ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການຊື້ຂາຍ Forex ທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອຮຽນຮູ້ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການເລີ່ມລົງທືນ

ປະຈຸບັນໂລກຂອງພວກເຮົາໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ຍຸກ 4.0 ເຊິ່ງເປັນຍຸກທີ່ເຕັກໂນໂລຢີໄດ້ພັດທະນາຢ່າງກວ້າງຂວາງ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໄດ້ມີການຜັນປ່ຽນແລະປ່ຽນແປງເພື່ອການພັດທະນາຕາມໆກັນ. ບໍ່ແມ່ນແຕ່ການລົງທືນ ໃຜໆກໍ່ສາມາດລົງທຶນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ ວ່ອງໄວທັນໃຈ ເຊິ່ງໜຶ່ງໃນການລົງທືນ ທີ່ນິຍົມໃນໄລຍະນີ້ ດັ່ງນັ້ນ, ນັກລົງທຶນບໍ່ຄວນພາດເລື່ອງກ່ຽວກັບ ຄຳແນະນຳ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການເລີ່ມຊື້ຂາຍ Forex ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຂຽນໄວ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ສຶກສາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານການລົງທືນ

ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການລົງທຶນໃນບາງສິ່ງບາງຢ່າງນັ້ນການສຶກສາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານແມ່ນສິ່ງທຳອິດທີ່ນັກລົງທຶນມືໃໝ່ຄວນຮຽນຮູ້ ເພາະວ່າຖ້າບໍ່ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ກ່ຽວກັບ ການລົງທຶນນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ຂາດຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ການລົງທຶນ. ຊຶ່ງການຊື້ຂາຍ Forex ກໍ່ຄືກັນ, ແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາບໍ່ຄວນລອງຜິດລອງຖືກໂດຍບໍ່ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ.

ບັນຊີສຳລັບທົດລອງ

ຫາກເຈົ້າຢາກຈະເລີ່ມເທຣດ Forex ແລ້ວຂໍ້ດີຂອງການລົງທຶນໃນດ້ານນີ້ນັ້ນຄື ຈະມີບັນຊີໃຫ້ກັບນັກລົງທຶນມືໃຫມ່ ໄດ້ທົດລອງໃຊ້ກ່ອນຊື່ງບັນຊີສຳລັບທົດລອງເພື່ອການລົງທຶນນັ້ນຈະມີທຸກຢ່າງຈະຄ້າຍກັບບັນຊີແທ້ໆ ໄດ້ເທຣດແທ້ ແລ້ວຖ້າເຈົ້າມັກ ແລະເລີ່ມມີທັກສະການເທຣດທີ່ດີແລ້ວ ເຈົ້າກໍ່ສາມາດເລີ່ມລົງທຶນຢ່າງຈິງຈັງໄດ້ເລຍ.

ໂປຣແກຣມພື້ນຖານ

ການເທຣດ Forex ນັ້ນຈະມີໂປຣແກຣມສຳລັບເທຣດໂດຍສະເພາະ ຊື່ງນັກລົງທຶນມືໃຫມ່ນັ້ນຈະຕ້ອງມີ ແລະ ຕິດຕັ້ງລົງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຂອງໂຕເອງໄວ້ ຊື່ງຈະຕ້ອງເຮັດຄວາມຮູ້ຈັກກັບໂປຣແກຣມໃຫ້ດີເສຍກ່ອນ ເພາະໂປຣແກຣມນັ້ນຖືເປັນກຸນແຈສຳຄັນໃນການລົງທຶນ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດວິເຄາະການລົງທຶນໄດ້ຢ່າງແມ້ນຍຳຍິ່ງຂຶ້ນ ແລະ ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການລົງທຶນ

ການລົງທຶນຈາກບັນຊີທົດລອງ

ການລົງທຶນຈາກບັນຊີທົດລອງນັ້ນ ຢ່າງທີ່ຮູ້ກັນແລ້ວວ່າການເທຣດ Forex ຈະມີບັນຊີທົດລອງໃຫ້ເຮົາລອງເທຣດເບິ່ງ ຊື່ງນັກລົງທຶນມືໃຫມ່ຫາກບໍ່ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເທຣດ ຫຼື ບໍ່ຢາກສ່ຽງຕັ້ງແຕ່ທຳອິດ ຄວນຈະເປີດບັນຊີທົດລອງ ແລະ ທົດລອງລົງທຶນກ່ອນ ຊື່ງບໍ່ຕ້ອງກັງວົນວ່າຈະບໍ່ຄືລົງທຶນບັນຊີແທ້ ເພາະບັນຊີທົດລອງນີ້ຈະຄ້າຍຄືກັບບັນຊີລົງທຶນຈີງທຸກຢ່າງ

ສຳລັບນັກລົງທຶນມືໃຫມ່ທີ່ຢາກທົດລອງເທຣດ Forex ນັ້ນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງກັງວົນອີກຕໍ່ໄປວ່າຈະເລີ່ມລົງທຶນຢ່າງໃດ ເພາະຫາກຮູ້ເຄັດລັບດີໆ ຫຼື ມີພື້ນຖານກ່ຽວກັບການລົງທຶນແລ້ວ ກໍ່ສາມາດເລີ່ມເທຣດໄດ້ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ຄວນປະມາດເກີນໄປ ແລະ ຄວນຍຶດຕິທີ່ວ່າທຸກການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງສະເຫມີ ເຮົາຈື່ງຄວນສຶກສາຂໍ້ມູນໃຫ້ດີກ່ອນເລີ່ມລົງທຶນ ແລະ ທີ່ສຳຄັນ ເງິນທີ່ນຳມາລົງທຶນນັ້ນ ຄວນເປັນເງິນທີ່ສາມາດຮັບຄວາມສ່ຽງໄດ້ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ກະທົບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼັກ