ງຊື້-ຂາຍຂອງນັກລົງທຶນກໍ່ຈະປິດ Position  ທັນທີ ທັ້ງນີ້ເພື່ອຢຸດພາວະຂາດທຶນໂດຍນັກລົງທຶນຕ້ອງຕັ້ງຄ່າຈຳນວນເງິນ ຫຼື ອັດຕາລາຄາດັ່ງກ່າວໄວ້ລ່ວງຫນ້າ ຄຳສັ່ງ Trailing Stop ຄືການກຳຫນົດໃຫ້ຄຳສັ່ງ Stop Loss ທີ່ເຮົາກຳຫນົດໄວ້ຕອນຕົ້ນຍັບຕາມລາຄາຂຶ້ນໄປເລື່ອຍໆເມື່ອຍລາຄາຍັບຂຶ້ນໄປໃນທິດທາງທີ່ເຮົາຫຼິ້ນ ແຕ່ຫາກກົງກັນຂ້າມ Stop loss ທີ່ຕັ້ງເລື່ອນຕາມມັນຈະຢຸດຢູ່ຈຸດນັ້ນໆ ເມື່ອລາຄາມາເຖິງມັນຈະປິດຄຳສັ່ງທັນທີ

ການເພີ່ມ (Profit Rising) ຄືພາວະທີ່ນັກລົງທຶນໄດ້ເຮັດກຳໄລສຸດທິຈາກການລົງທຶນ ແລະ ໄດ້ເຮັດການປິດ Position

 

 

 

ເຂັດບໍ່ລັບໃນການຊື້-ຂາຍໄລຍະສັ້ນ

ຂໍ້ແທ້ຈີງນີ້ໜ້າເສົ້າໃຈແຕ່ກັບເປັນເລື່ອງທີ່ເກີດຂຶ້ນແທ້ ລອງຄິດເຖິງການລົງທຶນຕ່າງໆທີ່ເຈົ້າເຄີຍເຮັດມາກ່ອນເບິ່ງ ເຈົ້າສາມາດທີ່ຈະເຮັດວຽກໃຫ້ສຳເລັດລຸລວງພາຍໃນ  ມື້ຫຼືບໍ່? ແລ້ວຖ້າເຮັດໄດ້ແທ້ ເຈົ້າເຮັດແບບນັ້ນໄດ້ຈັກເທື່ອ? ຄືສິບໍ່ແມ່ນຕະຫຼອດແນ່ນອນ ຈື່ໄວ້ເລຍວ່າຫຼັກເກນການເກງກຳໄລສາກົນນັ້ນກໍ່ຄືກັບຫຼັກເກນການຈະເລີນເຕີບໂຕສາກົນນັ້ນລະ ເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການເພີ່ມກຳໄລ.

ນັກລົງທຶນທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນຕະຫຼາດ Forex ຮູ້ວ່າໃນ 1 ນາທີຕະຫຼາດເຄື່ອນໂຕໄປຫນ້າເລັກນ້ອຍ ໃນອີກ  5 ນາທີ ກໍ່ຈະເຄື່ອນໄປໄກກວ່າເກົ່າອີກ ແລະ ໃນອີກ 60 ນາທີ ຕະຫຼາດກໍ່ຈະເຄື່ອນໂຕໄປໄກຊ່ຳໃດ ນັກລົງທຶນທີ່ບໍ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດມັກຈະສົນໃຈພຽງແຕ່ການລົງທຶນໄລຍະສັ້ນເທົ່ານັ້ນ ຊື່ງການກະທຳດັ່ງກ່າວເປັນປັດໃຈຫນື່ງທີ່ຈຳກັດສະກະຍະພາບໃນການເຮັດກຳໄລຂອງພວກເຂົາເອງ

ນັກລົງທຶນໄລຍະສັ້ນສ່ວນຫຼາຍມັກຕັ້ງໃຈກຳນົດຂອບເຂດຂອງກຳໄລ ແລະ ມັກຈະເຈີກັບຄວາມສູນເສຍຢູ່ເລື່ອຍໆ ດັ່ງນັ້ນ ບໍ່ຕ້ອງສົງໃສເລີຍວ່ານັກລົງທຶນຫຼາຍທ່ານປະສົບພາວະຂາດທຶນຢ່າງໜັກຈາກ ການລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ ເນື່ອງຈາກພວກເຂົາມົວແຕ່ຈົ່ມຢູ່ກັບສະຖານະການທີ່ສິ້ນຫວັງ ຈົ່ມຢູ່ກັບຄວາມຄິດທີ່ວ່າສາມາດເຮັດກຳໄລໄດ້ຈາກພາວະຂຶ້ນລົງຂອງຕະຫຼາດພາຍໃນເວລາຫນື່ງມື້ ໂດຍທີ່ທິດສະດີດັ່ງກ່າວນັ້ນເບິ່ງຄືຈະມີເຫດຜົນ ເພາະການທີ່ນັກລົງທຶນເຮັດການຊື້-ຂາຍພາຍໃນໄລຍະສັ້ນເວລາພຽງຫນື່ງມື້ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ ເປີດ ຄຳສັ່ງ Position ຄ້າງຂ້າມຄືນໄວ້ ການລົງທຶນດັ່ງກ່າວກໍ່ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຂ່າວ ຫຼື ເຫດການສຳຄັນທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບເປັນວົງກວ້າງເທົ່າໃດ ດັ່ງນັ້ນນັກລົງທຶນໄລຍະສັ້ນຈື່ງສາມາດຈຳກັດຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆໃຫ້ນ້ອຍລົງໄດ້ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ເຫດຜົນຂອງປະການດັ່ງກ່າວຕໍ່ໄປນີ້ຈະເປັນຕົວຊີ້ບອກວ່າທິດສະດີຂ້າງຕົ້ນເປັນ ທິດສະດີທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ປະການທຳອິດເຈົ້າສາມາດຄວບຄຸມປັດໃຈທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງໄດ້ໂດຍການຄວບຄຸມໃນດ້ານການລົງທຶນທີ່ເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້ພຽງທາງດຽວຄືການຄອບຄຸມ ຈຸດຢຸດການຂາດທຶນ (ຄຳສັ່ງ Stop Loss) ມັນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຕະຫຼາດຈະເປີດໃນມື້ອື່ນເຊົ້າໂດຍມີຊ່ອງວ່າງທາງລາຄາທີ່ ຫຼາຍກວ່າຈຸດຢຸດການຂາດທຶນທີ່ເຈົ້າຕັ້ງໄວ້ ແຕ່ໂອກາດແບບນັ້ນຄົງບໍ່ເກີດຂຶ້ນຕະຫຼອດ ຊຶ່ງຫາກເຫດການດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນຈີງຢ່າງນ້ອຍເຈົ້າກໍ່ສາມາດຢຸດການຂາດທຶນ ແລະ ປິດການຊື້-ຂາຍທີ່ຂາດທຶນໄດ້ໂດຍສະຫມັກໃຈ ນັກລົງທຶນທີ່ບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດມັກຢືດຕິດກັບຈຳນວນເງິນທີ່ເສຍໄປໃນຂະນະທີ່ນັກລົງທຶນທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດມັກຈະເບິ່ງຂ້າມເລື່ອງດັ່ງກ່າວແລ້ວເລີ່ມຕົ້ນໃຫມ່

ທັນທີທີ່ເຈົ້າຕັ້ງຄ່າຈຸດ Stop Loss ນັ້ນຫມາຍເຖິງເຈົ້າກຳນົດຈຳນວນເງິນທີ່ສາມາດສູນເສຍໄດ້ທີ່ແນ່ນອນ ຊື່ງການຕັ້ງຄ່າດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍກຳຫນົດຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆໄດ້ ໂດຍຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານັ້ນກໍ່ຈະຍັງຄົງຢູ່ຄືເກົ່າບໍ່ວ່າເຈົ້າຈະເຮັດການຊື້-ຂາຍ ທີ່ລາຄາສູງສຸດ ຫຼື ລາຄາຕ່ຳສຸດຂອງຕະຫຼາດກໍ່ຕາມ

ການທີ່ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຕັ້ງເປີດ ຄຳສັ່ງ Position ຂ້າມຄືນຊື່ງໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວເປັນເວລາທີ່ມີການລົງທຶນໃນຕະຫຼາດຢູ່ຕະຫຼອດໃນບາງຄັ້ງເມື່ອມີການເປີດຕະຫຼາດໃນຕໍ່ມາ ແລ້ວຜົນຂອງການປ່ຽນແປງຄ່າເງິນບໍ່ເປັນໄປຕາມທີ່ເຮົາຄາດຫວັງຢ່າງນ້ອຍນັກລົງທຶນໄລຍະສັ້ນກໍ່ຈະບໍ່ໄດ້ຂາດທຶນຫາກປຽບທຽບກັບນັກລົງທຶນປະເພດອື່ນໆ

ແລະ ປະການສຸດທ້າຍທີ່ສຳຄັນກວ່າຄືເມື່ອເຈົ້າສຳເລັດການຊື້-ຂາຍໃນມື້ຫນື່ງ ຫຼື ອາດເປີດການຊື້-ຂາຍປະມານ 5-10 ນາທີ ກ່ອນຫມົດເວລາຊື້-ຂາຍ ນັ້ນຄືການທີ່ເຈົ້າເຮັດໃຫ້ສະກະຍະພາບໃນການເຮັດກຳໄລຂອງໂຕເຈົ້າຫຼຸດລົງ ຈື່ເລື່ອງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຜູ້ຊະນະກັບຜູ້ແພ້ ຂໍ້ທີ່ບອກວ່ານັກລົງທຶນທີ່ບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດມັກຢືດຕິດກັບຄວາມສູນເສຍຂອງຕົນເອງໄດ້ ຫຼື ບໍ່ ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງພວກເຂົາອີກຢ່າງຫນື່ງຄືຜູ້ຊະນະມັກກຳໄຊຊະນະຂອງຕົນເອງເອົາໄວ້ຈົນນາທີສຸດທ້າຍ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ເສຍຈະຟ້າວອອກຈາກຕະຫຼາດກ່ອນເວລາກຳນົດສຳລັບຜູ້ເສຍນັ້ນ ພວກເຂົາຈະບໍ່ລໍທີ່ຈະໄດ້ກຳໄລສູງສຸດ ພວກເຂົາມີຄວາມສຸກກັບກຳໄລແຄ່ຈຳນວນນ້ອຍໆເທົ່ານັ້ນ ຈາກນັ້ນກໍ່ຈະຟ້າວອອກຈາກຕະຫຼາດໄປໂດຍໄວທີ່ສຸດ ( ສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນຊ່ວງລະຫວ່າງມື້ )

ເຈົ້າຈະບໍ່ມີມື້ໄດ້ເງິນກ້ອນໃຫຍ່ ຈົນກວ່າເຈົ້າຈະຮຽນຮູ້ວິທີທີ່ຈະເກາະກຸມໄຊຊະນະເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ດົນທີ່ສຸດ ຍິ່ງເຈົ້າຖືມັນໄວ້ດົນຊຳໃດເຈົ້າກໍ່ຍິ່ງໄດ້ກຳໄລຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ ປຽບຄືກັບຍາມທີ່ຊາວນາວານເມັດພືດໃນນາ ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຂຸດພືດເຫຼົ່ານັ້ນຂຶ້ນມາພາຍໃນເວລາພຽງ 2 ຫຼື 3 ນາທີ ແຕ່ພວກເຂົາປ່ອຍໃຫ້ພືດຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ອອກດອກອອກຜົນໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດກ່ອນຈື່ງຄ່ອຍຂຸດມັນ ນັກລົງທຶນສາມາດນຳຂະບວນການທາງທຳມະຊາດນີ້ໄປປັບໃຊ້ໃນການລົງທຶນໄດ້ ນັກລົງທຶນທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດກໍ່ບໍ່ຕ່າງຍັງກັບຊາວນາທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນການທີ່ຈະເກັບກ່ຽວກຳໄລຈາກການລົງທຶນໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດນັ້ນ ສິ່ງທີ່ນັກລົງທຶນຈຳເປັນຈະຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງຫຼາຍທີ່ສຸດອີກຢ່າງຫນື່ງກໍ່ຄືເວລາ.

 

 

Cr. Forex International Thailand

ຈິດຕະວິທະຍາໃນການຊຶ້ຂາຍ

ການຊື້ຂາຍເປັນກິດຈະກຳທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ທັ້ງຄວາມສາມາດໃນການວິເຄາະ ແລະ ການຕັດສິນໃຈໂດຍໃຊ້ເຫດຜົນ ນັກລົງທຶນຈຳເປັນຕ້ອງມີຄວາມອົດທົນ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່ຕ້ອງມີຄວາມພ້ອມ ໃນການເທຣດຕ້ອງມີຄວາມສ່ຽງສະເຫມີ ອາດຈະເອີ້ນໄດ້ວ່າການຊື້ຂາຍເປັນກິດຈະກຳທີ່ເຫມາະສຳລັບຄົນທີ່ເຂົ້າໃຈເລື່ອງຈິດຕະວິທະຍາ ຊື່ງຈິດຕະວິທະຍານີ້ເອງທີ່ຈະເປັນປັດໃຈທີ່ຈະກຳນົດວ່ານັກລົງທຶນຈະໄດ້ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນຈາກການລົງທຶນໃນຕະຫຼາດ Forex ໂດຍເຖິງແມ່ນວ່າເຈົ້າຈະປ່ຽນລະບົບການຊື້ຂາຍເປັນລະບົບ Trading System ຊຶ່ງຖືວ່າສຸດຍອດທີ່ສຸດແລ້ວເຈົ້າກໍ່ຍັງບໍ່ສາມາດຫຼີກລ້ຽງຄວາມຄຽດທີ່ເກີດຂຶ້ນເມື່ອຕັດສິນໃຈຊື້-ຂາຍໄດ້.

ນັກລົງທຶນໃນຕະຫຼາດ Forex ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເຊື່ອວ່າຍິ່ງຄວບຄຸມອາລົມໄດ້ຫຼາຍເທົ່າໃດ ການຊື້-ຂາຍໃນຕະຫຼາດກໍ່ຍິ່ງດຳເນີນໄປໃນທິດທາງທີ່ດີຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ  ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນການທີ່ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມອາລົມຄຽດໄດ້ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຕັດສິນໃຈທີ່ຜິດພາດ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຄວາມຮູ້ສຶກກັງວົນ ຢ້ານວ່າຈະເສຍເງິນລົງທຶນ ຄວາມຄາດຫວັງ ແລະ ຄວາມເຊື່ອໃນໂຊກຊະຕາ ຄວາມເສຍດາຍ ຄວາມປິຕິຍິນດີ ຄວາມຄຸ່ນເຄືອງ ແລະ ວົນກັບມາທີ່ຄວາມປິຕິຍິນດີອີກຄັ້ງຄວາມຮູ້ສຶກເຫຼົ່ານີ້ເປັນສິ່ງທີ່ນັກລົງທຶນບໍ່ສາມາດຫຼີກລ້ຽງໄດ້

ເປັນທີ່ຮູ້ກັນວ່າອາລົມຄວາມຮູ້ສຶກດັ່ງກ່າວຖືກຖ່າຍທອດມາຈາກຂໍ້ມູນທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບ ຊື່ງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວນີ່ເອງຈະເປັນຕົວຊັກນຳຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຮົາກໍ່ຄືການຄວບຄຸມອາລົມຄວາມຮູ້ສຶກເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ປ່ຽນທັດສະນະຂະຕິໃຫມ່.

ຊື່ງວິທີການຄວບຄຸມອາລົມຕ່າງໆມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ວິທີທຳອິດ ເຮົາສາມາດປັບປ່ຽນອາລົມຄຽດໃຫ້ລົດລົງໄດ້ຈາກການຫັນໄປໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບສິ່ງອື່ນ ວິທີນີ້ເປັນວິທີຫນື່ງທີ່ໄດ້ຜົນຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກຕາມປົກກະຕິແລ້ວເຮົາມັກຈະຮູ້ສຶກວ່າສິ່ງທີ່ເຮົາໃຫ້ຄວາມສົນໃຈນັ້ນມີອິດທິພົນຕໍ່ສະພາຍຈິດໃຈຂອງເຮົາຫຼາຍ ດັ່ງນັ້ນຫາກເຮົາປັບປ່ຽນຈາກການຄິດເຖິງການສູນເສຍເງິນລົງທຶນ ເປັນການຄິດເຖິງໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ກຳໄລຈາກການລົງທຶນກໍ່ຈະສາມາດຫລຸດອາການຕືງຄຽດລົງໄດ້.

ວິທີທີສອງ ຄືການປ່ຽນຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຫາກເຈົ້າປ່ຽນຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ສັດທາຂອງເຈົ້າໄດ້ ເຈົ້າກໍ່ສາມາດປັບປ່ຽນອາລົມໄດ້ເຊັ່ນກັນ ຄວາມເຊື່ອທຸກປະການທີ່ນັກລົງທຶນແຕ່ລະຄົນຢືດຖືນັ້ນປຽບເຫມືອນເຄື່ອງກອງຄວາມຄິດທີ່ມິອິດທິພົນຕໍ່ການຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນ ຊື່ງມຸມມອງຄວາມເຊື່ອຕ່າງໆນັ້ນສົ່ງຜົນໂດຍຕົງຕໍ່ການແປຄວາມຫມາຍຂອງຂໍ້ມູນພາຍໃຕ້ຈິດສຳນຶກຂອງເຮົາເອງ.

ແລະວິທີສຸດທ້າຍ ໃນການປ່ຽນແປງ ແລະ ຄວບຄຸມອາລົມຄວາມຮູ້ສຶກນັ້ນຄື ການປັບປ່ຽນຂະບວນການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ ໂດຍອາດປັບປ່ຽນລະບົບການຫາຍໃຈ ທ່າທາງ ໂທນສຽງ ແລະ ຈັງຫວະໃນການເວົ້າ ຊື່ງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ມີອິດທິພົນຕໍ່ອາລົມຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄົນ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ສຳລັບນັກລົງທຶນໃນຕະຫຼາດ Forex ເທົ່ານັ້ນແຕ່ສຳລັບຄົນທຸກຄົນ

ການເລັງຄວາມສົນໃຈ

ການເລັງຄວາມສົນໃຈເປັນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດອົງປະກອບຫນື່ງໃນການໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກຄຽດ ເນື່ອງຈາກສິ່ງທີ່ເຮົາໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ໃນການຊື້-ຂາຍຢູ່ຕະຫຼາດ Forex ໃນການຊື້-ຂາຍຢູ່ຕະຫຼາດ Forex ນັ້ນອາດບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຄວາມເປັນຈິງສະເຫມີ ແຕ່ອາດເປັນພຽງແຕ່ຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ອາດບໍ່ເກີດຂຶ້ນກໍ່ໄດ້ ເຫດຜົນເຫຼົ່ານັ້ນຕ່າງກໍມີຜົນຕໍ່ການແປຄວາມໝາຍຂອງເຫດຜົນຕ່າງໆ ແລະ ແນ່ນອນວ່າມີຜົນກະທົບຕໍ່ອາລົມຄວາມຮູ້ສຶກຂອງນັກລົງທຶນ ອີກທັ້ງຍັງອາດເປັນຕົວຄອບຄຸມພຶດຕິກຳ ແລະ ການຕັດສິນໃຈຂອງນັກລົງທຶນອີກ ໃນກໍລະນີນີ້ເຈົ້າຈຳເປັນຕ້ອງແຍກລຳດັບຄວາມສຳຄັນກ່ອນ ແລະ ຫຼັງໃຫ້ໄດ້ ເຈົ້າຕ້ອງຕອບໂຕເອງໃຫ້ໄດ້ວ່າກຳລັງເຮັດຍັງຢູ່? ເຈົ້າຮູ້ສຶກມ່ວນກັບການສ່ຽງທີ່ຈະສູນເສຍຢູ່ບໍ່? ຫຼືເຈົ້າຫວັງຈະໄດ້ກຳໄລພຽງຢ່າງດຽວ?

ຄົນທີ່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບການສູນເສຍພຽງແຕ່ຢ່າງດຽວຈະລັງເລກັບການເຂົ້າມາຊື້-ຂາຍໃນຕະຫຼາດ ຫຼື ອາດບໍ່ສົນໃຈການຊື້-ຂາຍເລີຍ ແຕ່ເມື່ອເຂົາກ້າທີ່ຈະເຂົ້າມາຊື້-ຂາຍໃນຕະຫຼາດແລ້ວເຂົາກໍ່ຈະເຮັດກຳໄລໄດ້ຢ່າງໄວ.

ການຊື້-ຂາຍຄື ການທີ່ເຮົາເຮັດໃຫ້ທຸກໆດ້ານມີຄວາມສົມດຸນກັນ ນັກລົງທຶນຄວນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບກຳໄລ ແລະ ຂາດທຶນ ແລະ ພະຍາຍາມໃຫ້ປັດໃຈທັ້ງສອງນັ້ນສົມດຸນກັນ ອີກທັ້ງຍັງຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບວິທີການຊື້-ຂາຍ ລວມເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຕະຫຼາດຊື່ງຖືວ່າເປັນແຫລ່ງຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖືອີກດ້ວຍ.

ຈິດຕະວິທະຍາ

ມີການພິສູດແລ້ວວ່າຮ່າງກາຍມະນຸດເປັນຕົວຄວບຄຸມອາລົມ ຄວາມຮູ້ສຶກເອງກໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຄິດຂອງເຮົາ ວິທີທີ່ງ່າຍ ແລະ ຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດໃນການປັບປ່ຽນອາລົມຄືການປ່ຽນທາງຈິດຕະວິທະຍາ ຊື່ງສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍການກຳນົດຈັງຫວະ ແລະ ລັກສະນະການຫາຍໃຈເຂົ້າອອກ ປັບປ່ຽນໂທນສຽງ ຫຼື ລວມທັງທ່າທາງຂອງເຈົ້າເອງກໍຕາມ

ຄວນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບທ່າທາງຕ່າງໆຂອງເຈົ້າ ທ່າທາງເວລານັ່ງ ເວລາຫາຍໃຈ ຫຼື ແມ້ແຕ່ການເນັງໂຕຂອງກ້າມເນື້ອຢູ່ຫນ້າ ຫົວໄຫລ່ ລວມໄປເຖິງກ້າມເນື້ອທຸກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຕືງຄຽດ ຫາກເຈົ້າຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍໂຕກໍຄວນປັບທ່ານັ່ງໃຫ້ສະບາຍຂຶ້ນ

ເພາະສະນັ້ນຈົ່ງຄວບຄຸມອາລົມທີ່ບໍ່ພື່ງປະສົງຕ່າງໆຂອງເຈົ້າໃຫ້ໄດ້ ແລ້ວເຈົ້າຈະກາຍເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມີປະສົບຄວາມສຳເລັດຢ່າງແນ່ນອນ.

 

 

Cr. Forex International Thailand

ຕະຫຼາດ Forex ຖ້າໂລບເງິນຫມົດແນ່ນອນ ! ຫຼື ເສຍ Forex ແທ້ ຕະຫຼາດ Forex ຄືຕະຫຼາດການຄ້າການລົງທຶນທີ່ມີມູນຄ່າໃນຕະຫລາດຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ເປັນຕະຫຼາດທີ່ນ່າລົງທຶນ ນ່າສົນໃຈຫຼາຍທີ່ສຸດ ສຳຫຼັບນັກລົງທຶນນັກເກງກຳໄລ ທັ້ງລາວ ແລະ ຊາວຕ່າງຊາດຕ່າງສົນໃຈທີ່ຈະເຂົ້າມາລົງທຶນກັນທັ້ງນັ້ນ ແຕ່ຈະມີຈັກຄົນທີ່ລົງທຶນແລ້ວເຫັນຜົນ ແລະ ສາມາດທີ່ຈະຢູ່ໃນຕະຫຼາດນີ້ໄດ້ຢ່າງຍາວນານ ມັນມີບໍ່ຫຼາຍຄົນເພາະວ່າຍ້ອນຫຍັງ? ກໍ່ເພາະວ່າບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເອົາຊະນະຄວາມໂລບຂອງຕົນເອງໄດ້ຫຼາຍກວ່າ ສຸດທ້າຍກໍ່ຢູ່ໃນຕະຫຼາດ Forex ໄດ້ບໍ່ດົນເພາະວ່າອາລົມເລື່ອງຂອງຄວມໂລບເປັນສາເຫດນັ້ນເອງ.

ຕະຫຼາດ Forex ຖ້າໂລບເງິນຫມົດແນ່ນອນ !!!!

ນອກຈາກຄວາມໂລບແລ້ວຄວາມຄຽດໃນການເທຣດ Forex ກໍ່ເປັນອີກສາເຫດຫນື່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນລົ້ມເຫລວໃນຕະຫຼາດ Forex ເຮັດໃຫ້ຖືກ Forex ປຸ້ນເງິນໄປຫຼາຍຕໍ່ຫຼາຍເທື່ອ ເພາະວ່າບາງຄົນຄຽດຫຼາຍໃນການເທຣດ ນັ່ງເຝົ້າຫນ້າຈໍທັ້ງມື້ທັ້ງຄືນ ບາງຄົນລົງເງິນແທ້ໄປຫຼາຍໂດລາ ບາງຄົນຝັນຫວານສ້າງວິມານວ່າ ຈະໄດ້ລາຍໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຮັດວຽກ ຫຼື ວ່າໄດ້ລາຍໄດ້ຈາກການເທຣດ Forex ແບບຈະເຮັດໃຫ້ຕົນເອງມີເງິນເປັນກ້ອນເປັນກຳ ຊຶ່ງມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ຕະຫຼາດມັນຈະມີທັງຂຶ້ນ ແລະ ລົງ ແລ້ວຈະມີບ່ອນໃດທີ່ຈະເທຣດແລ້ວໄດ້ກຳໄລຕະຫຼອດເວລາ ດັ່ງນັ້ນກ່ອນທີ່ໃຜຕໍ່ໃຜຫຼາຍໆຄົນຈະສະຕິຫຼຸດໄປ ດັ່ງນັ້ນຕ້ອງມາລອງເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈ Forex ກັນໃຫມ່ວ່າມັນເປັນແບບໃດແລ້ວຈະເທຣດແບບໃດ ຈຶ່ງຈະໄດ້ເງິນໄລຍະຍາວ ແລະ ບໍ່ໄດ້ລວຍບາດດຽວ ມັນສະສົມກັນໄປເລື່ອຍໆຫຼາຍກວ່າ ດັ່ງນັ້ນການເທຣດ ແລະ ຫວັງລວຍໃນຄັ້ງດຽວມັນຈື່ງບໍ່ມີເລີຍ

ຫາກບໍ່ຢາກທີ່ຈະເປັນຄົນຂາດທຶນ ແລະ ບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ຄວາມໂລບເຂົ້າມາຄວບຄຸມໃນການເທຣດນັ້ນຕອງເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນນີ້ຄື:

*ຕ້ອງຍອມຮັບຂໍ້ຜິດພາດໃນການເທຣດຂອງຕົນເອງໃຫ້ໄດ້ຕ້ອງ Stop Loss ໃຫ້ເປັນຕັດສິນໃຈໃຫ້ໄວ ບໍ່ແມ່ນເມື່ອເສຍແລ້ວຈະເອົາຄືນສຸດທ້າຍ ເມື່ອຈະເອົາຊະນະ ສຸດທ້າຍມັນກໍ່ຫມົດໂຕກໍ່ມີ ດັ່ງນັ້ນໃນເລື່ອງຂອງການກຳນົດຂອບເຂດເອົາໄວ້ວ່າການລົງທຶນຄັ້ງນີ້ຂອງເຮົາຈະລົງທຶນເທົ່າໃດ ຫາກໄດ້ກຳໄລຈະໄດ້ເທົ່າໃດ ແລະ ຫາກຂາດທຶນຈະຂາດທຶນເທົ່າໃດ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາວາງແຜນ ແລະ ສາມາດທີ່ຈະຍອມຮັບການຕັດສິນໃຈຜິດພາດ ດັ່ງນັ້ນເທັກນິກໃນການທີ່ຈະຟ້າວ Stop Loss ໃນອໍເດີ້ທີ່ເຈົ້າເຂົ້າພາດ ຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ຕ້ອງເສຍເວລາຖ້າໃຫ້ກຣາບສະວິ້ງກັບມາ ແລະ ມີໂອກາດເຮັດກຳໄລໃຫມ່ໄດ້ດີກວ່າການລໍຖ້າໃຫ້ກຣາບລາຄາສະວິ້ງກັບມາຊຶ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ພ໊ອດລົງທຶນເສຍຫາຍໜັກ ຫາກຍິ່ງລໍຖ້າໄປດົນ ເທັກນິກນີ້ຈື່ງສຳຄັນຫຼາຍ.

*ຕ້ອງຮູ້ຈັກຢຸດເມື່ອຮູ້ຕົວເອງແລ້ວວ່າເທຣດຂາດທຶນ ແນ່ນອນວ່າການເທຣດບໍ່ມີດອກທີ່ຈະເທຣດຊະນະທຸກຄົນ ຕະຫຼາດມັນມີຄວາມຜັນຜວນມີຂຶ້ນມີລົງ ຂະຫນາດເທຣດເດີມືອາຊີບຍັງເທຣດຜິດກັນຫຼາຍຄັ້ງ ດັ່ງນັ້ນທຸກຄົນມີໂອກາດຂາດທຶນ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮູ້ສຶກດ້ານລົບ ແລະ ທໍ້ແທ້ໃຈ ດັ່ງນັ້ນເມື່ອຮູ້ຕົນເອງແພ້ແລ້ວກໍ່ຄວນອອກຈາກເກມຄືປິດຄອມພິວເຕີ ປິດກຣາບ ເພື່ອໃຫ້ຜ່ອນຄາຍຢຸດເທຣດ ພັກຜ່ອນໄປຫາຍັງເຮັດໃຫ້ຜ່ອນຄາຍສະຫມອງ ບໍ່ເຕີມເງິນເຂົ້າໄປລົງທຶນອີກເພາະອາລົມຄວາມຄຽດຍັງມີຢູ່ ເຮັດໃຫ້ສ່ຽງຕໍ່ການຂາດທຶນໄດ້ ຄວນຢຸດພັກໃນການເທຣດໄລຍະຫນື່ງເພື່ອທີ່ຈະສະຫງົບສະຕິອາລົມແລ້ວທົບທວນເຖິງຂໍ້ຜິດພາດພ້ອມກັບບັນທຶກໄວ້ເພື່ອເປັນບົດຮຽນ.

*ເມື່ອເທຣດຜິດພາດຫຼາຍກວ່າ 3 ຄັ້ງຄວນທີ່ຈະປິດພອດແທ້ ແລ້ວໄປເທຣດໃນບັນຊີເດໂມໃຫ້ຊ່ຽວຊານກ່ອນຄ່ອຍກັບມາເທຣດໃຫມ່ຈະໄດ້ຜົນງານທີ່ດີກວ່າເກົ່າ

*ຝຶກຄວບຄຸມຈິດໃຈບໍ່ໃຫ້ໂລບໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍແລ້ວຕ້ອງຢຸດ ແລະ ບໍ່ຄວນເທຣດໄປເລື່ອຍໆເທົ່າກັບວ່າບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຄອບຄຸມອາລົມໃນການເທຣດໄດ້ແມ້ວ່າໃນມື້ນັ້ນຈະເທຣດໄດ້ກຳໄລກໍ່ຕາມ

*ຝຶກຝົນໃນເລື່ອງຂອງຈິດຕະວິທະຍາເທຣດໃຫ້ດີ ແລະ ໃຊ້ເທັກນິກການບໍລິຫານເງິນເຂົ້າຊ່ວຍ

*ບໍ່ມີສູດສຳເລັດຕາຍໂຕໃນການເທຣດແຕ່ລະຄັ້ງຄວນໃຊ້ເທັກນິກເອົາເອງຫມັ່ນຝຶກຝົນ ແລະ ຈະຕ້ອງຮູ້ຈັກແພ້ ຖອຍຕັ້ງຫຼັກເມື່ອຈຳເປັນ ແລະຮຽນຮູ້ຂໍ້ຜິດພາດນຳໄປວິເຄາະແກ້ໄຂແລ້ວຈະລວຍໄດ້ຖ້າບໍ່ໂລບໃນຕະຫຼາດ Forex

 

 

Cr. Forex International Thailand

ລວຍຈາກ Forex ມີແທ້ບໍ່ ມີແທ້ແນ່ນອນແຕ່ສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນການລວຍມາຈາກການທີ່ເຮົາຈະເກັບສະສົມກຳໄລໄປເລື່ອຍໆ ເທື່ອລະຫນ້ອຍ ຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະເທຣດບາດດຽວແລ້ວລວຍຈາກ Forex ສ່ວນຫຼາຍທີ່ຫວັງແບບນັ້ນຈະເຈີບັນຫາໃນເລື່ອງຂອງການ Overtrade ເມື່ອໃດນັ້ນຈະເກີດບັນຫາຕາມມາຄື ການເຈັງຈົນຕ້ອງ ລ້າງພ໊ອດ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ຈະເກີດກັບນັກເທຣດ Forex ຫນ້າໃຫມ່ ທີ່ຫວັງລວຍໄວຈາກການເທຣດພຽງຈັກຄັ້ງຄາວ ດັ່ງນັ້ນກ່ອນທີ່ຈະເທຣດໃຫ້ລວຍຈາກ Forex ນັ້ນມາລອງເຮັດຄວາມຮູ້ຈັກກັບຄຳວ່າ Overtrade ກັນກ່ອນດີກວ່າວ່າມັນຄືຫຍັງ ແລະ ມີຄວາມສຳຄັນແນວໃດໃນການເທຣດ Forex

ຂ້ອຍສາມາດລວຍຈາກ Forex ໄດ້ແທ້ຫຼືບໍ່?

ຄຳວ່າ ໂອເວີເທຣດ (Overtrade) ມີຄວາມໝາຍຄື Over ທີ່ແປວ່າ ເກີນໄປກັບຄຳວ່າ Trade ທີ່ແປວ່າຊື້-ຂາຍ ໃນທາງ Forex ນັ້ນ ຈື່ງສະຫຼຸບຄວາມໝາຍໃນການເທຣດວ່າ ການເປີດຄຳສັ່ງທີ່ເກີນກວ່າຄວາມສາມາດຂອງພ໊ອດລົງທຶນ ຫຼື ເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈງ່າຍໆວ່າການກຳນົດລັອດ ທີ່ໃຫຍ່ເກີນຄວາມຈຳເປັນໃນການລົງທຶນໃນຕະຫຼາດ Forex ເພື່ອຫວັງກຳໄລຈາກການຊື້-ຂາຍລ໊ອດນັ້ນໆ ຊຶ່ງການເທຣດແບບນີ້ມັນກໍ່ໄດ້ກຳໄລຫຼາຍແຕ່ຢ່າລືມວ່າການລົງທຶນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າການເທຣດທຸກຄັ້ງໃນຕະຫຼາດ Forex ເຮົາຈະໄດ້ກຳໄລ ຖ້າຫາກວ່າພາດມາ ມັນຂາດທຶນແບບບໍ່ທຳມະດາ ຫຼື ຈົນຫມົດໂຕ ຈົນຈະຕ້ອງລ້າງພ໊ອດນັ້ນເອງ.

ດັ່ງນັ້ນເລື່ອງຂອງການເທຣດແບບນີ້ຄື ການເທຣດແບບຫວັງລວຍກ້ວຍເນົ່າໃນການເທຣດພຽງຄັ້ງດຽວ ພຽງຂ້າມຄືນເໝາະຫຼາຍກັບນັກລົງທຶນທີ່ກ້າໄດ້ກ້າເສຍ ແຖມຍັງມີເງິນໃນການລົງທຶນຈຳນວນຫຼາຍ ບໍ່ໄດ້ເສຍດາຍເງິນໃນການທີ່ຈະລົງທຶນ ບໍ່ເຫມາະກັບນັກລົງທຶນທີ່ທຶນຫນ້ອຍເພາະວ່າເທົ່າກັບຈະຫມົດໂອກາດທີ່ຈະລົງທຶນໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປເລຍ.

ການລົງທຶນປະເພດນີ້ຈຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຄວນຈະຫລີກລ້ຽງເປັນຢ່າງຍິ່ງແນະນຳໃຫ້ເທຣດແບບໃຫ້ໄດ້ກຳໄລແບບເບົາໆ ແຕ່ວ່າສະສົມໄປເລື່ອຍໆຈະດີກວ່າເມື່ອເວລາທີ່ພາດມາກໍຈະບໍ່ເສຍຫາຍໜັກເກີນໄປ.

ຕົວຢ່າງ: ກົນລະຍຸດທີ່ນັກເທຣດອາຊີບທີ່ເທຣດກັນມາຍາວນານນັ້ນຈະໃຊ້ໃນຫລັກການເກງກຳໄລຈາກຕະຫຼາດ Forex ນັ້ນມັນມີຫຼາຍແບບ

*ບາງຄົນເນັ້ນກົນລະຍຸດກໍ່ເນັ້ນບຸກເຮັດກຳໄລປະລິມານຫຼາຍ ໃຫ້ໄດ້ກຳໄລຫຼາຍຮ້ອຍເປີເຊັນໃນໄລຍະເວລາອັນສັ້ນ ເຖິງຈະລ້າງພອດງ່າຍກໍ່ຍອມເພາະແນວໃດເສຍກໍ່ໄດ້ກຳໄລແລ້ວ ຖ້າລ້າງພ໊ອດກໍພຽງເຕີມທຶນກ້ອນໃຫມ່ໂດຍເອົາກຳໄລຈາກການເທຣດໄດ້ນັ້ນລະມາເຕີມ ແລ້ວກໍ່ຄ່ອຍເລີ່ມເທຣດໃຫມ່.

*ບາງຄົນເນັ້ນໃນເລື່ອງຂອງການຮັກສາທຶນໃຫ້ດົນທີ່ສຸດ ທົນຕໍ່ການສະວິ້ງໄກສຸດ ກຳໄລໄດ້ນ້ອຍບໍ່ເປັນຫຍັງ ບາງຄົນຫວັງກຳໄລຕໍ່ປີໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ ດອກເບັ້ຍເງິນຝາກພຽງເລັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນເອງແຕ່ຢູ່ໄດ້ນານກໍ່ພໍ.

*ບາງຄົນເນັ້ນໃນເລື່ອງຂອງກົນລະຍຸດທີ່ມີຄວາມແວກແນວ ສາມາດລວມກົນລະຍຸດທັ້ງສອງຝັ່ງເຂົ້າດ້ວຍກັນຄື ສາມາດເຮັດກຳໄລໄດ້ຫຼາຍ ແລະ ສາມາດຮັກສາທຶນໄວ້ໄດ້ດົນທີ່ສຸດ ໂດຍໃຊ້ວິທີການຄື: ຫຼັງຈາກເປີດອໍເດີໄປແລ້ວບໍ່ນັ່ງເຊຍຖ້າຜົນຢ່າງດຽວ ສາມາດເປີດອໍເດີ້ໄປໄດ້ເລື່ອຍໆ ບໍ່ວ່າອໍເດີ້ກ່ອນຫນ້າຈະຖືກທາງ ຫຼື ຜິດທາງກໍຕາມ ສາມາດປິດອໍເດີເກັບກ່ຽວກຳໄລໄດ້ເລື່ອຍໆ

ນອກຈາກເລື່ອງຂອງຕົວຢ່າງຂອງກົນລະຍຸດທີ່ຍົກຕົວຢ່າງຫຼາຍເລື່ອງຂອງການທີ່ຈະແກ້ໄຂການເທຣດຕົນເອງຫາກເທຣດຜິດທາງກໍ່ສຳຄັນ ເມື່ອເຮົາເທຣດແລ້ວຂາດທຶນຫຼາຍໆຮອບໂດຍບໍ່ເຄີຍມີກຳໄລ ກໍ່ສົມຄວນທີ່ຈະຢຸດເທຣດແລ້ວໄປຝຶກເທຣດໃນບັນຊີເດໂມມັນຊ່ວຍໄດ້ ຢ່າລືມວ່າວາງແຜນເທຣດດີເທົ່າໃດກໍ່ຕ້ອງມີໂອກາດຜີດທາງໄດ້ ດັ່ງນັ້ນໃນເລື່ອງຂອງການເທຣດຜິດແລ້ວແກ້ໄຂວິທີການຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດທີ່ຈະເທຣດແລ້ວໄດ້ກຳໄລຢ່າງຢັ້ງຢືນ ແລະ ມີຈຳນວນຜົນຕອບແທນທີ່ຄຸ້ມຄ່າກັບການລົງທຶນເທຣດນັ້ນເອງ.

 

 

Cr. Forex International Thailand

 

ຮຽນຮູ້ Forex

ຂັ້ນຕອນແລກ ແລະ ສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ຜູ້ຊື້-ຂາຍຕ້ອງເຮັດຄື ການຫາໂບກເກີ Forex ທີ່ພວກເຂົາສາມາດໄວ້ວາງໃຈໃນວົງການນີ້ ໂບຣກເກີ້ເປັນສ່ວນຫນື່ງຂອງ ການຊື້-ຂາຍ ແລະ ພວກເຂົາເປັນພັນທະມິດທາງທຸລະກິດທີ່ສຳຄັນຂອງຜູ້ຊື້-ຂາຍ ດັ່ງນັ້ນຈຸດມຸ້ງຫມາຍຂອງຜູ້ຊື້ຂາຍຄືຄວນຈະຫາໂບຣກເກີ Forex ທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ມີຢູ່ການເລືອກໂບຣກເກີ້ທີ່ເຫມາະສົມ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື ຄວາມສຳຄັນໂດຍເລືອກໂບຣກເກີທີ່ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການສ່ວນບຸກຄົນຂອງເຈົ້າໃນຖານະຜູ້ຊື້-ຂາຍ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນປະກອບການຕັດສິນໃຈມີປັດໃຈສຳຄັນບາງປະການທີ່ຜູ້ຊື້-ຂາຍທຸກຄົນຄວນຄຳນື່ງເຖິງ

ໂບກເກີ Forex ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄອບຄຸມ

ມັນອາດຈະຟັງເບິ່ງຄືບໍ່ມີຫຍັງ ແຕ່ເຈົ້າຈະປະຫລາດໃຈທີ່ພົບວ່າມີຫຼາຍໂບຣກເກີ Forex ທີ່ດີທີ່ສຸດຈະຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄອບຄຸມ ແລະ ດູແລໂດຍຜູ້ມີອຳນາດໃນປະເທດ ຫຼື ລະຫວ່າງປະເທດ ຫາກບໍ່ມີການຄອບຄຸມໂບຣກເກີ Forex ສາມາດເຮັດຕາມທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ ແລະ ນີ້ອາດສົ່ງຜົນໃນບາງປະເດັນທີ່ບໍ່ພື່ງປະສົງຢ່າງຫຼາຍສຳລັບເຈົ້າໃນຖານະຜູ້ຊື້-ຂາຍ ຖືເອົາຄວາມປອດໄພ ແລະ ໃຊ້ບໍລິການກັບໂບກເກີທີ່ເຈົ້າສາມາດໄວ້ວາງໃຈ ການຢຶດໝັ້ນໃນກົດລະບຽບ ແລະ ມາດຕະຖານເປັນສັນຍານຊັດເຈນທີ່ໂບຣກເກີ້ຈະເຮັດການຊື້-ຂາຍຢ່າງຈິງຈັງ.

ສະເປດທີ່ຕ່ຳ ( Spread )

ສະເປດທີ່ຕ່ຳຄືຫຍັງ ຫາກເຈົ້າໃຊ້ລາຄາສະເຫນີຊື້ ແລະ ລາຄາຂາຍຂອງສະກຸນເງິນ ຫຼື ຊັບສິນອື່ນໆ ແລະ ເຈົ້າຄຳນວນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງທັ້ງສອງນັ້ນຄື ສະເປດ ຫາກສະເປດ (ສ່ວນຕ່າງລາຄາ) ທີ່ນຳສະເຫນີໂດຍໂບຣກເກີ້ Forex ນັ້ນສູງ ນີ້ຈະສົ່ງສັນຍານສີແດງ ຫຼາຍໂບຣກເກີ້ເຮັດກຳໄລຈາກການຊື້ຂາຍຂອງເຈົ້າຈາກສະເປດທີ່ສູງ ດັ່ງນັ້ນເລືອກໂບກເກີ Forex ທີ່ມີສະເປດຕ່ຳ.

ເລເວີເຣດທີ່ສູງ ( Leverage )

ວິທີທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດທີ່ຈະອະທິບາຍເລເວີເຣດ, ມັນຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຊື້-ຂາຍສາມາດເກງໃນວົງເງິນຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງສະກຸນເງິນດ້ວຍຈຳນວນເງິນຝາກພຽງເລັກນ້ອຍ ມັນຈື່ງເປັນການເພີ່ມກຳລັງຊື້ຂອງຜູ້ຊື້-ຂາຍ ເລເວີເຣດຈະຢູ່ໃນຮູບແບບອັດຕາສ່ວນ, ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: 1:1000 ຫມາຍຄວາມວ່າກຳລັງຊື້ຂອງເຈົ້າຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 1000 ເທົ່າ ຝາກເງິນ $ 1000 ແລະ ໂບຣກເກີ້ຈະຈັບຄູ່ເພື່ອໃຫ້ເປັນ $ 1,000,000 ເລເວີເຣດທີ່ສູງນັ້ນໃຫ້ໂອກາດແກ່ຜູ້ຊື້-ຂາຍທີ່ເຂົາບໍ່ເຄຍມີມາກ່ອນ ຜູ້ຊື້-ຂາຍຂະໜາດນ້ອຍທີ່ມີທຶນນ້ອຍສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກເລເວີເຣດທີ່ສູງເພື່ອເພີ່ມຜົນກຳໄລຂອງພວກເຂົາ ເມື່ອຜົນກຳໄລສາມາດຂະຫຍາຍໃຫຍ່ໄດ້ການຂາດທຶນກໍເຊັ່ນດຽວກັນດັ່ງນັ້ນຕ້ອງມີການຈັດການເລເວີເຣດດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ ແລະ ຈະຕ້ອງບໍ່ໃຊ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍຫາກບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ມັນຍິ່ງເປັນການດີ ເພາະຈະເກີດພາວະຄວາມໂລບ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດການສູນເສຍມະຫາສານ.

ການດຳເນີນການວ່ອງໄວ

ເມື່ອການຊື້-ຂາຍເປັນໄປຢ່າງວ່ອງໄວຕະຫຼາດອັດຕາແລກປ່ຽນ (Forex) ເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ເຈົ້າເລືອກໂບຣກເກີ້ທີ່ສາມາດດຳເນີນການຊື້-ຂາຍຂອງເຈົ້າໃນລັກສະນະທີ່ວ່ອງໄວ ແລະ ມີປະສິດຕິພາບ ຄວາມລ້າຊ້າໃນການດຳເນີນການສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາໄດ້.

ຕົວເລືອກປະເພດບັນຊີທີ່ຫຼາກຫຼາຍ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງປະເພດບັນຊີທີ່ມີໃຫ້ເລືອກຜູ້ຊື້-ຂາຍແຕ່ລະຄົນນັ້ນແຕກຕ່າງກັນໄປ ແລະ ຫາກໂບຣກເກີ້ມີປະເພດບັນຊີທີ່ຫຼາກຫຼາຍນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມສາມາດທາງການເງິນ ຄວມຕ້ອງການ ແລະ ແຮງບັນດານໃຈຂອງຜູ້ຊື້-ຂາຍ ທີ່ແຕກຕ່າງໄດ້ເຊັ່ນກັນ ໂບຣກເກີ້ Forex ທີ່ດີທີ່ສຸດຈະຮູ້ວ່າພະລັງແຫ່ງຕົວເລືອກຈະໄປໄດ້ໄກ, ຜູ້ຊື້-ຂາຍຈະຕອບສະໜອງຢ່າງດີຕໍ່ເສລີພາບການບໍ່ມີຂໍ້ຈຳກັດ.

ບັນຊີທົດລອງ

ການຊຶ້-ຂາຍດ້ວຍບັນຊີທົດລອງກ່ອນທີ່ຈະ ຊື້-ຂາຍ ດ້ວຍບັນຊີແທ້ເປັນສິ່ງສຳຄັນຫາກໂບຣກເກີ້ Forex ບໍ່ມີບັນຊີທົດລອງຈະໄປໃນທິດທາງກົງກັນຂ້າມ ໂດຍການຊື້-ຂາຍດ້ວຍບັນຊີທົດລອງເຈົ້າສາມາດເຮັດການຊື້-ຂາຍດ້ວຍເງື່ອນໄຂຈິງແຕ່ເປັນເງິນສະເຫມືອນຈິງເພື່ອເປັນການຫລີກລ້ຽງຄວາມສ່ຽງ ນີ້ຄືວີທີທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະໄດ້ຮູ້ລົດຊາດຂອງການຊື້-ຂາຍ ແລະ ເປັນການນຳກົນລະຍຸດການຊື້-ຂາຍຂອງເຈົ້າມາເຮັດການທົດລອງ ເຈົ້າສາມາດຄົ້ນພົບຈຸດແຂງ ແລະ ຈຸດອ່ອນຂອງເຈົ້າໃນຖານະຜູ້ຊື້ຂາຍ ແລະ ເລີ່ມດຳເນີນການຊື້ຂາຍຈິງເມື່ອເຈົ້າມີຄວາມຫມັ່ນໃຈ ແລະ ພ້ອມເທົ່ານັ້ນ.

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຕາສານການຊື້-ຂາຍ

ດັ່ງກ່າວໄປແລ້ວຂ້າງຕົ້ນຜູ້ຊື້-ຂາຍຈະບໍ່ຕອບສະໜອງຢ່າງດີໃນຂໍ້ຈຳກັດ ຍິ່ງຕາສານຊື້-ຂາຍທີ່ໂບຣກເກີ້ Forex ມີໃຫ້ນັ້ນຫຼາຍເທົ່າໃດ ໂອກາດກໍ່ຍິ່ງມີຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ ເລືອກໂບກເກີທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ນຳສະເຫນີຄູ່ສະກຸນເງິນຫຼັກ ແຕ່ລວມເຖິງສະກຸນເງິນຮອງ ແລະ ທີ່ແປກໃຫມ່ ໂລຫະມີຄ່າ ແລະ ສິນຄ້າອື່ນໆ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ຄຳ ເປັນຕາສານທີ່ນິຍົມຫຼາຍໃນຊ່ວງເວລາຂອງຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທາງເສດຖະກິດ ແລະ ການເມືອງ.

ແພັດຟອມການຊື້-ຂາຍທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້

ໂບຣກເກີ້ Forex ທີ່ດີທີ່ສຸດຈະນຳສະເຫນີແພັດຟອມການຊື້-ຂາຍທີ່ດີທີ່ສຸດ ແພັດຟອມທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຈະຕ້ອງໃຫ້ເຈົ້າເຂົ້າເຖິງການວິເຄາະທາງດ້ານເທັກນິກ ແລະ ພື້ນຖານໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ, ລະບົບຄວາມປອດໄພທີ່ດີ ການຊື້-ຂາຍອັດຕະໂນມັດຄຸນສົມບັດດ້ານການເບິ່ງເຫັນເຊັ່ນ: ກຣາຟ ແລະ ແຜນພູມ ແລະ ຄວນຈະເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ງານ ໂປຣແກຣມ MetaTrader 4 ທີ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນນັ້ນເປັນມາດຕະຖານຂອງຕະຫຼາດ.

ການຊື້ຂາຍອັດຕະໂນມັດ

ການຊື້-ຂາຍອັດຕະໂນມັດຫຼືການຊື້-ຂາຍຂັ້ນຕອນວິທີ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍແກ່ຜູ້ຊື້-ຂາຍ ຜູ້ຊື້-ຂາຍສາມາດໃຊ້ກົນລະຍຸດຂອງເຂົາ ຫຼື ໃຊ້ກົນລະຍຸດຜູ້ຊື້-ຂາຍອື່ນໆ ໃນບາງແພັດຟອມການຊື້-ຂາຍມີຊອບແວຣ ທີ່ດຳເນີນການຊື້-ຂາຍໃຫ້ເຈົ້າໂດຍຂຶ້ນຢູ່ກັບກົນລະຍຸດທີ່ເຈົ້າໄດ້ພັດທະນາ ຫຼື ນຳມາໃຊ້ຕົວຢ່າງທີ່ດີຄື: Expert Advisors ເທິງແພັດຟອມ MetaTrader 4 ປະໂຫຍດຂອງການຊື້-ຂາຍອັດຕະໂນມັດຄືການທີ່ເຈົ້າບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງນັ່ງຢູ່ເທິງຫນ້າຈໍຫມົດມື້ ພຽງແຕ່ລໍຖ້າໂອກາດທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ ຈະມີການຄວ້າໂອກາດສາມາດໃຫ້ເຈົ້າໂດຍລະບົບການຊື້-ຂາຍອັດຕະໂນມັດຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຟັງຊັນລະບົບດັ່ງກ່າວເປັນໄປຕາມກົຍລະຍຸດທີ່ເຈົ້າໄດ້ພັດທະນາ ຫຼື ນຳມາໃຊ້ດັ່ງນັ້ນກໍມີຄວາມສ່ຽງທີ່ພວກເຂົາສາມາດສ້າງການຂາດທຶນເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເຮັດກຳໄລຢູ່ສະເຫມີ.

ການຝາກເງິນ ແລະ ການຖອນເງິນ

ເພື່ອປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງເຈົ້າເປັນສິ່ງສຳຄັນໃນການເລືອກໂບຣກເກີ້ Forex ທີ່ມີການຝາກຖອນ ແລະ ຖອນເງິນທີ່ງ່າຍ ແລະ ວ່ອງໄວ ການຝາກວ່ອງໄວຊ່ວຍສະຫນັບສະຫນູນການຊື້-ຂາຍ ຕຳແຫນ່ງຂອງເຈົ້າ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກໂອກາດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຢ່າງກະທັນຫັນໃນຕະຫຼາດໃນກໍລະນີທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການຖອນເງິນຂອງເຈົ້າດ້ວຍເຫດຜົນໃດໜຶ່ງ ຂັ້ນຕອນການຖອນເງິນກໍ່ຄວນຈະງ່າຍ ແລະ ວ່ອງໄວເພື່ອໃຫ້ເງິນຂອງເຈົ້າມີການສົ່ງກັບໄປຫາເຈົ້າບໍ່ເກີນສອງເຖິງສາມມື້ທຳການ.

 

 

Cr. Forex International Thailand

ແມ່ນຫຍັງຄືຫົວໃຈສຳຄັນ ໃນການ ເທຣດ Forex ໃຫ້ປະສົບສໍາເລັດ ຈະມີກົນລະຍຸດໃດເພື່ອເອົາໂຕລອດຈາກຕະລາດ Forex ໄດ້ ເຖິງຫຼາຍຄົນກໍ່ຕັ້ງຄໍາຖາມມາເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ເພາະວ່າຫາກເຮົາສາມາດທີ່ຈະຢູ່ລອດໃນຕະຫຼາດໄດ້ດົນເທົ່າໃດ ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າເຮົາຈະລໍ່າລວຍຈາກຕະຫຼາດແຫຼ່ງນີ້ໄດ້ ເປັນເວລາຍາວນານເຊັ່ນດຽວກັນ ດັ່ງນັ້ນຄໍາຕອບທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນການເທຣດໃຫ້ໄດ້ຍາວນານທີ່ສຸດຄື Money Management ຊຶ່ງເປັນຫົວໃຈສໍາຄັນຂອງເທຣດ Forex ດັ່ງນັ້ນຖ້າເຮົາພະຍະຍາມທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮູ້ຈັກບໍລິຫານໜ້າຕັກໃຫ້ດີ ນີ້ແຫລະຄືຄໍາຕອບທີ່ຫຼາຍໆຄົນຕອບເປັນສຽງດຽວກັນ ເພາະວ່າເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ເທຣດເດີ້ ທຸກຄົນຕ້ອງມີຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກເທຣດຢູ່ລອດໄດ້ໃນຕະຫຼາດ Forex ການຢູ່ລອດໝາຍເຖິງ ບໍ່ລ້າງພອດ ຈົນກວ່າຈະມີກໍາໄລ ແລະ ເປັນກໍາໄລໃນໄລຍະຍາວ.

ຫົວໃຈສຳຄັນໃນການເທຣດ Forex ໃຫ້ປະສົບຄວາມສໍາເລັດ

Money Management ມີຜົນຫຼັກຕໍ່ການເທຣດ ຊຶ່ງເປັນຫົວໃຈຂອງການເທຣດໃນ Forex ຄືສາມາດທີ່ຈະເຂົ້າມາຊ່ວຍໃນການທີ່ບໍລິຫານເງີນທຶນ ຫຼື ພອດ ຂອງເຮົາໄດ້ຢ່າງມີລະບົບ ປ້ອງກັນການເທຣດແບບບໍ່ມີລະບຽບ ຈະສາມາດທີ່ຈະຊ່ວຍເຮົາດູແລ ໃນການເທຣດ Forex ຢາກໄດ້ກຳໄລເທົ່າໃດ ໃນການເທຣດ ແລະ ຫາກລົງທຶນຜິດພາດ ຂາດທຶນເທົ່າໃດ ເງີນທຶນຈະຫຼຸດລົງໄປເທົ່າໃດແລ້ວຈະຕ້ອງໃຊ້ວິທີໃດພອດຈຶ່ງຈະກັບມາຄືເກົ່າ

ນັກເທຣດ Forex ຫຼາຍຄົນຕ້ອງເຈີບັນຫາກັບການລ້າງພອດມາຫຼາຍຄົນເພາະວ່າບໍ່ມີ Money Management ແລະ ລົງມືເທຣດ 2-3 ຄຳສັ່ງກໍ່ລ້າງພອດໝົດ ເພາະຄວາມໂລບບໍ່ມີ Mindset ບໍ່ໃຊ້ຫລັກການ Money Management ໝາຍຄວາມວ່າ ເຖິງຈະເທຣດເກັ່ງເທຣດໃດບໍ່ມີການບໍລິຫານທຶນກໍ່ຈະລ້າງພອດໄດ້ເຊັ່ນກັນ

ການມີ Money Management ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກເທຣດສາມາດທີ່ຈະເທຣດ Forex ແລ້ວພອດຢູ່ໄດ້ໂດຍບໍ່ຂາດທຶນ ປຽບສະເຫມືອນ MM ຄືກອງທະຫານ ຖ້າຂາດການບັນຊາການຈາກແມ່ທັບໃຫຍ່ ກໍ່ອາດເອົາຊະນະສັດຕູໄດ້ຢາກ ຕ່າງການກອງທັບທີ່ມີການບັນຊາການທີ່ດີ ກໍ່ມີຈະໂອກາດທີ່ຈະມີໄຊຊະນະໃນການຣົບ

ປະໂຫຍດຂອງການບໍລິຫານທຶນ ຫຼື Money Management ມີຄຸນປະໂຫຍກແນວໃດ?

 • Money Management ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຢູ່ໃນຕະຫຼາດໄດ້ດົນ ເພາະຈະຊ່ວຍໃຫ້ວ່າງແຜນການລົງທຶນແບບທີ່ເຮົາຈະໄດ້ຜົນກໍາໄລ
 • Money Management ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮັບຜົນກໍາໄລຫຼາຍເທົ່າໂຕ ໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ສະສົມໄປເລື່ອຍໆ
 • Money Management ຊ່ວຍຫລີກລ້ຽງການລ້າງພອດ
 • Money Management ສາມາດຊ່ວຍທ່ານເທຣດແບບມີລະບຽບ
 • Money Management ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານມີວິໄສທັນ ໃນການເທຣດ ແລະ ລົດຄວາມສ່ຽງ
 • Money Management ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຕັດສິນໃຈໃນການວາງແຜນໃໝ່ ຖ້າຫາກວາງແຜນໃນການເທຣດດ້ວຍ MM ແລ້ວຂາດທຶນສໍາເຮື້ອນ.

ຜົນປະໂຫຍດຂອງ Money Management ມີຫຼາຍຢ່າງ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງສາມາດບອກນັກເທຣດ ທຸກທ່ານວ່າ Money Management ມີຄວາມສໍາຄັນໃນການຢູ່ລອດໃນຕະຫຼາດ Forex ຖ້າຫາກເຮົາ Money Management ທີ່ດີກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ຜົນກໍາໄລເທົ່າໃດ ຂາດທຶນເທົ່າໃດ ທີ່ເຮົາສາມາດຍອມຮັບ ແລະ ເຂົ້າໃຈໃນຜົນການເທຣດທຸກຄັ້ງ.

ດັ່ງນັ້ນການໃຊ້ Money Management ຈະສາມາດໃຫ້ທ່ານຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ບໍ່ວ່າຜົນຈະອອກມາ ເສຍ ຫຼື ຊະນະ ທ່ານກໍ່ຈະບໍ່ກັງວົນກັບພອດ ຖ້າຫາກຮູ້ຈັກການນໍາໃຊ້  Money Management ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຈະສາມາດຢູ່ລອດໄດ້ໃນຕະຫຼາດ Forex ແບບຍາວນານ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນກໍາໄລ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຄິດຫນັກເຝົ້າໜ້າຈໍຕະຫຼອດເວລາ ເພື່ອເບິ່ງວ່າຈະກໍາໄລ ຫຼື ຂາດທຶນ.

 

 

Cr. Forex International Thailand