ເຂັດບໍ່ລັບໃນການຊື້-ຂາຍໄລຍະສັ້ນ

ຂໍ້ແທ້ຈີງນີ້ໜ້າເສົ້າໃຈແຕ່ກັບເປັນເລື່ອງທີ່ເກີດຂຶ້ນແທ້ ລອງຄິດເຖິງການລົງທຶນຕ່າງໆທີ່ເຈົ້າເຄີຍເຮັດມາກ່ອນເບິ່ງ ເຈົ້າສາມາດທີ່ຈະເຮັດວຽກໃຫ້ສຳເລັດລຸລວງພາຍໃນ  ມື້ຫຼືບໍ່? ແລ້ວຖ້າເຮັດໄດ້ແທ້ ເຈົ້າເຮັດແບບນັ້ນໄດ້ຈັກເທື່ອ? ຄືສິບໍ່ແມ່ນຕະຫຼອດແນ່ນອນ ຈື່ໄວ້ເລຍວ່າຫຼັກເກນການເກງກຳໄລສາກົນນັ້ນກໍ່ຄືກັບຫຼັກເກນການຈະເລີນເຕີບໂຕສາກົນນັ້ນລະ ເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການເພີ່ມກຳໄລ.

ນັກລົງທຶນທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນຕະຫຼາດ Forex ຮູ້ວ່າໃນ 1 ນາທີຕະຫຼາດເຄື່ອນໂຕໄປຫນ້າເລັກນ້ອຍ ໃນອີກ  5 ນາທີ ກໍ່ຈະເຄື່ອນໄປໄກກວ່າເກົ່າອີກ ແລະ ໃນອີກ 60 ນາທີ ຕະຫຼາດກໍ່ຈະເຄື່ອນໂຕໄປໄກຊ່ຳໃດ ນັກລົງທຶນທີ່ບໍ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດມັກຈະສົນໃຈພຽງແຕ່ການລົງທຶນໄລຍະສັ້ນເທົ່ານັ້ນ ຊື່ງການກະທຳດັ່ງກ່າວເປັນປັດໃຈຫນື່ງທີ່ຈຳກັດສະກະຍະພາບໃນການເຮັດກຳໄລຂອງພວກເຂົາເອງ

ນັກລົງທຶນໄລຍະສັ້ນສ່ວນຫຼາຍມັກຕັ້ງໃຈກຳນົດຂອບເຂດຂອງກຳໄລ ແລະ ມັກຈະເຈີກັບຄວາມສູນເສຍຢູ່ເລື່ອຍໆ ດັ່ງນັ້ນ ບໍ່ຕ້ອງສົງໃສເລີຍວ່ານັກລົງທຶນຫຼາຍທ່ານປະສົບພາວະຂາດທຶນຢ່າງໜັກຈາກ ການລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ ເນື່ອງຈາກພວກເຂົາມົວແຕ່ຈົ່ມຢູ່ກັບສະຖານະການທີ່ສິ້ນຫວັງ ຈົ່ມຢູ່ກັບຄວາມຄິດທີ່ວ່າສາມາດເຮັດກຳໄລໄດ້ຈາກພາວະຂຶ້ນລົງຂອງຕະຫຼາດພາຍໃນເວລາຫນື່ງມື້ ໂດຍທີ່ທິດສະດີດັ່ງກ່າວນັ້ນເບິ່ງຄືຈະມີເຫດຜົນ ເພາະການທີ່ນັກລົງທຶນເຮັດການຊື້-ຂາຍພາຍໃນໄລຍະສັ້ນເວລາພຽງຫນື່ງມື້ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ ເປີດ ຄຳສັ່ງ Position ຄ້າງຂ້າມຄືນໄວ້ ການລົງທຶນດັ່ງກ່າວກໍ່ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຂ່າວ ຫຼື ເຫດການສຳຄັນທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບເປັນວົງກວ້າງເທົ່າໃດ ດັ່ງນັ້ນນັກລົງທຶນໄລຍະສັ້ນຈື່ງສາມາດຈຳກັດຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆໃຫ້ນ້ອຍລົງໄດ້ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ເຫດຜົນຂອງປະການດັ່ງກ່າວຕໍ່ໄປນີ້ຈະເປັນຕົວຊີ້ບອກວ່າທິດສະດີຂ້າງຕົ້ນເປັນ ທິດສະດີທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ປະການທຳອິດເຈົ້າສາມາດຄວບຄຸມປັດໃຈທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງໄດ້ໂດຍການຄວບຄຸມໃນດ້ານການລົງທຶນທີ່ເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້ພຽງທາງດຽວຄືການຄອບຄຸມ ຈຸດຢຸດການຂາດທຶນ (ຄຳສັ່ງ Stop Loss) ມັນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຕະຫຼາດຈະເປີດໃນມື້ອື່ນເຊົ້າໂດຍມີຊ່ອງວ່າງທາງລາຄາທີ່ ຫຼາຍກວ່າຈຸດຢຸດການຂາດທຶນທີ່ເຈົ້າຕັ້ງໄວ້ ແຕ່ໂອກາດແບບນັ້ນຄົງບໍ່ເກີດຂຶ້ນຕະຫຼອດ ຊຶ່ງຫາກເຫດການດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນຈີງຢ່າງນ້ອຍເຈົ້າກໍ່ສາມາດຢຸດການຂາດທຶນ ແລະ ປິດການຊື້-ຂາຍທີ່ຂາດທຶນໄດ້ໂດຍສະຫມັກໃຈ ນັກລົງທຶນທີ່ບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດມັກຢືດຕິດກັບຈຳນວນເງິນທີ່ເສຍໄປໃນຂະນະທີ່ນັກລົງທຶນທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດມັກຈະເບິ່ງຂ້າມເລື່ອງດັ່ງກ່າວແລ້ວເລີ່ມຕົ້ນໃຫມ່

ທັນທີທີ່ເຈົ້າຕັ້ງຄ່າຈຸດ Stop Loss ນັ້ນຫມາຍເຖິງເຈົ້າກຳນົດຈຳນວນເງິນທີ່ສາມາດສູນເສຍໄດ້ທີ່ແນ່ນອນ ຊື່ງການຕັ້ງຄ່າດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍກຳຫນົດຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆໄດ້ ໂດຍຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານັ້ນກໍ່ຈະຍັງຄົງຢູ່ຄືເກົ່າບໍ່ວ່າເຈົ້າຈະເຮັດການຊື້-ຂາຍ ທີ່ລາຄາສູງສຸດ ຫຼື ລາຄາຕ່ຳສຸດຂອງຕະຫຼາດກໍ່ຕາມ

ການທີ່ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຕັ້ງເປີດ ຄຳສັ່ງ Position ຂ້າມຄືນຊື່ງໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວເປັນເວລາທີ່ມີການລົງທຶນໃນຕະຫຼາດຢູ່ຕະຫຼອດໃນບາງຄັ້ງເມື່ອມີການເປີດຕະຫຼາດໃນຕໍ່ມາ ແລ້ວຜົນຂອງການປ່ຽນແປງຄ່າເງິນບໍ່ເປັນໄປຕາມທີ່ເຮົາຄາດຫວັງຢ່າງນ້ອຍນັກລົງທຶນໄລຍະສັ້ນກໍ່ຈະບໍ່ໄດ້ຂາດທຶນຫາກປຽບທຽບກັບນັກລົງທຶນປະເພດອື່ນໆ

ແລະ ປະການສຸດທ້າຍທີ່ສຳຄັນກວ່າຄືເມື່ອເຈົ້າສຳເລັດການຊື້-ຂາຍໃນມື້ຫນື່ງ ຫຼື ອາດເປີດການຊື້-ຂາຍປະມານ 5-10 ນາທີ ກ່ອນຫມົດເວລາຊື້-ຂາຍ ນັ້ນຄືການທີ່ເຈົ້າເຮັດໃຫ້ສະກະຍະພາບໃນການເຮັດກຳໄລຂອງໂຕເຈົ້າຫຼຸດລົງ ຈື່ເລື່ອງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຜູ້ຊະນະກັບຜູ້ແພ້ ຂໍ້ທີ່ບອກວ່ານັກລົງທຶນທີ່ບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດມັກຢືດຕິດກັບຄວາມສູນເສຍຂອງຕົນເອງໄດ້ ຫຼື ບໍ່ ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງພວກເຂົາອີກຢ່າງຫນື່ງຄືຜູ້ຊະນະມັກກຳໄຊຊະນະຂອງຕົນເອງເອົາໄວ້ຈົນນາທີສຸດທ້າຍ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ເສຍຈະຟ້າວອອກຈາກຕະຫຼາດກ່ອນເວລາກຳນົດສຳລັບຜູ້ເສຍນັ້ນ ພວກເຂົາຈະບໍ່ລໍທີ່ຈະໄດ້ກຳໄລສູງສຸດ ພວກເຂົາມີຄວາມສຸກກັບກຳໄລແຄ່ຈຳນວນນ້ອຍໆເທົ່ານັ້ນ ຈາກນັ້ນກໍ່ຈະຟ້າວອອກຈາກຕະຫຼາດໄປໂດຍໄວທີ່ສຸດ ( ສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນຊ່ວງລະຫວ່າງມື້ )

ເຈົ້າຈະບໍ່ມີມື້ໄດ້ເງິນກ້ອນໃຫຍ່ ຈົນກວ່າເຈົ້າຈະຮຽນຮູ້ວິທີທີ່ຈະເກາະກຸມໄຊຊະນະເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ດົນທີ່ສຸດ ຍິ່ງເຈົ້າຖືມັນໄວ້ດົນຊຳໃດເຈົ້າກໍ່ຍິ່ງໄດ້ກຳໄລຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ ປຽບຄືກັບຍາມທີ່ຊາວນາວານເມັດພືດໃນນາ ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຂຸດພືດເຫຼົ່ານັ້ນຂຶ້ນມາພາຍໃນເວລາພຽງ 2 ຫຼື 3 ນາທີ ແຕ່ພວກເຂົາປ່ອຍໃຫ້ພືດຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ອອກດອກອອກຜົນໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດກ່ອນຈື່ງຄ່ອຍຂຸດມັນ ນັກລົງທຶນສາມາດນຳຂະບວນການທາງທຳມະຊາດນີ້ໄປປັບໃຊ້ໃນການລົງທຶນໄດ້ ນັກລົງທຶນທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດກໍ່ບໍ່ຕ່າງຍັງກັບຊາວນາທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນການທີ່ຈະເກັບກ່ຽວກຳໄລຈາກການລົງທຶນໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດນັ້ນ ສິ່ງທີ່ນັກລົງທຶນຈຳເປັນຈະຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງຫຼາຍທີ່ສຸດອີກຢ່າງຫນື່ງກໍ່ຄືເວລາ.

 

 

Cr. Forex International Thailand