ໃນໂລກທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ ແລະ ຄວາມຜັນຝວນທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ມີຫຼາຍຄົນທີ່ເບິ່ງເຫັນວິກິດເປັນພຽງຄວາມຍາກລຳບາກ ແລະ ຄວາມສູນເສຍ, ແຕ່ສຳຫຼັບບາງຄົນ ວິກິດເລົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງແຕ່ຈຸດຈົບ ແຕ່ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງໂອກາດທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນ ນຶ່ງໃນໂອກາດເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນການລົງທຶນໃນຕະຫຼາດ Forex.

 

ໃນຊ່ວງນີ້ ຫຸ້ນໃນຕະຫຼາດໃນບາງປະເທດແມນຢູ່ໃນຊ່ວງຂາລົງ, ມັນເກີດຫຍັງຂື້ນ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງລົງແຮງຂະໜາດນີ້? ກໍ່ຄົງເປັນໄປຕາມຫຼັກສັດຈະທຳ ມີຂື້ນ-ມີລົງ ມີເກີດ-ມີດັບ ຕາມວັດທະຈັກຂອງທຳມະຊາດ ແຕ່ກໍ່ຂໍຢ່າລົງຫຼາຍ ຈົນຕ້ອງເກີດອາການ Panic sell ເລີຍ.

ວິກິດທາງດ້ານເສດຖະກິດ: ຄຳຖາມຄືຄຳຕອບ?

ເມື່ອເກີດວິກິດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຫຼາຍທ່ານແມ່ນມັກຕົກຕື່ນ ແລະ ຕັດສິນໃຈໃນການລົງທຶນຢ່າຮີບຮ້ອນ, ໃນຂະນະທີ່ນັກລົງທຶນມືອາຊີບຫຼາຍທ່ານກັບເຫັນວິກິດເປັນເສັ້ນທາງສູ່ການລົງທຶນທີ່ມີຜົນຕອບແທນສູງ ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈວ່າຄວາມບໍ່ແນ່ນອນສາມາດນຳມາເຊິ່ງໂອກາດ ໃນການຊື້ຕໍ່າ ແລະ ຂາຍສູງ.

ຈະປ່ຽນວິກິດໃຫ້ເປັນໂອກາດດ້ວຍ Forex ໄດ້ແນວໃດ?

Forex ຫຼື ຕະຫຼາດຊື້ຂາຍສະກຸນເງີນຕາຕ່າປະທດ ເປັນຕະຫຼາດຊື້ຂາຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ຄວາມບ່ແນ່ນອນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເຮັດໃຫ້ຄ່າເງີນຂອງແຕ່ລະປະເທດມີການຜັນຝວນຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ, ເຊິ່ງສ້າງໂອກາດໃກ້ກັບນັກລົງທຶນ ທີ່ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຕະຫຼາດເຫຼົ່ານີ້.

ໃນວົງການຕະຫຼາດຫຸ້ນ ຜົນກຳໄລທີ່ໄດ້ຈະສຸມໃສ່ໄປທີ່ຕົວເລກບວກ (Uptrend) ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຕອນນີ້ ຫຸ້ນຂອງບາງປະເທດໂຕເລກກຳລັງຫຼຸດລົງ (Downtrend) ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆ ທ່ານແມ່ນວິຕົກກັງວົນ ແລະ ໃຈຫາຍ ຈາກໂຕເລກທີ່ມັນບໍ່ສ້າງສັນນີ້ ແຕ່ໆຢ່າພ້າວຖອດໃຈເທື່ອ ເພາະມີຊ່ອງທາງຂອງການລົງທຶນ ທີ່ສາມາດເຮັດກຳໄລໄດ້ ຈາກຕົວເລກ ບໍ່ວ່າ Nagative ຫຼື Positive ຄືເຮັດກຳໄລໄດ້ທັງຂາຂື້ນ ແລະ ຂາລົງ ນັ້ນກໍ່ຄື Forex ຫຼື ຕະຫຼາດ ອັດຕາແລກປ່ຽນເງີນຕາຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງມີຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼາຍໆຢ່າງທີ່ເປັນສະເໜ່ດິງດູດເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນຫຼາຍທ່ານ ຍ້າຍສັງກັດ ຫຼື ເພີ່ມອີກຊ່ອງທາງຂອງການລົງທຶນນີ້ເຂົ້າມາ

ຂໍ້ໄດ້ປຽບ Forex ທີ່ຕ່າງຈາກຫຸ້ນ

  • ເທຣດໄດ້ທັງມື້ທັງວັນ ຕະຫຼອດ 24 ໂຊໂມງ;
  • Broker Forex ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຟີຄ່າທຳນຽມໃນຕະຫຼາດການເທຣດ;
  • ສາມາດສົ່ງຄຳສັ່ງເທຣດໄດ້ທັນທີ;
  • ມີໂຕຊ່ວຍ EA ໃນການເທຣດ (ລະບົບອັດຕະໂນມັດ);
  • ສະໝັກງ່າຍ ໂອນເງີນເຂົ້າ-ອອກ ວ່ອງໄວ ໄດ້ຫຼາຍຊ່ອງທາງ;
  • ມີລະບົບ Leverage ຊ່ວຍສ້າງກຳໄລໄດ້ຢ່າງທະວີຄູນ;
  • ສາມາດຫຼື້ນ Shot-Selling ໄດ້;
  • ຕະຫຼາດ Forex ແມ່ນໃຫຍ່ຫຼາຍ ເປັນໂອກາດໃນການສ້າງກຳໄລກັບຈຳນວນມະຫາສານ;
  • ເປີດໂອກາດໃຫ້ກັບນັກລົງທຶນທີ່ມີທຶນໜ້ອຍ (ຂື້ນຢູ່ກັບBroker).

” Anrew J. Krieger ຫື Andy ເທຣດເດີລະດັບຕຳນານ ທີ່ສາມາເຮັດກຳໄລເງີນໄດ້ຈາກການ Short ຄ່າເງີນຕະຫຼາດນີວຊີແລນ ໃນຊ່ວງທີ່ເກີດວິກິດການ Black Monday ຈົນໄດ້ສາຍາວ່າເປັນ ຈອດໂຊຊອດ ຄົນທີ 2 ເພາະການທີ່ເຂົ້າເກັງກຳໄລຄ່າເງີນນິວຊີແລນ. “

ຂໍຂອບໃຈຂໍ້ມູນທີ່ມາຈາກ WikiFX: https://www.wikifx.com/th/newsdetail/202103193194273021.html

ຄວາມຮູ້ຄືກູນແຈສຳຄັນ

ການເຂົ້າໃຈພື້ນຖານຂອງຕະຫຼາດ Forex ຄືສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດ, ນັກລົງທຶນຄວນມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນປັດໃຈທີ່ມີຜົນຕໍ່ຄ່າເງີນເຊັ່ນ:  ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານກາງ, ສະຖານະການທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ຂ່າວການເມືອງ, ການມີຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ການວິເຄາະທີ່ລະອຽດ ຊ່ວຍໃຫ້ນັກລົງທຶນສາມາດຄາດເດົາທິດທາງຂອງຕະຫຼາດໄດ້ດີຂື້ນ.

ກົນລະຍຸດທີ່ເໜາະສົມ

ການເລືອກຍຸດທະວິທີ ທີ່ເໝາະສົມເປັນອີກນຶ່ງປັດໃຈທີ່ສຳຄັນ, ບາງທ່ານອາດເລືອກການເທຣດໄລຍະສັ້ນ ເພື່ອຫວັງຜົນກຳໄລຈາກການເຄື່ອນຂອງລາຄາໃນໄລຍະເວລາສັ້ນໆ ໃນຂະນະທີ່ບາງທ່ານອາດເລືອກໃຊ້ເຄື່ອງມືຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຄຳສັ່ງຍຸດການຂາດທຶນ (Stop-loss) ຊ່ວຍຄວາມສຽງຈາກການລົງທຶນ.

ສະຫຼຸບ

ໃນສະຖານະການວິກິດທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ຕະຫຼາດ Forex ເປີດໂອກາດໃຫ້ກັບຜູ້ເບິ່ງຫາຄວາມທ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດໃນການເຮັດກຳໄລ ດ້ວຍຄວາມຮູ້ທີ່ຖືກຕ້ອງ, ກົນລະຍຸດທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ການຈັດການຄວາມສ່ຽງທີ່ດີ, ນັກລົງທຶນສາມາດປ່ຽນວິກິດໃຫ້ເປັນໂອກາດໄດ້ ທີ່ສຳຄັນທີນ່ສຸດຄືການມີວິໃນໃນການລົງທຶນ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.