ປຽບທຽບ Forex ກັບ ຕະຫລາດຫຸ້ນ Stocks ມູນຄ່າຊື້ຂາຍ ຂໍ້ດີ ຂໍ້ເສຍ

ເມື່ອປ່ຽນທຽບມູນຄ່າແລະຄວາມໃຫຍ່ຂອງ Forex ກັບ ຕະຫລາດຫຸ້ນແລ້ວ ເຮົາຈະເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່າ Forex ມີມູນຄ່າການຊື້ຂາຍຫລາຍຕໍ່ວັນ ຊື້ຂາຍກັນທົ່ວໂລກ ມູນຄ່າຊື້ຂາຍຫລາຍກວ່າ 5 ລ້ານລ້ານໂດລາ ຕໍ່ ວັນ ຫາກປຽນທຽບກັນແລ້ວ ຕະຫລາດຫຸ້ນໃຫຍ່ເຊັ່ນ TOKYO, LONDON, NEWYORK ຕ້ອງ 200 ເທົ່າຈຶ່ງຈະເທົ່າ Forex

Forex Vs Stocks

 

Forex VS ຕະຫລາດຫຸ້ນ ( Stocks )

ຄວາມໄດ້ປຽບ Forex Stocks
ເປີດການ ຊຶ້-ຂາຍ 24 ຊມ Yes No
ຄ່າຄອມຕ່ຳ ຫລື ບໍ່ມີເລີຍ Yes No
ການດຳເນີນ ຊຶ້-ຂາຍ ທັນທີ Yes No
ເກັງກຳໄລ 2 ທາງ ຂຶ້ນ ແລະ ລົງ Yes No
ບໍ່ມີພໍ່ຄ້າຄົນກາງ Yes No
ບໍ່ມີການຈັດການຕະຫລາດ Yes No
ບໍ່ມີຈຸດສູນກາງແລກປ່ຽນ ( Over The Counter ) Yes No
ອັດຕາການຕໍ່ລອງສູງ Leverage Yes No

ເວລາເປີດ – ປີດໃນຕະຫລາດ Forex

Forex time